x

Natječaj za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2019. godinu.

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Stjepan Šulek, Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek donio je odluku o objavi natječaja za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2019. godinu.

1. Skladatelji, kandidati za nagradu moraju ispunjati slijedeće uvjete:
a) da su rođeni poslije 1982. godine;
b) da se natječu s jednom skladbom koja je prvi put javno izvedena ili snimljena (audio ili audio-video) u vremenu od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2019. godine;
c) da su državljani Republike Hrvatske.

2. Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami, a mogu ih prijaviti i druge pravne ili fizičke osobe (ustanove, stručne udruge, pojedinci). U natječaju ne mogu sudjelovati skladatelji koji su već nagrađeni ovom nagradom. Za natječaj je potrebno:
a)    prijava (osobni podaci, adresa, adresa elektronske pošte, telefon za kontakt, naziv skladbe, vrijeme i mjesto prve izvedbe, izvođači, trajanje);
b)    partitura i obvezna audio snimka u CD-R formatu (uz druge formate) skladbe kojom kandidat sudjeluje u natječaju;
c)    dokaz o vremenu i mjestu prve javne izvedbe ili snimanja (koncertni program, potvrda ustanove i sl.);
d)    kratka pisana informacija o skladbi – do polovice tipkane stranice;
e)    životopis s opisom školovanja i umjetničkog rada (ne kraći od polovice tipkane stranice);
f)    dokaz o hrvatskom državljanstvu – fotokopija domovnice;
g)    dokaz o danu rođenja – fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

3. Prijava se šalje preporučeno na adresu (može se predati i osobno):
Hrvatsko društvo skladatelja, Fond Stjepan Šulek – za nagradu,
10000 Zagreb, Berislavićeva 9/I, 
ROK ZA PRIJAVU JE 31. LISTOPADA 2019.

4. Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek odluku će o nagradi donijeti na prijedlog umjetničkog žirija, a objavit će je do kraja prosinca 2019. godine. Nagrada koja se sastoji od diplome i novčanog iznosa, uručit će se 16. siječnja 2020. u 12 sati u Hrvatskom društvu skladatelja. Dodatne se obavijesti mogu dobiti na tel. 091/231 9698,
e-mail: fond.stjepan.sulek@gmail.com         

Ova nagrada nosi ime hrvatskog skladatelja, dirigenta, violinista i glazbenog pedagoga, svestranog glazbenika koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi dvadesetog stoljeća. Nagrada se podjeljuje svake godine naizmjenično jednom skladatelju odnosno jednom violinistu. Simbolički povezana s dvije značajne i Šulekovu srcu zacijelo najviše prirasle glazbene djelatnosti, nagrada je priznanje mladima za umjetnička postignuća, ali i poticaj da ustraju na putu za koji su se opredijelili.

Tako će se ove godine nagrađeni skladatelj ili skladateljica priključiti ostalima dobitnicima nagrade, koja se podjeljuje još od 1993. godine, a primili su je:

Mladen Tarbuk, Dalibor Bukvić, Davor Bobić, Srećko Bradić, Antun Tomislav Šaban, Krešimir Seletković, Frano Đurović, Viktorija Čop, Danijel Legin, Tomislav Oliver, Marko Slaviček, Tibor Szirovicza i Ivan Josip Skender.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.