x

Bianca Ban dobitnica potpore na natječaju “International” Hrvatskog društva skladatelja

Na Natječaj koji je bio otvoren od 2. prosinca 2019. do 13. siječnja 2020., a  kojim se podupire aktivnost hrvatskih skladatelja na međunarodnoj glazbenoj sceni ili tržištu pristiglo je 8 prijava. Sukladno propozicijama Pravilnika za evaluaciju pristiglih projekata i vrednovanja prilikom  odabira uzimani su u obzir sljedeći parametri:

  • profesionalnost i vjerodostojnost zahtjeva vezano za međunarodni i globalni kontekst
  • umjetnički doseg, organizacijsko i financijsko obrazloženje predloženog projekta
  • transparentnost i dobro gospodarenje raspoloživim sredstvima
  • dosadašnji dosezi, ugled i značaj

Stručno povjerenstvo koje čine Branimir Mihaljević (predsjednik), Danijela (Lela) Kaplowitz i  Milan Majerović Stilinović u skladu s propozicijama Natječaja odabralo je projekt  skladateljice Biance Ban – Metamorphosis kojem će dodijeliti financijsku potporu u iznosu od 150.000,00 kn.

Projekt mlade hrvatske skladateljice Biance Ban obuhvaća izdavanje autorskog albuma „Metamorphosis“ koji će sadržavati 12 instrumentalnih i vokalno–instrumentalnih skladbi s ciljem afirmacije vlastitog glazbenog branda na međunarodnom tržištu umjetničke i primijenjene glazbe.

Stručno povjerenstvo je zaključilo da se taj projekt izdvojio jasnom umjetničkom vizijom i ambicioznim stavom skladateljice za afirmacijom i plasmanom primijenjene autorske glazbe na međunarodnom medijskom tržištu, te da joj dosadašnji rad i međunarodna postignuća u području glazbe za filmove, razne medije kao i ozbiljne koncertne glazbe, kao i preporuke, garancije, pisma namjere te potpora zajamčena od strane ozbiljnih svjetskih, američkih izdavača za novi projekt daju izrazitu prednost nad drugim prijavljenim projektima.

Sva priložena dokumentacija kao i preslušan audio materijal iz kojeg je vidljivo da je nivo produkcije autoričinih djela snimanih isključivo u najboljim mogućim uvjetima s najboljim svjetskim orkestrima, su realna garancija očekivanja umjetničkog i komercijalnog uspjeha novog projekta Biance Ban na veliko, specifično međunarodno tržište primijenjene glazbe.

Stručno povjerenstvo je također istaknulo da se radi o mladoj, izrazito talentiranoj skladateljici s velikim potencijalom uspješnog razvoja, pogotovo u korištenju njezine glazbe i djela u filmovima visoke svjetske produkcije što je vidljivo već iz njene dosadašnje uspješne međunarodne karijere i kontakata koje je u svijetu ostvarila, i koja bi s realizacijom ovog novog, iznimno perspektivnog projekta mogla otvoriti put i drugim talentiranim hrvatskim skladateljima. Svojim predstavljenim projektom i priloženim materijalima ima najviše potencijala da predstavi hrvatsko glazbeno stvaralaštvo na međunarodnoj sceni i tako ostvari promociju i prepoznatljivost hrvatske glazbe i identiteta u rastućoj glazbenoj industriji u svijetu.

Pored preporuka i pisama namjere svjetskih publishera, priložena je i garancija financijske potpore kao i realno izrađeni troškovnik i projekcija daljnjeg plasmana albuma i korištenja autoričinog imena i glazbe,  iz kojih je vidljivo i dokazano da je više od 50% troškova projekta pokriveno iz drugih izvora financiranja u skladu s člankom VIII. Natječaja.

 

Originalni članak

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.