x

HDS ZAMP, jednostavno rečeno, predstavlja autore i nositelje prava na glazbenim djelima, prikuplja sredstva i isplaćuje autorske honorare

Kako HDS ZAMP radi?

Prava autora

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, kao i ostali takvi propisi u razvijenom svijetu, autorima jamči isključivo pravo na njihovim djelima. To znači da autor sam odlučuje hoće li se njegovo djelo javno izvesti, umnožiti, ili drugačije koristiti, te za korištenje može, ali i ne mora dati svoje odobrenje. To je ekonomsko pravo što znači da autori imaju pravo na novčanu naknadu za korištenje svojih djela. S obzirom na uporabne specifičnosti glazbenih (ali i nekih drugih umjetničkih djela), zakon predviđa da se ova prava autora mogu ostvarivati i kolektivno (odnosno kroz organizacije za kolektivno ostvarivanje prava) te da se ona tako ostvaruju, ukoliko sam autor sam ne odluči drugačije. 

Prijava autora i njegovih djela

Prijavom sebe i svojih djela u HDS ZAMP, autor stvara uvjete za primanje naknade od korištenja njegovih djela u zemlji i inozemstvu. Naime njegovi podaci i podaci o njegovim djelima unose se u bazu HDS ZAMP-a, kao i u međunarodne baze kojima se služe i koje opslužuju sva društva za kolektivno ostvarivanje prava u svijetu. Temeljem podataka iz tih baza obračunavaju se i autorima isplaćuju autorski honorari. 

Davanje odobrenja

HDS ZAMP korisnicima glazbe u javnosti u ime i za račun hrvatskih i inozemnih autora i ostalih nositelja prava daje odobrenje za korištenje glazbenih dijela iz cjelokupnog svjetskog glazbenog repertoara i pritom naplaćuje određenu naknadu. Načini obračuna i visine naknade u pravilu su sporazumno ugovoreni s krovnim asocijacijama korisnika odnosno korisnicima. Pritom HDS ZAMP u zajedničkom sustavu prikuplja naknade i za nositelje ostalih prava na djelima (npr. umjetnike izvođače, proizvođače fonograma ili autore audiovizualnih djela). Tako je sustav pribavljanja svih potrebnih odobrenja u Hrvatskoj poprilično pojednostavljen. 

Podaci o korištenim djelima, obračun i isplata

HDS ZAMP osim naknada prikuplja i podatke o izvođenim odnosno korištenim djelima. Sukladno podacima o korištenju djela, koji se i redovito provjeravaju i vještače, te podacima o nositeljima prava na djelima vrše se obračuni prikupljenih naknada. Podaci o korištenju i zaradi djela, tzv. specifikacije, potom se uz isplatu dostavljaju autorima i nositeljima prava na djelima. 

Međunarodni globalni sustav

Sestrinska društva HDS ZAMP-a u drugim zemljama svijeta ostvaruju prava hrvatskih autora te HDS ZAMP-u dostavljaju podatke o korištenju i obračunu zarade djela hrvatskih autora. Te podatke zajedno s pripadajućim honorarima, HDS ZAMP potom prosljeđuje hrvatskim autorima. Na isti način i HDS ZAMP u zemlji ostvaruje prava inozemnih autora te svojim sestrinskim društvima uz honorare za pojedine autore šalje podatke o korištenju njihovih djela i obračunu naknada.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.