x

Glazbeni publishing

Pojam publishing u hrvatskom prijevodu doslovno znači izdavaštvo, nakladništvo, publiciranje. Glazbeni publisheri nemaju puno veze s klasičnim izdavaštvom, već se u osnovi radi o licenciranim pravnim osobama zaduženim za tržišno komercijalno raspolaganje autorskim djelom (promocija, regulacija njegovog korištenja u različitim medijima, pronalaženje klijenata kojima bi određeno autorsko djelo moglo biti zanimljivo itd). Publisheri se bave i prikupljanjem prava za autore koja nisu kolektivna, već ih autor ostvaruje individualno.

Jednostavnije rečeno, publisheri autorima i/ili nositeljima prava na djelu pružaju usluge iz svojeg djelokruga poslovanja, a zauzvrat imaju udio na određenim djelima. Čest je slučaj da su autori glazbenih djela ujedno i njihovi izvođači, pa je tako u jednoj osobi objedinjeno više različitih prava, što dovodi do konfuzije kod laika. Stoga treba razdvojiti prava koja fizička osoba ima kao autor od onih koja ima kao izvođač. Isto tako treba promatrati izvođački (diskografski) i publisherski ugovor. Izvođački ugovor regulira odnos između izvođača i diskografa (proizvođača fonograma). Publisherski ugovor pak regulira odnos autora i publishera u segmentu raspolaganja autorskim djelom.

Ključne točke publisherskog ugovora

Ukoliko se autor odluči za publisherski ugovor, dobro je da se prije njegova sklapanja pravno savjetuje. Državni zavod za intelektualno vlasništvo u svojoj brošuri ˝Kako raspolagati autorskim pravom˝ (besplatno se može preuzeti u DZIV-u i HDS ZAMP-u), navodi da je potrebno obratiti pozornost na sljedeće pravne pojmove: isključivo ustupanje, neisključivo ustupanje, prostorno ograničenje, vremensko ograničenje i trajanje ugovora.

Isključivo ustupanje odnosi se na pravnu klauzulu unutar koje se prava u potpunosti ustupaju drugoj osobi i autor više njima ne raspolaže. Neisključivo ustupanje podrazumijeva ustupanje prava drugoj osobi i time se ona ovlašćuje da djela autora koristi samo na način utvrđen ugovorom. Prostorno ograničenje određuje vrijedi li ustupanje prava samo za korištenje djela na području Republike Hrvatske. Vremensko ograničenje određuje ustupaju li se prava zauvijek (odnosno do isteka njihova trajanja, a to je za života autora i 70 godina nakon autorove smrti) ili na određeni – ugovoreni – vremenski rok. Trajanje ugovora određuje koliko dugo su potpisnici ugovora u određenom međusobnom odnosu i koliko dugo traju njihove ugovorene međusobne obveze i prava.

Svaki ugovor mora sadržavati i naziv djela na koja se odnosi, načine njegova korištenja i naziv osobe kojoj se ustupaju prava. Prema hrvatskoj praksi i preporukama krovne međunarodne organizacije društava autora, ugovorni udjeli izdavača publishera u zemlji nisu veći od 25% za tzv. mala prava (javno izvođenje) i 50% za tzv. mehanička prava (umnožavanje).

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.