x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Glazba u hrvatskim ugostiteljskim objektima gotovo najjeftinija u Europi

Hrvatsko društvo skladatelja i njegova stručna služba ZAMP  naručili su od Ekonomskog instituta Zagreb istraživanje čiji je cilj bio utvrditi ekonomski opravdanu cijenu kolektivne licence korištenja glazbe za ugostitelje u europskim zemljama. U istraživanje je uključena 21 zemlja za koju je bilo moguće dobiti podatke. 

Iako u medijskim istupima pojedini ugostitelji ističu kako je naknada koju plaćaju za glazbu previsoka u odnosu na druge države i ugrožava im poslovanje, rezultati složenog istraživanja, završenog u svibnju 2014.  pokazuju suprotno: cijena licence za ugostitelje u Hrvatskoj je relativno niska i ima minimalan utjecaj na poslovanje ugostitelja.  Štoviše, udjeli rashoda za glazbu u ukupnim prihodima i materijalnim troškovima hrvatskih ugostitelja ne prelaze europski prosjek, već su najčešće dvostruko pa i trostruko niži od njega! 

Na listi „skupoće“ koja mjeri prosječnu ponderiranu cijenu mjesečne licence samo za autorsko pravo Hrvatska je tako 17. od 19 zemalja. Najskuplja je Norveška sa 78 eura, Hrvatska na 17. mjestu ima cijenu od 16 eura, a jeftinije su od nje samo Češka i Grčka. 

Na listi koja mjeri zajedničku cijenu autorskog i izvođačkog prava Hrvatska je opet pri dnu: na 8. mjestu od 9 zemalja za koje je bila moguća takva analiza. Najskuplja je Španjolska sa 70 eura mjesečno, najjeftinija Grčka sa 17 eura, dok je hrvatska cijena 21 euro. 

A kako prolazi onaj uobičajeni tzv. „račun za ZAMP“  kojeg ugostitelji plaćaju kod nas i koji, radi jednostavnosti za sve, objedinjuje sva tri glazbena prava -  autorsko, izvođačko i pravo proizvođača fonograma? Od 6 zemalja koje objedinjuju 3 prava u mjesečnom računu (pa je za njih usporedba i bila moguća), Hrvatska je ponovno predzadnja, na 5. mjestu. Najskuplje sva tri prava plaćaju ugostitelji u  Danskoj, 85 eura; najjeftinije u Srbiji, 11 eura, dok je iznos kojim prosječni hrvatski ugostitelj podmiruje kolektivni račun svim vlasnicima glazbenih prava 26 eura.

Kako bi usporedba bila precizna i nepristrana, Ekonomski institut je cijene licence u drugim zemljama korigirao za razliku u razini cijena ugostiteljskih usluga između Hrvatske i tih zemalja, kako bi se dobile usporedive razine cijena licenci. Tom korekcijom ne uklanjaju se samo razlike u razinama cijena, nego i razlike u razinama dohotka i kupovne moći između Hrvatske i analiziranih europskih zemalja. 

„Čak i ako analiziramo poslovne pokazatelje ugostitelja prije 2013. godine, rezultati  analize svejedno upućuju na zaključak da se na rashode za kolektivnu licencu troši značajno manji udio ukupnih prihoda i ukupnih materijalnih troškova hrvatskih restorana i barova u odnosu na analizirane europske zemlje. Ako pak analiziramo rezultate poslovanja ugostitelja za 2013. godinu koja je ujedno i prva godina primjene fiskalnih blagajni u poslovanju ugostitelja, vidjet ćemo da rashodi za kolektivnu licencu imaju još manji udio u ukupnim prihodima i materijalnim troškovima hrvatskih ugostitelja. Razlog za takvu promjenu je činjenica da je uvođenje fiskalnih blagajni po prvi puta dovelo do toga da imamo uvid u stvarnu strukturu prihoda i rashoda hrvatskih ugostitelja,“ ističu autorice studije, dr. sc. Marina Tkalec i  dr. sc. Maruška Vizek s Ekonomskog instituta Zagreb i zaključuju: „Iz naše komparativne analize proizlazi da je licenca za glazbu u Hrvatskoj podcijenjena te da postoji određeni prostor za povećanje cijena za sve tri vrste prava.“

HDS ZAMP napominje da za 2014. nije bilo i neće biti  nikakvog porasta naknade za ugostiteljske i smještajne objekte u odnosu na 2013. godinu. 

Potpunu studiju Ekonomskog instituta Zagreb "Određivanje ekonomski opravdane cijene kolektivne licence za ugostitelje" iz svibnja 2014. pogledajte ovdje

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.