Javni podaci i dokumenti

Kao organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužni smo, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, čl. 250., javno objaviti sljedeće podatke:

OBJEKTI

  UGOSTITELJSKI OBJEKTI

  DISCO KLUB, NOĆNI KLUB

  HOTELI

  TRGOVINE, TRGOVAČKI CENTRI I DR.

  PLESNE ŠKOLE

  AEROBIK I FITNESS

  KINEMATOGRAFI

  MUZEJI, GALERIJE, IZLOŽBE

  SPORTSKI PROSTORI

  ZABAVNI PARKOVI

  PRIJEVOZNA SREDSTVA

  SALONI ZA IGRE

 

  PRIREDBE

  GLAZBENE PRIREDBE KONCERTI

  ZABAVNE PRIREDBE

  OSTALE PRIREDBE


  ELEKTRONIČKI MEDIJI

  RADIJSKE I TV POSTAJE

  KABELSKI OPERATERI

  KORIŠTENJE U DIGITALNOM OKRUŽENJU


  UMNOŽAVANJE GLAZBENIH DJELA

  NAKLADNICI

  UMNOŽAVANJE DJELA U SVRHU DJ NASTUPA

  NAKLADNIK IZ USLUGE ZA RAČUN TREĆIH OSOBA

  JUKEBOX APARATI

 

  OSTALI NAČINI

  PRIVATNO KOPIRANJE

  TELEFONSKE CENTRALE