x

Potražite odgovore na često postavljana pitanja ili nam pošaljite svoja. Potrudit ćemo se odgovoriti u najkraćem mogućem roku. HDS ZAMP je uvijek dostupan svim autorima, korisnicima, predstavnicima medija i znatiželjnim pojedincima koji imaju bilo kakva pitanja, trebaju informacije ili se žele detaljnije informirati o našem radu i poslovanju.

Često postavljana pitanja

Ovdje možete saznati odgovore na česta pitanja koja nam, vezano uz autorskopravnu zaštitu, postavljaju autori glazbenih djela. Odgovore na sva ostala pitanja možete pogledati ovdje

1. Tko su autori i nositelji autorskih prava?

Autor djela je onaj tko je djelo stvorio. Osim autora, nositelj autorskog prava može biti i osoba kojoj na temelju zakona, oporuke ili ugovora pripadaju sva ili pojedina autorska pravna ovlaštenja.

2. Koja prava imaju autori?

Autorsko pravo sadržava imovinskopravna ovlaštenja (autorska imovinska prava) i osobnopravna ovlaštenja (autorska moralna prava).
Autorska imovinska prava čine prava autora na iskorištavanje djela (objava, umnožavanje, stavljanje u promet, izvedba ili druga vrsta priopćavanja javnosti, obrada djela). Za svako iskorištavanje autorskog djela od druge osobe, autoru pripada naknada.
Autorska moralna prava čine pravo autora da bude priznat i označen kao tvorac djela, pravo autora da se usprotivi svakom deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju djela, i pravo autora da se usprotivi svakoj uporabi djela koja bi vrijeđala njegovu čast ili ugled.

3. Što su mehanička prava?

Tzv. mehanička prava obuhvaćaju prava snimanja, umnožavanja i stavljanja u promet autorskih djela. Prava mehaničkog umnožavanja hrvatskih autora HDS ZAMP ostvaruje na temelju pojedinačnih punomoći, a ista prava inozemnih autora ostvaruju se u skladu s ugovorima o međusobnom zastupanju, koji se sklapaju s inozemnim autorskim društvima. Autorski honorari za snimljena djela (mehanička prava) raspodjeljuju se autorima zastupljenim na određenom nosaču zvuka, razmjerno trajanju njihovih djela.

4. Osigurava li HDS ZAMP autore od krađe djela?

HDS ZAMP ne pruža zaštitu od krađe autorskih djela. Autor koji prijavi djelo u HDS ZAMP-u napravio je svojevrsnu pohranu, na način da HDS ZAMP može potvrditi da je autor djelo zaista i prijavio određenog datuma. No, kako bi se autor apsolutno zaštitio i kasnije mogao dokazati da je on autor određenog djela, savjetuje se da ono što je napisao (glazbu ili tekst) pošalje preporučeno na svoju adresu, te po primitku pošte istu ne otvara. Tako zapečaćena pošta može poslužiti kao dokaz, ukoliko kasnije dođe do spora, s obzirom da se vidi tko ju je poslao i kada.

5. Mogu li se izvođači učlaniti u HDS ZAMP?

Samo ime stručne službe Hrvatskog društva skladatelja, Zaštita autorskih muzičkih prava, kaže da je to udruga koja ostvaruje prava autora. No, putem ugovora s Hrvatskom udrugom za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP), posredno u istom sustavu i kroz jedinstvenu fakturu prikuplja naknade i za prava umjetnika izvođača (kao i za prava proizvođača fonograma putem ugovora s udrugom ZAPRAF). Sam umjetnik izvođač može postati član HDS ZAMP-a, jedino u slučaju da je ujedno i autor glazbenog djela. Inače, njegova izvođačka prava štiti Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP).

6. "Koliko ću novaca dobiti?"

Ukupna masa naknada za prava javnog korištenja glazbenih djela prikupljena od korisnika, raspoređuje se autorima po ključu zastupljenosti određenih djela u programima javnih i komercijalnih radio i TV postaja te u programima koncerata i priredbi. Dakle, visina pojedinog autorskog honorara ovisi ponajviše o zastupljenosti određenog glazbenog djela na radio i TV postajama te izvođenju djela na koncertima. Također ovisi o kategorizaciji glazbenog djela prema njegovu karakteru, obliku i izvođačkom sastavu u kojem je izvedeno. Više informacija potražite ovdje

7. Koliko često idu isplate autorskih honorara?

HDS ZAMP ima četiri isplate godišnje. 

Lipanj/Prosinac
- isplata autorskih naknada za prava javnog priopćavanja (tzv. mala prava) naplaćenih u polugodišnjem razdoblju te isplata naknada s osnove sustava privatnog kopiranja. Isplate u lipnju odnose se na naknade prikupljene u drugoj polovici protekle godine, a isplate u prosincu u prvih šest mjeseci tekuće godine.

Travanj/Listopad - isplata naknada za prava mehaničkog umnožavanja (tzv. mehanička prava), naknada od digitalnih servisa i naknada prikupljenih u inozemstvu naplaćenih u polugodišnjem razdoblju te isplata naknada s osnove sustava privatnog kopiranja. Isplate u travnju odnose se na naknade prikupljene u drugoj polovici protekle godine, a isplate u listopadu u prvih šest mjeseci tekuće godine.

8. Postoji li minimalni iznos autorske naknade po obračunu?

Na sjednici održanoj 26. svibnja 2015., Predsjedništvo Hrvatskog društva skladatelja donijelo je odluku kojom se, temeljem članka 84. st. 1. Pravilnika o ostvarivanju autorskih imovinskih prava, kao minimalni iznos neto svote za isplatu autorskih naknada određuje iznos od 100 kuna.
Ovom odlukom Predsjedništva smanjuju se troškovi distribucije, a autorima će prikupljeni iznos biti isplaćen u narednim obračunskim razdobljima s prijeđenih 100 kuna neto.
Na zahtjev autora, specifikacija može biti poslana i isplata provedena i s manjim iznosom, no potrebno je prethodno pismeni zahtjev uputiti na Odjel članstva (poštom Heinzelova 62A, 10 000 Zagreb ili mailom clanstvo@hds.hr).
Sve specifikacije o obračunima, neovisno o iznosu, autorima su dostupne na njihovom osobnom web profilu kojem možete pristupiti klikom na link.

9. Kakve udjele na djelu imaju tekstopisci, aranžeri, obrađivači i prevoditelji?

Svi nositelji prava na djelu međusobno se mogu dogovoriti oko svojih udjela. Ukoliko to ugovorom nije uređeno primjenjuju se odredbe Pravilnika.
Tako u slučaju zabavne glazbe, skladatelju pripada 65% udjela na djelu, a autoru teksta 35%.

Kod djela klasične glazbe skladatelju pripada 80%, a autoru teksta 20% udjela na djelu.

Aranžer glazbenog djela može imati udio na djelu isključivo ukoliko ga je prijavio skladatelj i on uobičajeno iznosi 25% od skladateljskog udjela. Ukoliko svi autori glazbe ne supotpišu prijavu djela, aranžer ima pravo samo na udio od dijela koji pripada autorima glazbe koji su ga prijavili.

Obrađivaču tradicionalne glazbe i autoru zbirke tradicionalne glazbe repartira se 100% autorske naknade koja pripada toj vrsti djela.

Obrađivači slobodnih djela (djela autora preminulih prije više od 70 godina) imaju pravo na 25% naknade predviđene za to djelo.

Prevoditelju zaštićenog teksta glazbenog djela pripada 50% autorske naknade predviđene za tekst, ako podnese pismeno odobrenje autora originalnog teksta.

10. "Kako vi znate da je moje djelo negdje bilo emitirano?"

Sve radio i TV postaje na području RH dužne su, prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, dostavljati HDS ZAMP-u mjesečne programe izvedenih glazbenih djela, prema kojima se izvršava raspodjela autorskih honorara. Također, podatke o korištenim djelima dužni su nam dostavljati i koncertni promotori kao i svi ostali koji organiziraju priredbe i slična događanja. HDS ZAMP redovito vrši kontrolu pristiglih podataka o emitiranim djelima, a za sporadičnu kontrolu koristi se i sustav PlayKontrol s kojim je suradnja dogovorena kroz Institut hrvatske glazbe.

11. "Zašto sam za određeno djelo tijekom posljednje dvije godine primao određene honorare, a ove se godine taj iznos znatno smanjio?"

Autorske naknade se obračunavaju prema pristiglim popisima emitiranih glazbenih djela na radio i TV postajama. Dakle, načelo je: koliko izvedaba, toliko novaca. Tijekom prethodne dvije godine, prema popisima izvođenja djela, vaše glazbeno djelo bilo je često izvođeno na radio i TV postajama, pa ste sukladno tome dobivali isplate autorskih honorara za to djelo. Posljednje godine izvođenost se smanjila, pa je sukladno tome i vaš autorski honorar za to određeno glazbeno djelo nešto niži.

12. "Moj suprug, inače hrvatski skladatelj, umro je prošle godine. Imam li ja pravo, i koliko dugo, primati njegove autorske honorare za prava javne izvedbe?"

Autorska imovinska prava traju za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti. Nakon smrti autora, njegova prava prenose se nasljednicima, temeljem pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju, pa tako oni postaju nositelji autorskih prava preminulog autora u trajanju od sedamdeset godina.

13. "Trebam li prijavljivati nova djela i kako to mogu učiniti?"

S obzirom da se raspodjela prikupljenih naknada vrši temeljem podataka o korištenim djelima i podataka o nositeljima prava na djelu,  poželjno je da autori svoja nova djela prijave što je prije moguće te tako osiguraju točnost obračuna. Djelo se prijavljuje na obrascu "Prijava djela" koji možete preuzeti s linka ili osobno u HDS ZAMP-u, a sadrži osnovne podatke o djelu kao što je npr. naslov djela, autor glazbe, autor teksta, izvođač, trajanje itd.
Djelo je moguće prijaviti i putem online obrasca dostupnog na službenim web stranicama. Riječ je o usluzi Moj profil putem koje je, osim prijave djela, moguće provjeriti broj emitiranja na pojedinim radijskim i TV postajama u zemlji, prijaviti korištenje glazbe i sl. Za korisničko ime i lozinku te eventualna pitanja obratite se na clanstvo@hds.hr ili telefonski na 01 6387 000.

14. Može li autor osobno štititi svoja prava ili ga mora zastupati HDS ZAMP?

Svaki autor treba samostalno odlučiti kako želi ostvarivati svoja prava, odnosno želi li ih ostvarivati individualno (samostalno) ili kroz globalni sustav kolektivnog ostvarivanja prava kojeg u Hrvatskoj predstavlja HDS ZAMP. S obzirom da je zbog pravne sigurnosti korisnika glazbenih djela neka prava moguće ostvariti isključivo kolektivno te da se glazbena djela diljem svijeta mogu istovremeno koristiti na velikom broju mjesta (što je jednoj osobi nemoguće pratiti), u pravilu autori glazbenih djela svoja prava ostvaruju kolektivno - kroz svoje matične organizacije.
U Hrvatskoj je zakonom predviđeno da se kroz sustav kolektivnog ostvarivanja prava ostvaruju prava svih autora izuzev onih koji su iz sustava istupili. Ovakva praksa postoji i u nekim drugim europskim zemljama, a njome se autorima jamči ostvarivanje prava od samog trenutka stvaranja odnosno prve objave djela.

15. Što HDS ZAMP čini u sprječavanju piratstva?

Djelovanje HDS ZAMP-a po pitanju borbe protiv piratstva očituje se, u prvom redu, u preventivnim aktivnostima, edukativnim programima, te formiranju svijesti građana i nadležnih institucija o ovom problemu. Naša se uloga očituje i u aktivnoj suradnji s vlastima u akciji Stop krivotvorinama i piratstvu.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.