x

Potražite odgovore na često postavljana pitanja ili nam pošaljite svoja. Potrudit ćemo se odgovoriti u najkraćem mogućem roku. HDS ZAMP je uvijek dostupan svim autorima, korisnicima, predstavnicima medija i znatiželjnim pojedincima koji imaju bilo kakva pitanja, trebaju informacije ili se žele detaljnije informirati o našem radu i poslovanju.

Često postavljana pitanja

Ovdje možete saznati odgovore na česta pitanja koja nam, vezano uz autorskopravnu zaštitu, postavljaju autori glazbenih djela. Odgovore na sva ostala pitanja možete pogledati ovdje

1. Kako HDS ZAMP raspodjeljuje naknade – sve što ste htjeli znati i još malo više

Mnogi se, pa i mnogi autori, pitaju kako „u praksi“ izgleda izračun i raspodjela naknada koje služba HDS ZAMP prikupi. Zašto jedan autor prilikom obračuna dobije 100 kn dok drugi dobije 5000 kn ili više? Evo odgovora: 

HDS-ova služba Zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) dio je svjetskog sustava kolektivnog ostvarivanja prava koja radi po istim principima kao i ostala europska društva. U ime autora, naplaćuje naknade od svih onih koji u svom poslovanju koriste glazbu. Prikupljene se naknade obračunavaju u tzv. autorske honorare koji se isplaćuju autorima i nositeljima prava. Koliki će honorar dobiti pojedini autor ovisi o količini i načinu korištenja njegovih djela. To znači da nije važno samo koliko je nečije djelo izvođeno: važno je i radi li se o zabavnoj ili ozbiljnoj glazbi, glazbi korištenoj u filmu ili reklami, pozadinskoj glazbi u TV reportaži ili glazbenom broju izvedenom uživo. Isto tako, nije nevažno niti je li se djelo emitiralo na javnoj nacionalnoj televizijskoj postaji ili na lokalnoj radijskoj postaji. Razliku čini i to je li izvedeno na velikom koncertu u Domu Sportova ili priredbi poput proslave Valentinova u nekom malom gradu. 

Ponovno u školi: razredi i matematika 

Budući da se glazbena djela koriste na različite načine, postoje i različiti „reparticijski razredi“ čiji nazivi označavaju od koga su naknade prikupljene: 100 - Hrvatski radio, 200 – HTV1 i HTV2, 310 – RTL 320 – Nova TV, 330 - Generalni korisnici, 350 - Ostale nacionalne TV postaje, 400 – Koncerti ozbiljne glazbe, 500 – Koncerti zabavne glazbe i 600 - Priredbe. Sve su ove postaje i organizatori koncerata, priredbi i sličnih događanja po Zakonu o autorskom i srodnim pravima, dužni HDS ZAMP-u, kao opunomoćeniku autora, dostavljati programe i popise djela koja su se emitirala ili izvodila. Tako se naknade prikupljene od tih korisnika raspoređuju u obliku autorskih honorara isključivo onim autorima čija su djela korištena a njihovo korištenje uredno prijavljeno ZAMP-u. Sustav obračuna je složen jer svaki reparticijski razred ima i svoju vrijednost boda. Spremni za malo matematike?

Vrijednost boda se izračunava tako da se ukupne naknade (koje je pojedini korisnik, npr Hrvatski radio, platio), nakon odbitka troškova, podijele s ukupnom minutažom glazbe svih autora koja se koristila u tom razredu. Dobivena vrijednost boda množi se s bodovima prikupljenim temeljem ukupne minutaže korištene glazbe pojedinog autora, a konačni iznos autorskog honorara dobit ćemo množenjem s udjelom koji autor ima na tom djelu.


Još ste tu?

Možda će lakše biti ovako: za primjer uzmimo 3-minutno djelo pod nazivom npr „Vesela pjesma“ koje se emitiralo na Hrvatskom radiju ukupno 3 puta u promatranom obračunskom razdoblju. Recimo da ovo djelo pripada žanru zabavne glazbe, pa njegov ukupan broj bodova iznosi 45 sljedećom računicom: 3 emitiranja X 3 minute emitiranja X 5 ( vrijednost boda zabavne glazbe) = 9 X 5 = 45. 45 se potom množi s ukupnom vrijednošću boda Hrvatskog radija koja je u posljednjem obračunu tzv. malih prava iznosila 0,584322638590400. Tako dolazimo do iznosa od 26,29 kn.

Autoru koji je za ovu pjesmu napisao samo tekst, prema Pravilniku o ostvarivanju autorskih imovinskih prava, pripada 35% udjela na djelu. 26,29 množi se tako s 0,35 pa honorar kojeg će tekstopisac dobiti od emitiranja ovog djela na Hrvatskom radiju iznosi 9,2 kn. 
Isto djelo će, za isti broj emitiranja, u nekom drugom razredu (HTV ili RTL npr), zbog druge vrijednosti boda tog razreda, autoru donijeti drugi iznos naknade. Služba ZAMP to mora uzeti u obzir za svako korišteno djelo, za svaki razred, u svakom obračunskom razdoblju (jer se vrijednost boda mijenja za svako razdoblje). Treba znati da u polugodišnjim obračunima malih prava u zadnje vrijeme služba evidentira korištenje više od 230.000 glazbenih djela! A većina se od njih koristi u više razreda… 
Tko voli Xcell tablice i složene računske operacije, u Odjelu dokumentacije i distribucije ZAMP-a neće se dosađivati.

Razredi 330 i 350: uzorni uzorci HDS ZAMP-a

U razredu 330 – Generalni korisnici 
- honorari se obračunavaju temeljem tzv. uzorkovanja programa komercijalnih radijskih i televizijskih postaja. Što taj razred predstavlja i što uzorkovanje zapravo znači? U njemu se nalaze sve naknade prikupljene od ugostiteljskih, poslovnih, sportskih objekata ili hotela kao i naknade prikupljene od komercijalnih lokanih radijskih i televizijskih postaja. One se u autorske honorare preračunavaju prema tzv. uzorkovanom programu komercijalnih radijskih i televizijskih postaja. Ovo je princip na kojemu raspodjelu rade i ostala društva jer je (zasad i do daljnjeg) nemoguće dobiti podatke koje se točno pjesme slušalo u pojedinom ugostiteljskom objektu.

Sve da vlasnici lokala, hotela i obrta to mogu i žele dostavljati, obrada pojedinačnih podataka od oko 40.000 poslovnih korisnika glazbe u Hrvatskoj bila bi ne samo neisplativa nego i nemoguća za Društvo. Zato je uzorak općeprihvaćen sustav svih društava za kolektivno ostvarivanje prava. Oni koji su se najviše emitirali na komercijalnim RTV postajama, pretpostavlja se, najviše su se i slušali po ugostiteljskim i drugim poslovnim objektima. Tako se naknade prikupljene od paušala koje plaćaju restorani ili frizerski saloni raspodjeljuju po ključu kojeg je izmjerio rtv uzorak.

Kvaliteta uzorka važna je za svako ispitivanje, od političkih preferencija preko omiljenog piva do emitiranja glazbe. Zato kod kreiranja uzorka postaja za svako novo obračunsko razdoblje služba ZAMP pazi na zastupljenost programa iz svih regija Hrvatske. Posebna briga vodi se i o raznolikosti glazbenih vrsta unutar programa postaja. Postaje su klasificirane prema razini koncesije. Temeljem toga se određuje broj mjeseci s kojim svaka postaja može participirati u uzorku: najveće komercijalne radijske postaje s nacionalnom koncesijom prate se svih 12 mjeseci u godini, 24 sata dnevno. Jednako se prati i prvih 10 najslušanijih radijskih postaja, neovisno o koncesiji za emitiranje koju posjeduju - jer neke „regionalne“ postaje iz središnjeg dijela zemlje imaju veću slušanost od nekih postaja s nacionalnom koncesijom.

Programi ostalih postaja upisuju se s manjim brojem mjeseci - ovisno o razini koncesije i području na kojem se nalaze, a uzimaju se nasumičnim odabirom za svaku od pet regija (Istok, Sjever-Zapad, Zagreb i okolica, Istra i Primorje, Dalmacija). U usporedbi s većinom drugih društava, HDS ZAMP-ovo uzorkovanje puno je detaljnije i dublje od pukog „uzorka“: u njega se upisuju programi čak više od 2/3 lokalnih televizijskih i radijskih postaja, što omogućuje vrlo kvalitetan odraz stvarnog emitiranja.

U razredu  350 - Ostale nacionalne TV postaje - honorari se obračunavaju temeljem uzorkovanja nacionalnih televizijskih postaja koje ne tvore zasebne razrede (poput CMC televizije, Sportske televizije, RTL2, Doma TV i sl.). I u ovom slučaju se posebna pažnja polaže na kvalitetu uzorka i glazbeni sadržaj. Tako se u ovaj razred sa svih 12 mjeseci upisuju programi glazbenih i pretežito glazbenih postaja, također se upisuju i sve glazbene emisije (neovisno o tome na kojoj televizijskoj postaji se one emitiraju). 

Autori aktualne uzorke i mjesece u kojima program pojedine postaje ulazi u njega mogu vidjeti u svom osobnom profilu (Moj profil), posebnom dijelu web stranice ZAMP-a. Autori ili nositelji prava koji imaju dvojbi oko razreda ili ispravnosti izračuna njihove naknade uvijek će u Odjelu članstva dobiti odgovor na sva pitanja. Pitanja i prijedlozi su dobrodošli, jer su daljnja poboljšanja praćenja i raspodjele naknada stalni prioritet službe i Društva.

 

 

2. Tko su autori i nositelji autorskih prava?

Autor djela je onaj tko je djelo stvorio. Osim autora, nositelj autorskog prava može biti i osoba kojoj na temelju zakona, oporuke ili ugovora pripadaju sva ili pojedina autorska pravna ovlaštenja.

3. Koja prava imaju autori?

Autorsko pravo sadržava imovinskopravna ovlaštenja (autorska imovinska prava) i osobnopravna ovlaštenja (autorska moralna prava).

Autorska imovinska prava čine prava autora na iskorištavanje djela (objava, reproduciranje, umnožavanje, stavljanje u promet, izvedba ili druga vrsta priopćavanja javnosti, obrada djela). Za svako iskorištavanje autorskog djela od druge osobe, autoru pripada naknada.

Autorska moralna prava čine pravo autora da bude priznat i označen kao tvorac djela, pravo autora da se usprotivi svakom deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju djela, i pravo autora da se usprotivi svakoj uporabi djela koja bi vrijeđala njegovu čast ili ugled.

4. Što su mehanička prava?

Tzv. mehanička prava obuhvaćaju prava snimanja, reprodukcije i stavljanja u promet autorskih djela. Prava mehaničke reprodukcije hrvatskih autora HDS ZAMP ostvaruje na temelju pojedinačnih punomoći, a ista prava inozemnih autora ostvaruju se u skladu s ugovorima o međusobnom zastupanju, koji se sklapaju s inozemnim autorskim društvima. Autorski honorari za snimljena djela (mehanička prava) raspodjeljuju se autorima zastupljenim na određenom nosaču zvuka, razmjerno trajanju njihovih djela.

5. Osigurava li HDS ZAMP autore od krađe djela?

HDS ZAMP ne pruža zaštitu od krađe autorskih djela. Autor koji prijavi djelo u HDS ZAMP-u napravio je svojevrsnu pohranu, na način da HDS ZAMP može potvrditi da je autor djelo zaista i prijavio. No, kako bi se autor apsolutno zaštitio i kasnije mogao dokazati da je on autor određenog djela, savjetuje se da ono što je napisao (glazbu ili tekst) pošalje preporučeno na svoju adresu, te po primitku pošte istu ne otvara. Tako zapečaćena pošta može poslužiti kao dokaz, ukoliko kasnije dođe do spora, s obzirom da se vidi tko ju je poslao i kada.

6. Mogu li se izvođači učlaniti u HDS ZAMP?

Samo ime stručne službe Hrvatskog društva skladatelja, Zaštita autorskih muzičkih prava, kaže da je to udruga koja ostvaruje prava autora. No, putem ugovora s Hrvatskom udrugom za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP), posredno u istom sustavu i kroz jedinstvenu fakturu prikuplja naknade i za prava umjetnika izvođača (kao i za prava proizvođača fonograma putem ugovora s udrugom ZAPRAF). Sam umjetnik izvođač može postati član HDS ZAMP-a, jedino u slučaju da je ujedno i autor glazbenog djela. Inače, njegova izvođačka prava štiti Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP).

7. "Koliko ću novaca dobiti?"

Ukupna masa naknada za prava javnog korištenja glazbenih djela prikupljena od korisnika, raspoređuje se autorima po ključu zastupljenosti određenih djela u programima javnih i komercijalnih radio i TV postaja te u programima koncerata i priredbi. Dakle, visina pojedinog autorskog honorara ovisi ponajviše o zastupljenosti određenog glazbenog djela na radio i TV postajama te izvođenju djela na koncertima. Također ovisi o kategorizaciji glazbenog djela prema njegovu karakteru, obliku i izvođačkom sastavu u kojem je izvedeno. Više informacija potražite ovdje

8. Koliko često idu isplate autorskih honorara?

HDS ZAMP ima četiri isplate godišnje. 

Lipanj/Prosinac - isplata autorskih naknada za prava javnog priopćavanja (tzv. mala prava) naplaćenih u polugodišnjem razdoblju te isplata naknada s osnove sustava privatnog kopiranja. Isplate u lipnju odnose se na naknade prikupljene u drugoj polovici protekle godine, a isplate u prosincu u prvih šest mjeseci tekuće godine.

Travanj/Listopad - isplata naknada za prava mehaničke reprodukcije (tzv. mehanička prava), naknada od digitalnih servisa i naknada prikupljenih u inozemstvu naplaćenih u polugodišnjem razdoblju te isplata naknada s osnove sustava privatnog kopiranja. Isplate u travnju odnose se na naknade prikupljene u drugoj polovici protekle godine, a isplate u listopadu u prvih šest mjeseci tekuće godine.


9. Postoji li minimalni iznos autorske naknade po obračunu?

Na sjednici održanoj 26. svibnja 2015., Predsjedništvo Hrvatskog društva skladatelja donijelo je odluku kojom se, temeljem članka 84. st. 1. Pravilnika o ostvarivanju autorskih imovinskih prava, kao minimalni iznos neto svote za isplatu autorskih naknada određuje iznos od 100 kuna.

Ovom odlukom Predsjedništva smanjuju se troškovi distribucije, a autorima će prikupljeni iznos biti isplaćen u narednim obračunskim razdobljima s prijeđenih 100 kuna neto.

Na zahtjev autora, specifikacija može biti poslana i isplata provedena i s manjim iznosom, no potrebno je prethodno pismeni zahtjev uputiti na Odjel članstva (poštom Heinzelova 62A, 10 000 Zagreb ili mailom clanstvo@hds.hr).

Sve specifikacije, neovisno o iznosu, autorima su dostupne na njihovom osobnom web profilu kojem možete pristupiti klikom na link.

10. Kakve udjele na djelu imaju tekstopisci, aranžeri, obrađivači i prevoditelji?

Svi nositelji prava na djelu međusobno se mogu dogovoriti oko svojih udjela. Ukoliko to ugovorom nije uređeno primjenjuju se odredbe Pravilnika. Tako u slučaju zabavne glazbe, skladatelju pripada 65% udjela na djelu, a autoru teksta 35%. Kod djela klasične glazbe skladatelju pripada 80%, a autoru teksta 20% udjela na djelu.

Aranžer glazbenog djela može imati udio na djelu isključivo ukoliko ga je prijavio skladatelj i on uobičajeno iznosi 25% od skladateljskog udjela. Ukoliko svi autori glazbe ne supotpišu prijavu djela, aranžer ima pravo samo na udio od dijela koji pripada autorima glazbe koji su ga prijavili.

Obrađivaču tradicionalne glazbe i autoru zbirke tradicionalne glazbe repartira se 100% autorske naknade koja pripada toj vrsti djela. Obrađivači slobodnih djela (djela autora preminulih prije više od 70 godina) imaju pravo na 25% naknade predviđene za to djelo.

Prevoditelju zaštićenog teksta glazbenog djela pripada 50% autorske naknade predviđene za tekst, ako podnese pismeno odobrenje autora originalnog teksta.

11. "Kako vi znate da je moje djelo negdje bilo emitirano?"

Sve radio i TV postaje na području RH dužne su, prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, dostavljati HDS ZAMP-u mjesečne programe izvedenih glazbenih djela, prema kojima se izvršava raspodjela autorskih honorara. Također, podatke o korištenim djelima dužni su nam dostavljati i koncertni promotori kao i svi ostali koji organiziraju priredbe i slična događanja. HDS ZAMP redovito vrši kontrolu pristiglih podataka o emitiranim djelima, a za sporadičnu kontrolu koristi se i sustav PlayKontrol s kojim je suradnja dogovorena kroz Institut hrvatske glazbe.

12. "Zašto sam za određeno djelo tijekom posljednje dvije godine primao određene honorare, a ove se godine taj iznos znatno smanjio?"

Autorske naknade se obračunavaju prema pristiglim popisima emitiranih glazbenih djela na radio i TV postajama. Dakle, načelo je: koliko izvedaba, toliko novaca. Tijekom prethodne dvije godine, prema popisima izvođenja djela, vaše glazbeno djelo bilo je često izvođeno na radio i TV postajama, pa ste sukladno tome dobivali isplate autorskih honorara za to djelo. Posljednje godine izvođenost se smanjila, pa je sukladno tome i vaš autorski honorar za to određeno glazbeno djelo nešto niži.

13. "Moj suprug, inače hrvatski skladatelj, umro je prošle godine. Imam li ja pravo, i koliko dugo, primati njegove autorske honorare za prava javne izvedbe?"

Autorska imovinska prava traju za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti. Nakon smrti autora, njegova prava prenose se nasljednicima, temeljem pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju, pa tako oni postaju nositelji autorskih prava preminulog autora u trajanju od sedamdeset godina.

14. "Trebam li prijavljivati nova djela i kako to mogu učiniti?"

S obzirom da se raspodjela prikupljenih naknada vrši temeljem podataka o korištenim djelima i podataka o nositeljima prava na djelu,  poželjno je da autori svoja nova djela prijave što je prije moguće te tako osiguraju točnost obračuna. Djelo se prijavljuje na obrascu "Prijava djela" koji možete preuzeti s linka ili osobno u HDS ZAMP-u, a sadrži osnovne podatke o djelu kao što je npr. naslov djela, autor glazbe, autor teksta, izvođač, trajanje itd.

Djelo je moguće prijaviti i putem online obrasca dostupnog na službenim web stranicama. Riječ je o usluzi Moj profil putem koje je, osim prijave djela, moguće provjeriti broj emitiranja na pojedinim radijskim i TV postajama u zemlji, prijaviti korištenje glazbe i sl. Za korisničko ime i lozinku te eventualna pitanja obratite se na clanstvo@hds.hr ili telefonski na 01 6387 000.

15. Može li autor osobno štititi svoja prava ili ga mora zastupati HDS ZAMP?

Svaki autor treba samostalno odlučiti kako želi ostvarivati svoja prava, odnosno želi li ih ostvarivati individualno (samostalno) ili kroz globalni sustav kolektivnog ostvarivanja prava kojeg u Hrvatskoj predstavlja HDS ZAMP. S obzirom na mogućnost istovremenog korištenja glazbenih djela diljem svijeta, što je jednom autoru nemoguće pratiti, u pravilu autori glazbenih djela svoja prava ostvaruju kolektivno - kroz svoja matična društva. Pritom svakako treba imati na umu da je, zbog pravne sigurnosti korisnika glazbenih djela, neka prava moguće ostvariti isključivo kolektivno.

U Hrvatskoj je zakonom predviđeno da se kroz sustav kolektivnog ostvarivanja prava ostvaruju prava svih autora izuzev onih koji su iz sustava istupili. Ovakva praksa postoji i u nekim drugim europskim zemljama, a njome se autorima jamči ostvarivanje prava od samog trenutka stvaranja odnosno prve objave djela.

16. Što HDS ZAMP čini u sprječavanju piratstva?

Djelovanje HDS ZAMP-a po pitanju borbe protiv piratstva očituje se, u prvom redu, u preventivnim aktivnostima, edukativnim programima, te formiranju svijesti građana i nadležnih institucija o ovom problemu. Naša se uloga očituje i u aktivnoj suradnji s vlastima u akciji Stop krivotvorinama i piratstvu.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.