x

Na ovim stranicama možete pronaći sve obrasce za autore. Uz obrasce se nalazi i kratko objašnjenje o njihovu popunjavanju. Opunomoćite li HDS ZAMP da štiti vaša tzv. mala i mehanička prava, postajete pridruženim članom HDS ZAMP-a. Opširnije o tome pročitajte na ovim stranicama.

Dokumenti i obrasci

Ukoliko ste prvi put na našim stranicama i ukoliko dosad niste prijavljivali svoja djela HDS ZAMP-u, molimo vas da prethodno pogledate stranicu Prijava i kategorizacija djela

Punomoć

U obrazac punomoći potrebno je unijeti sve tražene osobne podatke te ga potpisati i obavezno zasebno parafirati svaku stranicu.

Uz obrazac punomoći dostavite nam i ispunjen i potpisan obrazac Izjave o poreznom statusu obzirom na PDV. Ukoliko vaša djela nisu prijavljena HDS ZAMP-u, uz obrazac punomoći dostavite i barem jednu prijavu djela.

Prijava djela

U prijavi djela navedite sve podatke koji utječu na pravilnu zaštitu autorskih prava i raspodjelu autorskih naknada, a posebice ima li i drugih nositelja prava na djelu koje prijavljujete. Djelo mogu prijaviti autor glazbe ili autor teksta, a aranžera prijavljuje isključivo autor glazbe, ukoliko to želi. Uredno ispunjen obrazac prijave djela potpišite i dostavite nam na našu adresu.

Za točnost podataka o prijavljenom djelu odgovoran je podnositelj prijave.

Izjava o IBAN žiro računu

Autorski honorar se isplaćuje isključivo na žiro račun

Ovo izjavom potvrđujete točnost podataka o vašem računu. Podatak o žiro računu možete dostaviti i online, putem vašeg osobnog profila. Izjava se šalje na traženje službe Zamp, te nije nužna prilikom samog učlanjenja. 

Obavijest o korištenju djela

Obavijest o korištenju djela sadrži nekoliko tipova obrazaca, ovisno o vrsti korištenja.

  • digitalno izdanje
  • fizičko izdanje
  • javna izvedba
  • radio emitiranje
  • tv emitiranje

Pomoću ovih obrazaca možete uputiti upit službi Zamp da izvrši provjeru zaprimljenih podataka o korištenjima vaših djela. 

U obrascu o javnoj izvedbi navedite što više podataka relevantnih za taj događaj. Svakako navedite grad i državu, točno mjesto i vrijeme održavanja događaja kao i naziv organizatora. Također bilo bi dobro da nam uz obavijesti kao prilog proslijedite i program koncerta. Obavijest o javnoj izvedbi/emitiranju djela u inozemstvu mogu podnijeti isključivo autori izvođenih djela.

Ukoliko je pak riječ o emitiranju vaših djela na tv ili radijskoj postaji, svakako navedite o kojoj vrsti emitiranja je riječ, naziv postaje, njezino sjedište te vrijeme emitiranja.

U obavijesti o izdanju nosača zvuka (fizičko ili digitalno) na kojem se nalaze i vaša djela, navedite što više podataka relevantnih za identifikaciju tog nosača zvuka. Svakako navedite naslov nosača zvuka, godinu izdanja te naziv izdavača i njegovu adresu (obavezno državu i grad), te ispunite podatke o djelima (naslove, autore i izvođače). Bilo bi dobro da nam u prilogu obavijesti dostavite i omot nosača zvuka, jer ćemo tako isti jednostavnije identificirati.

Ostvarivanje prava javne posudbe za književnike

HDS ZAMP u ime Društva hrvatskih književnika obavlja sve poslove (obradu podataka o posudbi i autorima te obračun i isplate utvrđenih naknada) potrebne za realizaciju distribucije naknada za prava javne posudbe autorima i nasljednicima ali i ostalim nositeljima prava. Temelj za to su izvještaji Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK).

Ostvarivanje ovog prava ne odnosi se samo na redovne članove DHK, nego i članove drugih književnih, prevodilačkih, ilustratorskih ili likovnih udruga kao što su Hrvatsko društvo pisaca HDP, Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade HDKDM, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca DHKP, Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti ULUPUH i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika HDLU. Važno je znati da mogućnost ostvarivanja prava javne posudbe imaju i oni nositelji prava koji nisu članovi niti jedne spomenute udruge.

Za ostvarivanje prava javne posudbe na našu adresu pošaljite ispunjenu i potpisanu Punomoć za ostvarivanje prava javne posudbe.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.