Bianca Ban dobitnica potpore na natječaju “International” Hrvatskog društva skladatelja

Na Natječaj koji je bio otvoren od 2. prosinca 2019. do 13. siječnja 2020., a  kojim se podupire aktivnost hrvatskih skladatelja na međunarodnoj glazbenoj sceni ili tržištu pristiglo je 8 prijava. Sukladno propozicijama Pravilnika za evaluaciju pristiglih projekata i vrednovanja prilikom  odabira uzimani su u obzir sljedeći parametri:

  • profesionalnost i vjerodostojnost zahtjeva vezano za međunarodni i globalni kontekst
  • umjetnički doseg, organizacijsko i financijsko obrazloženje predloženog projekta
  • transparentnost i dobro gospodarenje raspoloživim sredstvima
  • dosadašnji dosezi, ugled i značaj

Stručno povjerenstvo koje čine Branimir Mihaljević (predsjednik), Danijela (Lela) Kaplowitz i  Milan Majerović Stilinović u skladu s propozicijama Natječaja odabralo je projekt  skladateljice Biance Ban – Metamorphosis kojem će dodijeliti financijsku potporu u iznosu od 150.000,00 kn.

Projekt mlade hrvatske skladateljice Biance Ban obuhvaća izdavanje autorskog albuma „Metamorphosis“ koji će sadržavati 12 instrumentalnih i vokalno–instrumentalnih skladbi s ciljem afirmacije vlastitog glazbenog branda na međunarodnom tržištu umjetničke i primijenjene glazbe.

Stručno povjerenstvo je zaključilo da se taj projekt izdvojio jasnom umjetničkom vizijom i ambicioznim stavom skladateljice za afirmacijom i plasmanom primijenjene autorske glazbe na međunarodnom medijskom tržištu, te da joj dosadašnji rad i međunarodna postignuća u području glazbe za filmove, razne medije kao i ozbiljne koncertne glazbe, kao i preporuke, garancije, pisma namjere te potpora zajamčena od strane ozbiljnih svjetskih, američkih izdavača za novi projekt daju izrazitu prednost nad drugim prijavljenim projektima.

Sva priložena dokumentacija kao i preslušan audio materijal iz kojeg je vidljivo da je nivo produkcije autoričinih djela snimanih isključivo u najboljim mogućim uvjetima s najboljim svjetskim orkestrima, su realna garancija očekivanja umjetničkog i komercijalnog uspjeha novog projekta Biance Ban na veliko, specifično međunarodno tržište primijenjene glazbe.

Stručno povjerenstvo je također istaknulo da se radi o mladoj, izrazito talentiranoj skladateljici s velikim potencijalom uspješnog razvoja, pogotovo u korištenju njezine glazbe i djela u filmovima visoke svjetske produkcije što je vidljivo već iz njene dosadašnje uspješne međunarodne karijere i kontakata koje je u svijetu ostvarila, i koja bi s realizacijom ovog novog, iznimno perspektivnog projekta mogla otvoriti put i drugim talentiranim hrvatskim skladateljima. Svojim predstavljenim projektom i priloženim materijalima ima najviše potencijala da predstavi hrvatsko glazbeno stvaralaštvo na međunarodnoj sceni i tako ostvari promociju i prepoznatljivost hrvatske glazbe i identiteta u rastućoj glazbenoj industriji u svijetu.

Pored preporuka i pisama namjere svjetskih publishera, priložena je i garancija financijske potpore kao i realno izrađeni troškovnik i projekcija daljnjeg plasmana albuma i korištenja autoričinog imena i glazbe,  iz kojih je vidljivo i dokazano da je više od 50% troškova projekta pokriveno iz drugih izvora financiranja u skladu s člankom VIII. Natječaja.

 

Originalni članak