x

HDS ZAMP temeljem ugovora o poslovnoj suradnji i Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima obavlja dio poslova kolektivnog ostvarivanja prava za Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata. Ove stranice namijenjene su autorima audiovizualnih djela čija prava ostvaruje DHFA.

Članstvo DHFA

HDS ZAMP temeljem ugovora o poslovnoj suradnji s Društvom hrvatskih filmskih autora i producenata (DHFA) obavlja sve tehničke poslove administriranja audiovizualnih prava u ime i za račun DHFA-a kao nositelja odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

U ime DHFA-a tako obavljamo i sve poslove potrebne za realizaciju distribucije naknada autorima audiovizualnih djela. Distribucija uključuje poslove prikupljanja i obrade podataka o emitiranju, obračune i isplate tantijema nositeljima prava a za koje DHFA kolektivno ostvaruje prava. Na linku potražite obrasce i dokumente koje koristimo u tom radu.

Također, molimo Vas da ovdje provjerite liste neprijavljenih djela i provjerite nalazi li se možda Vaše djelo u evidenciji neprijavljenih djela.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.