x

U današnjem konkurentnom poslovnom okružju, mnogi traže nove načine kojima bi mogli unaprijediti svoje poslovanje i tako privući i zadržati klijente te poboljšati radne uvjete i okružje u kojem rade zaposlenici. Glazba može dati tu prednost!

Privatno kopiranje

Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21), koji je usklađen sa svim direktivama i preporukama EU, uvedeno je pravo na naknadu za umnožavanje autorskog djela za privatno korištenje – tzv. Sustav privatnog kopiranja. Sustav privatnog kopiranja izuzeće je od prava kojim autor ima isključivo pravo odobriti ili zabraniti svako umnožavanje svojeg djela, te se njime građanima omogućava da s legalnog izvora za svoje privatne i osobne potrebe umnažaju autorska djela. Po tom Sustavu, autori za djela za koja se, s obzirom na njihovu prirodu, može očekivati da će bez njihova odobrenja biti umnožena (kopirana) snimanjem na nosače zvuka, slike ili teksta za privatno korištenje, imaju pravo na odgovarajuću naknadu. Ta naknada određuje se na proizvode tehničkih uređaja za tonsko ili vizualno snimanje i prazne nosače zvuka, slike ili teksta, a podmiruju je proizvođači takve opreme i uređaja odnosno njhovi uvoznici.

Ovaj Sustav, koji postoji u EU, SAD, Kanadi, Japanu itd., počeo je nastajati kada je još sedamdesetih godina prošlog stoljeća odbačena, u praksi (a zbog smjera razvitka tehnologije,) neodrživa zakonska odredba opće zabrane bilo kakvog kopiranja glazbenih djela bez odobrenja autora.

Veza između uvoznika i autora

Kako cijela industrija proizvodnje praznih nosača i uređaja za snimanje temelji svoje postojanje i snažnu ekspanziju upravo na omogućavanju umnožavanja zaštićenog autorskog sadržaja što dovodi da u praksi autori nemaju mogućnost kontrolirati i odobravati umnožavanje svojih djela, logično i pravično je da autori za to dobiju naknadu. Upravo ovim Sustavom privatnog kopiranja autori je ostvaruju.

Prikupljeni novac osim za nositelje prava ide i različitim manifestacijama, a s ciljem poticanja daljnjeg stvaralaštva

Kroz jedinstveni sustav naplate naknada za umnožavanje u svrhu privatnog korištenja, HDS ZAMP prikuplja jedinstvenu naknadu za autore glazbenih djela, umjetnike izvođače, proizvođače fonograma, nositelje prava na audiovizualnim djelima, filmske producente i redatelje, nakladnike i književnike. Naknade prikupljene u ovom sustavu dijele se udrugama navedenih nositelja prava (HDS, HUZIP, ZAPRAF, DHFR, ZANA, DHK) koje ih dalje distribuiraju svojim članovima. HDS ZAMP naknada za umnožavanje u svrhu privatnog korištenja raspodjeljuje hrvatskim i inozemnim autorima glazbenih djela, a 30% od ukupno prikupljenih naknada za autore glazbenih djela putem natječaja svake godine dijeli za poticanje umjetničkog stvaralaštva. Na taj način dosad je svake godine sufinancirano više desetaka različitih manifestacija od onih koji se odnose na amatersko stvaralaštvo, preko festivala i manifestacija demo bendova do već afirmiranih festivala.

Pitanja

Privatno kopiranje je tema koja posebno zanima javnost i građane, ukoliko i vi imate pitanja o ovoj temi svakako nam pišite na našu mail adresu zamp@hds.hr, a mi ćemo vam odgovoriti.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers
x

Kalkulator naknade za korištenje glazbe

Izračun je informativne prirode. Za točne izračune i ponudu koja će u obzir uzeti eventualne popuste, molimo Vas da nas
izravno kontaktirate.

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.