x

U bazi podataka autora i njihovih djela dostupnoj na ovim stranicama pronaći ćete autore koji su državljani Republike Hrvatske i one koji nisu državljani RH, a HDS ZAMP-u su dali svoju punomoć.

Baza autora

Moguće su tri vrste pretraživanja:

  1. Pretraživanje po autorima
  2. Pretraživanje po djelima
  3. Pretraživanje po izdavačima

Na našim stranicama možete pronaći dvije baze autora.

Bazu autora glazbenih djela (članova HDS ZAMP-a) na čijoj stranici se upravo nalazite i bazu autora audiovizualnih djela (čija prava kolektivno ostvaruje Društvo hrvatskih filmskih redatelja, DHFR) kojoj možete pristupiti ovdje.


Upute za pretraživanje baze autora glazbenih djela

Ukoliko ne znate točno ime i prezime autora ili naziv djela u jedno od polja (Autor ili Djelo) upišite samo dio imena ili prezimena odnosno naziva i dobit ćete ispis svih autora odnosno djela koji u svojem imenu odnosno nazivu sadrže taj dio. Tako ako u rubriku autor upišete npr. ime Josip, dobit ćete ispis svih autora čije je ime Josip.

Ako pak u rubriku djelo upišete jednu od riječi iz naziva djela npr. sreća, dobit ćete popis svih djela koja u svojem nazivu sadrže tu riječ.

Također, moguće je i pretraživanje samo po dijelu imena i prezimena autora odnosno naziva djela.

*********************************************************************************************

U našem poslovanju prilikom obrade podataka nailazimo i na djela za koja imamo prijavljena korištenja no, s obzirom na to da nisu prijavljena od strane autora (nije nam poznato tko su sve nositelji prava na njima), kao takva ostaju "neidentificirana". Navedena djela vodimo u posebnim evidencijama koje se vode sukladno čl. 244 st. 6 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Autore glazbenih djela molimo da na ovom linku provjere te evidencije.

Autori audiovizualnih djela te evidencije mogu provjeriti na stranicama Baze autora AV djela na ovom linku.  

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.