x

Download kutak

Pročitajte osnovne informacije iz našeg novinarskog paketa. Možete ga preuzeti i putem linka s desne strane (HDS ZAMP info).

 • Što je autorsko pravo?

Autorsko pravo daje autoru ili nositelju prava, drugim riječima vlasniku tog djela,  mogućnost da kontrolira njegovo korištenje. Autorsko pravo započinje automatski, u trenutku kada autor stvori originalno djelo, te u Hrvatskoj, kao i u EU traje 70 godina nakon smrti autora. 

Autorskim pravom se ne štiti sama ideja nego izražaj te ideje u obliku određenog djela, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražaja.

 • Kako autor može ostvarivati svoja prava?

Ovisno o vrsti djela i načinu korištenja autorsko pravo se može ostvarivati individualno ili kolektivno.

Individualno  ostvarivanje prava koje se odnosi na pojedinačno korištenje autorskog djela (npr. u novom dramsko-scenskom ili audiovizualno djelu, ili u reklamama), obavlja sam nositelj prava osobno ili putem zastupnika.

Kolektivno – u slučaju kad se autorska djela masovno koriste, a autorima i nositeljima prava nemoguće je kontrolirati tko, kade, gdje i pod kojim uvjetima djela koristi, prava se ostvaruju kolektivno u posebnom kolektivnog ostvarivanja prava.

 • Što je sustav kolektivnog ostvarivanja autorskih prava?

Riječ je o globalnom međunarodnom sustavu kroz koji autori iz cijelog svijeta putem svojih društava i udruga učlanjenih u krovnu Međunarodnu konfederaciju društava autora i skladatelja (CISAC) te Međunarodni ured za mehanička izdanja (BIEM) zajednički ostvaruju svoja prava. Autorska društva tako u ime autora daju kolektivne licence za korištenje glazbenih djela iz gotovo cijelog svjetskog glazbenog repertoara te za svako korištenje naplate određenu naknadu. Sve prikupljene naknade potom se dijele autorima korištenih djela, a ovisno o načinu korištenja djela. Ovaj sustav također i korisnicima djela omogućava da vrlo jednostavno i na jednom mjestu pribave odobrenja svih autora i ostalih nositelja prava na djelima koja koriste. Dio ovog međunarodnog sustava je i HDS ZAMP.


 • Tko smo i što radimo?

Hrvatsko društvo skladatelja (HDS) neprofitna je udruga građana koja okuplja skladatelje, muzikologe i glazbene tekstopisce, nositelje autorskih prava te pravne osobe s područja glazbene kulture. Oni kroz svoju ovu udrugu i njezinu Službu ZAMP ostvaruju svoja privatna prava na način kako je propisao Zakon o autorskom pravu i srodnim prvima i sukladno globalno ustanovljenim procedurama. Na taj način glazbenici kroz veliki međunarodni sustav kolektivnog ostvarivanja prava ostvaruju honorare od korištenja njihovih djela u RH i inozemstvu. Tako HDS ZAMP u Hrvatskoj ostvaruje prava za više od 2 milijuna hrvatskih i inozemnih autora. Jednostavnije rečeno, HDS ZAMP bavi se poslovima izdavanja odobrenja za sve vrste javnog iskorištavanja glazbe (bilo emitiranjem radijskog i televizijskog programa, izvedbom na koncertima ili putem radio i TV prijemnika, CD-a, MD-a itd.), ubiranjem autorskih naknada te raspodjelom već prikupljenih sredstava autorima u obliku autorskih honorara. Godišnje obradimo podatke i redovito obiđemo više od 40.000 korisnika, evidentiramo korištenje više do 220.000 djela te obračunamo i isplatimo honorare za više od 90.000 hrvatskih i inozemnih autora i nositelja autorskog prava. 

 • U Hrvatskoj se za glazbu plaća jedinstvena naknada, a surađujemo i s udrugama sa drugog područja autorskog stvaralaštva

Naime, glazbene udruge u zemlji dogovorile su licenciranje glazbe u jedinstvenom sustavu, čime je procedura pribavljanja potrebnih odobrenja znatno pojednostavljena te su smanjeni ukupni troškovi. Tako HDS temeljem ugovora s Hrvatskom udrugom za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP) i Udrugom za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF), kroz Službu ZAMP i jedinstven sustav prikuplja naknade i za ove dvije udruge. Prikupljene naknade svaka od udruga potom distribuira svojim članovima, a temeljem podataka o korištenim djelima.

Na nacionalnoj razini suradnja je ostvarena i s drugim udrugama poput Društva hrvatskih filmskih redatelja (DHFR), Društvom hrvatskih književnika (DHK), Udrugom za zaštitu prava nakladnika (ZANA), Društvom za zaštitu autorskih novinarskih prava (DZNAP).

 • Naknada za javno korištenje glazbe sporazumno je ugovorena sa asocijacijama korisnika

S obzirom da je već duži niz godina suradnja i sporazumno ugovaranje naknada naša poslovna politika, sve naše naknade upravo su sporazumno ugovorene sa krovnim asocijacijama korisnika. Pri tome su uvijek sve strane analizirale visine tarifa i modele ostalih europskih i svjetskih društava i temeljem međusobnih saznanja i specifičnosti naše zemlje ugovorile model i naknade važeće u Hrvatskoj.


 • Kako ovaj sustav pomaže autorima?

Kao što je već navedeno, u slučajevima masovnog korištenja autorskih djela (televizija, radio, lokali, klubovi, internet), autoru je nemoguće pratiti tko sve, kada i na koji način koristi njegova djela. Tada na scenu stupa udruga za kolektivno ostvarivanje prava, koja sve to prati, od korisnika naplati naknadu te autoru isplati pripadajući honorar. Uz to, riječ je o sustavu koji pripada autorima i udrugama kojima sami autori upravljaju.

 • Kako ovaj sustav pomaže korisnicima?

Bez ovog sustava korisnik bi za svako korištenje određenog autorskog glazbenog djela za odobrenje morao kontaktirati sve nositelje prava što obično uključuje autora (ili njegove nasljednike), aranžera, tekstopisca i publishera. Ovaj sustav korisnicima pruža mogućnost da, ukoliko žele koristiti glazbu iz gotovo cjelokupnog svjetskog glazbenog repertoara (bez obzira na glazbeni stil koji odaberu), na jednom mjestu i jednostavno pribave potrebno odobrenje.

 

STUDIJE EKONOMSKOG INSTITUTA ZAGREB

1. ODREĐIVANJE EKONOMSKI OPRAVDANE CIJENE LICENCE ZA KOMERCIJALNE TELEVIZIJE I RADIJSKE POSTAJE

http://www.zamp.hr/clanak/pregled/1294/cijena-autorskog-glazbenog-prava-za-komercijalne-tv-i-radio-postaje-u-hrvatskoj-osjetno-ispod-eu-prosjeka

2. ODREĐIVANJE EKONOMSKI OPRAVDANE CIJENE LICENCE ZA HRT 

http://www.zamp.hr/clanak/pregled/1294/cijena-autorskog-glazbenog-prava-za-komercijalne-tv-i-radio-postaje-u-hrvatskoj-osjetno-ispod-eu-prosjeka

3. ODREĐIVANJE EKONOMSKI OPRAVDANE CIJENE LICENCE ZA UGOSTITELJE

http://www.zamp.hr/clanak/pregled/914/glazba-u-hrvatskim-ugostiteljskim-objektima-gotovo-najjeftinija-u-europi

 

 

LETAK GLAZBA I RADIO

 

Logotip HDS ZAMP-a sastoji se od znaka i tekstualnog dijela. Elementi znaka određuju njegove dimenzije koje se ne mogu mijenjati. Niti jedan drugi element se ne smije koristiti na znaku. Znak se smije proporcionalno povećavati ili smanjivati do najmanje veličine u kojoj logotip i dalje ostaje čitljiv i jasan. 

Svi načini upotrebe logotipa koji se razlikuju od onih navedenih nisu dozvoljeni, npr. deformacije odnosa širine i visine, izmjena odnosa veličine znaka i tekstualnog dijela logotipa, nepravilan smještaj znaka u odnosu na tekstualni dio logotipa, ne smije se iskrivljavati, stiskati, itd. Ne smiju ga prekrivati drugi elementi i ne smije se koristiti drugi tip fonta od propisanog.

Logotip je rad dizajnerice Ane Nikolić Baće.

Download

 


Download


 • Antun Tomislav ŠabanGlavni tajnik HDS-a
 • Darko BakićZamjenik tajnika HDS-a
 • Nenad MarčecDirektor službe ZAMP

Autorskopravni odbor

 • Mladen Tarbuk
 • Husein Hasanefendić Hus
 • Miro Buljan
 • Tomo Johannes In Der Mühlen
 • Ivan Josip Skender
 • Rajko Suhodolčan

Na ovom mjestu možete preuzeti edukativne materijale o autorskim pravima, kao i video sadržaj koji se odnosi na informacije o djelovanju HDS ZAMP-a. Izjave hrvatskih autora o glazbi, inspiraciji i autorskim pravima možete pogledati na našem YouTube kanalu

 

                           Što je autor?                                                   Što je autorsko djelo?

    

 

               Što je privatno kopiranje?                                      Što je udruga autora?

    

 

Edukativne brošure (download):

                      

 

           

 

 

Ovo je HDS ZAMP

 

7. MAKK 2019. - video sažetak


 • Autori buducnosti, srpanj 2019.
 • Autorice!, rujan 2019.
 • Cijena autorskog prava za komercijalne TV i radio postaje
 • Dino_Dvornik_legenda_u_brojkama
 • Godisnje izvjesce 2017.
 • Godisnje izvjesce 2018.
 • Ivo Robic infografika
 • Stavovi hrvatskih ugostitelja o naknadi za glazbu
 • Utjecaj glazbe na goste ugostiteljskih objekata u Hrvatskoj, srpanj 2018.
 • Zagrebacki festival u brojkama
 • ZAMP infografika 2019
 • Žene u glazbi

Drage autorice i autori, cijenjeni mediji, partneri i svi ostali pretplatnici našeg newslettera, predstavljamo vam novi i osvježeni newsletter za lipanj 2020.

Za nas u HDS ZAMP-u, lipanj je jedan od najužurbanijih mjeseci u godini: uz obračun i isplatu autorskih honorara malih prava, pripremamo Godišnje izvješće o poslovanju i rezultatima službe u 2019. godini, vraćamo opseg pred-korona poslovanja i pratimo dobre vijesti koje najavljuju povratak poslovanja, kako našim članovima, tako i poslovnim partnerima.

Dodajmo još tome i sve izazove poslovanja s kojima smo se susretali tijekom proteklih korona-mjeseci te prilagođavanje na postupni povratak glazbe u poslovne prostore i na koncertne pozornice. Ipak, svemu tome unatoč, uspjeli smo bez većih problema zaključiti obračun tzv. malih prava koji se odnosi na drugu polovicu 2019. Naši djelatnici obradili su korištenje ukupno 222.844 djela koja su tijekom obračunskog perioda zabilježila više od 8.5 milijuna izvođenja, a autorske honorare na svoje će račune primiti više od 105 tisuća domaćih i stranih autora.

Vjerujemo da će ovi iznosi ublažiti ovaj period bez intenzivnih koncertnih aktivnosti, no, upozorava glavni direktor HDS ZAMP-a, Nenad Marčec, pravi izazovi tek su pred nama. Možda je izbor legendarnog glazbenika i autora ABBA-e, Björna Ulvaeusa, za predsjednika krovne autorske udruge CISAC dašak optimizma za sve kreativce te naznaka bolje i pravednije raspodjele iznosa, pogotovo na digitalnim tržištima i pozornicama?

Naše poslovnice u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku do daljnjega ne primaju stranke, ali redovito ažuriramo najvažnije obavijesti za autore i poslovne korisnike glazbe kojima smo posebno izašli u susret tijekom perioda korona krize. Također, produljili smo i trajanje važećih licenci za DJ-eve u prosjeku za 90 dana.

Vrijeme provedeno u izolaciji zbog virusa Covid-19 za hrvatske je glazbene autore očito bilo izrazito produktivno: u periodu od sredine ožujka do sredine svibnja zaprimili smo 2292 online prijave novih glazbenih djela. To je čak 710 pjesama ili 45 % više u odnosu na isti period u 2019. godini. Također, od početka 2020. poželjeli smo dobrodošlicu za 171 novog člana kojima smo nedavno predstavili i prvo online izdanje naše edukativne prezentacije INTRO. Imate li pitanja ili nedoumica, pošaljite nam ih i obradit ćemo ih u nekom od narednih izdanja prezentacije...

Bez obzira na okolnosti, i dalje se trudimo približiti vam kreativni svijet i svakodnevicu vaših omiljenih glazbenika i autora/ica. Rubrika „Selfie iz sobe“ vodi vas u njihove domove, upoznaje s kreativnim ritualima i predstavlja nove, još neobjavljene stihove i naslove nastale tijekom proteklog period izolacije. Ovdje pročitajte tko je primio Porina u papučama, a tko je gitaru privremeno zamijenio utezima i bučicama.

Kao i uvijek, tu smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije – mahnite nam na Twitteru ili Instagramu, podijelite našu objavu s Facebooka, uživajte u sadržaju s našeg YouTube kanala.

 

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.