x

Na ovim stranicama možete pronaći sve obrasce za autore. Uz obrasce se nalazi i kratko objašnjenje o njihovu popunjavanju. Opunomoćite li HDS ZAMP da štiti vaša tzv. mala i mehanička prava, postajete pridruženim članom HDS ZAMP-a. Opširnije o tome pročitajte na ovim stranicama.

Dokumenti i obrasci

Ukoliko ste autor glazbenih djela i prvi ste put na našim stranicama te dosad niste prijavljivali svoja djela HDS ZAMP-u, molimo vas da prethodno pogledate stranicu Prijava i kategorizacija djela

Punomoć - autori glazbenih djela

U obrazac punomoći potrebno je unijeti sve tražene osobne podatke te ga potpisati i obavezno zasebno parafirati svaku stranicu.

Ukoliko vaša djela nisu prijavljena HDS ZAMP-u, uz obrazac punomoći dostavite i barem jednu prijavu djela, na pripadajućem obrascu. 

NAPOMENA: UČLANJENJE putem e-maila ili weba nije moguće. Zaprimamo isključivo originalne vlastoručno                                 potpisane dokumente.

Prijava djela - autori glazbenih djela

U prijavi djela navedite sve podatke koji utječu na pravilnu zaštitu autorskih prava i raspodjelu autorskih naknada, a posebice ima li i drugih nositelja prava na djelu koje prijavljujete. Djelo mogu prijaviti autor glazbe ili autor teksta, a aranžera prijavljuje isključivo autor glazbe, ukoliko to želi. Uredno ispunjen obrazac prijave djela potpišite i dostavite nam na našu adresu.

Za točnost podataka o prijavljenom djelu odgovoran je podnositelj prijave.

Ostvarivanje prava javne posudbe za književnike - autori književnih djela

HDS ZAMP u ime Društva hrvatskih književnika obavlja sve poslove (obradu podataka o posudbi i autorima te obračun i isplate utvrđenih naknada) potrebne za realizaciju distribucije naknada za prava javne posudbe autorima i nasljednicima ali i ostalim nositeljima prava. Temelj za to su izvještaji Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK).

Ostvarivanje ovog prava ne odnosi se samo na redovne članove DHK, nego i članove drugih književnih, prevodilačkih, ilustratorskih ili likovnih udruga kao što su Hrvatsko društvo pisaca HDP, Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade HDKDM, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca DHKP, Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti ULUPUH i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika HDLU. Važno je znati da mogućnost ostvarivanja prava javne posudbe imaju i oni nositelji prava koji nisu članovi niti jedne spomenute udruge.

Za ostvarivanje prava javne posudbe na našu adresu pošaljite ispunjenu i potpisanu Punomoć za ostvarivanje prava javne posudbe.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.