Dokumenti i obrasci

Ukoliko ste autor glazbenih djela i prvi ste put na našim stranicama te dosad niste prijavljivali svoja djela HDS ZAMP-u, molimo vas da prethodno pogledate stranicu Prijava i kategorizacija djela

Punomoć - autori glazbenih djela

U obrazac punomoći potrebno je unijeti sve tražene osobne podatke te ga potpisati i obavezno zasebno parafirati svaku stranicu.

Ukoliko vaša djela nisu prijavljena HDS ZAMP-u, uz obrazac punomoći dostavite i barem jednu prijavu djela, na pripadajućem obrascu. 

NAPOMENA: UČLANJENJE putem e-maila ili weba nije moguće. Zaprimamo isključivo originalne vlastoručno                                 potpisane dokumente.

Prijava djela - autori glazbenih djela

U prijavi djela navedite sve podatke koji utječu na pravilnu zaštitu autorskih prava i raspodjelu autorskih naknada, a posebice ima li i drugih nositelja prava na djelu koje prijavljujete. Djelo mogu prijaviti autor glazbe ili autor teksta, a aranžera prijavljuje isključivo autor glazbe, ukoliko to želi. Uredno ispunjen obrazac prijave djela potpišite i dostavite nam na našu adresu.

Za točnost podataka o prijavljenom djelu odgovoran je podnositelj prijave.

Ostvarivanje prava javne posudbe za književnike - autori književnih djela

HDS ZAMP u ime Društva hrvatskih književnika obavlja sve poslove (obradu podataka o posudbi i autorima te obračun i isplate utvrđenih naknada) potrebne za realizaciju distribucije naknada za prava javne posudbe autorima i nasljednicima ali i ostalim nositeljima prava. Temelj za to su izvještaji Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK).

Ostvarivanje ovog prava ne odnosi se samo na redovne članove DHK, nego i članove drugih književnih, prevodilačkih, ilustratorskih ili likovnih udruga kao što su Hrvatsko društvo pisaca HDP, Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade HDKDM, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca DHKP, Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti ULUPUH i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika HDLU. Važno je znati da mogućnost ostvarivanja prava javne posudbe imaju i oni nositelji prava koji nisu članovi niti jedne spomenute udruge.

Za ostvarivanje prava javne posudbe na našu adresu pošaljite ispunjenu i potpisanu Punomoć za ostvarivanje prava javne posudbe.