x

Glas autora najjače je sredstvo u borbi protiv ilegalnog iskorištavanja autorskih djela, ali i najjače sredstvo za osvješćivanje svih korisnika da autorima upravo autorska naknada omogućava daljnji rad, stvaranje i kreativni razvitak. Život bez glazbe bio bi nezamisliv svima koji ju koriste i slušaju, i zato je važno omogućiti rad onih koji ju stvaraju.

 • Alen Slavica kantautor

 • Alfi Kabiljo skladatelj, tekstopisac, aranžer, dirigent, glazbeni producent, pijanist i libretist

 • Aljoša Šerić, Pavel kantautor

 • Amir Kazić Leo, kantautor

 • Ante Pecotić skladatelj, tekstopisac i glazbeni producent

 • Antonija Šola kantautorica

 • Antonio Tkalec kantautor

 • Berislav Šipuš skladatelj i dirigent

 • Boris Đurđević skladatelj i tekstopisac

 • Boris Novković kantautor

 • Borna Šercar kantautor

 • Branko Krušec

 • Damir Poša kantautor

 • Damir Urban kantautor

 • Davor Juraga skladatelj i tekstopisac

 • Davor Radolfi kantautor

 • Denis Dumančić kantautor

 • Dražen Turina Šajeta kantautor

 • Dubravko Detoni skladatelj i književnik

 • Elemental

 • Emir Bukovica skladatelj i tekstopisac

 • Faruk Buljubašic - Fayo skladatelj i tekstopisac

 • Gibonni kantautor

 • Grupa Gretta

 • Husein Hasanefendić skladatelj i tekstopisac

 • Ida Prester kantautorica

 • Igor Geržina saksofonist i skladatelj

 • Ivan Dečak, Vatra kantautor

 • Ivica Badurina skladatelj

 • Ivo Jagnjić kantautor

 • Jacques Houdek

 • Jasenko Houra kantautor

 • Jasminka Ursić Bralić tekstopisac

 • Jerko Marić, Adastra kantautor

 • Kim Verson kantautorica

 • Lea Dekleva kantautorica

 • Ljubo Kuntarić skladatelj, tekstopisac i aranžer

 • Marija Klasiček kantautorica

 • Mario Vestić skladatelj i tekstopisac

 • Marko Kutlić kantautor

 • Marko Tomasović kantautor

 • Matko Šimac skladatelj i tekstopisac

 • Meri Cetinić kantautorica

 • Milana Vlaović skladateljica i tekstopisac

 • Mile Kekin kantautor

 • Miro Buljan skladatelj i tekstopisac

 • Miroslav Rus kantautor

 • Miroslav Škoro kantautor

 • Mladen Biočina skladatelj i obrađivač tradicionalnih pjesama

 • Mladen Puljiz

 • Nenad Borgudan, Detour autor

 • Neno Belan kantautor

 • Nina Badrić glazbenica i autorica

 • Overflow

 • Pero Kozomara skladatelj

 • Rajko Dujmić kantautor

 • Sandi Cenov

 • Sandro Bastiančić, En Face kantautor

 • Semir Sammy Hasić Skladatelj - Composer - Artist

 • Šima Jovanovac kantautor

 • Srđan Sekulović Skansi skladatelj i producent

 • Suzana Horvat kantautorica

 • Tajana Mihalić tekstopisac

 • Tamara Obrovac kantautorica

 • Tedi Spalato kantautor

 • Vedrana Vukojević kantautorica

 • Vinko Viper Ringsmuth kantautor

 • Vladimir Kočiš Zec kantautor

 • Željko Kokorić tekstopisac

 • Željko Krušlin kantautor

 • Željko Krznarić tekstopisac

 • Zrinko Tutić skladatelj i tekstopisac

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.