Baza autora

Moguće su tri vrste pretraživanja:

  1. Pretraživanje po autorima
  2. Pretraživanje po djelima
  3. Pretraživanje po izdavačima

Na našim stranicama možete pronaći dvije baze autora.

Bazu autora glazbenih djela (članova HDS ZAMP-a) na čijoj stranici se upravo nalazite i bazu autora audiovizualnih djela (čija prava kolektivno ostvaruje Društvo hrvatskih filmskih redatelja, DHFR) kojoj možete pristupiti ovdje.


Upute za pretraživanje baze autora glazbenih djela

Ukoliko ne znate točno ime i prezime autora ili naziv djela u jedno od polja (Autor ili Djelo) upišite samo dio imena ili prezimena odnosno naziva i dobit ćete ispis svih autora odnosno djela koji u svojem imenu odnosno nazivu sadrže taj dio. Tako ako u rubriku autor upišete npr. ime Josip, dobit ćete ispis svih autora čije je ime Josip.

Ako pak u rubriku djelo upišete jednu od riječi iz naziva djela npr. sreća, dobit ćete popis svih djela koja u svojem nazivu sadrže tu riječ.

Također, moguće je i pretraživanje samo po dijelu imena i prezimena autora odnosno naziva djela.

*********************************************************************************************

U našem poslovanju prilikom obrade podataka nailazimo i na djela za koja imamo prijavljena korištenja no, s obzirom na to da nisu prijavljena od strane autora (nije nam poznato tko su sve nositelji prava na njima), kao takva ostaju "neidentificirana". Navedena djela vodimo u posebnim evidencijama koje se vode sukladno čl. 244 st. 6 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Autore glazbenih djela molimo da na ovom linku provjere te evidencije.

Autori audiovizualnih djela te evidencije mogu provjeriti na stranicama Baze autora AV djela na ovom linku.