x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

COVID - 19: ZAMPove mjere za poslovne korisnike

NOVO: Odluka o primjeni NOVIH mjera solidarnih pogodnosti - COVID popusta za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. godine

Zbog okolnosti u poslovanju ugostitelja i pružatelja drugih uslužnih djelatnosti uzrokovanih COVID-19 virusom, HDS ZAMP je za korisnike uredne u plaćanju naknade donio sljedeće odluke o primjeni mjera solidarnih pogodnosti - Covid popuste: za ožujak 2020. odlukom od 27.03.2020., za svibanj 2020. odlukom od 04.05.2020., za lipanj-rujan 2020. odlukom od  15.06.2020., za listopad- prosinac 2020 odlukom od 21.09.2020, i dopunu za listopad-prosinac odlukom od 23.11.2020.
Ovom odlukom HDS ZAMP donosi mjere solidarnih pogodnosti - Covid popuste, i druge pogodnosti, za korisnike uredne u plaćanju naknade. Covid popusti i druge pogodnosti se primjenjuju u razdoblju od 01.01. do 30.06.2021.:  

I. Za korisnike ugostiteljskih, smještajnih i drugih poslovnih objekata sa paušalnom mjesečnom cijenom kojima je u razdoblju od početka primjene epidemioloških mjera (od 15.03.2020.) do 30.06.2021. odlukom Stožera civilne zaštite RH i Vlade RH bio zabranjen rad:
- Otpis mjesečne paušalne cijene za onaj broj dana na koje se odnosi zabrana rada objekta temeljem odluke Stožera Civilne zaštite i Vlade RH u razdoblju od 01.01.2021. do 30.06.2021.
- 10% COVID popusta na mjesečne paušalne cijene za korištenja glazbe u razdoblju od 01.01.2021. do 30.06.2021.

II. Za korisnike ugostiteljskih objekata, plesnih škola, fitnes centara, sportskih prostora i sl. sa paušalnom mjesečnom cijenom kojima je zabranjen rad u razdoblju od 21.11.2020 do 31.01.2021.:
- 5% popusta za jednokratno plaćanje cijene za razdoblje od ponovnog početka rada u 2021. do 31.12.2021. moguće je realizirati do 31.05.2021.

III. Za korisnike trgovinskih i drugih poslovnih prostora kao što su npr. frizerski saloni, wellness i sl. sa paušalnom mjesečnom cijenom kojima nije zabranjen rad u razdoblju od 21.11.2020. do 31.01.2021.:
- 5% popusta za jednokratno plaćanje cijene za korištenje glabe u razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. moguće je realizirati do 31.03.2021.

IV. Za korisnike smještajnih objekata (Hoteli, apartmani, sobe za iznajmljivanje i slično) produljuju se rokovi sporazumno ugovoreni u VIII. Aneksu Ugovora zaključenog između udruženja korisnika UPUHH-a i HDS-a sa primjenom u 2021. godini, na način:
- Rok za odabir modela naknade za 2021. produljuje se do 31.12.2021. Izuzetno, odobrava se mogućnost naknadne promjene odabranog u modela za 2021. u model koji je korisniku povoljniji, a naknadni odabir je moguće napraviti najkasnije do 31.12.2021.
- Samo za odabrani paušalni model naknade: Rok za dostavu podataka o ostvarenom broju noćenja u prethodnoj kalendarskoj godini (2020.) i rok za mogućnost realizacije popusta od 10% zbog dostave podataka o ostvarenom broju noćenja u prethodnoj kalendarskoj godini (2020.), produljuju se do 31.05.2021.
- Samo za odabrani paušalni model naknade: Rok za jednokratno plaćanje sa primjenom popusta od 15% po toj osnovi,  produljuje se do 31.05.2021.

V.  Za organizatore koncerata i priredbi:
- 10% COVID popusta na sve cijene za koncerte i priredbe održane u razdoblju od 01.01.2021. do 30.06.2021.
- Na cijene za koncerte održane u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. primijeniti će se „popust od 5 % za više od 6 koncerata godišnje održanih u prethodnoj kalendarskoj godini“*, na temelju utvrđenja o broju održanih koncerata u 2019. godini, umjesto na temelju utvrđenja o broju održanih koncerata u prethodnoj kalendarskoj godini 2020.(*Popust utvrđen Cjenikom naknada za javnu izvedbu glazbenih djela na glazbenim priredbama-  koncertima od 12. travnja 2012.,  člankom 9., stavak 3., točka b. )

VI.  Za umjetnike izvođače koji kupuju DJ licencu:
- Automatsko produljenje svih godišnjih DJ licenci bez potrebe podnošenja zahtjeva za produljenjem, važećih u razdoblju od početka (15.03.2020.) do konačnog prestanka epidemoloških mjera, za broj dana u kojima je ugostiteljskim objektima u navedenom razdoblju bio zabranjen rad na temelju odluka Stožera civilne zaštite RH.
- Na sve DJ licence koje se kupuju u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. primjenjuje se „popust po osnovi članstvo u udruženju korisnika HGU DJ Sekcije“ na temelju utvrđenja ukupnog broja licenciranih članova HGU DJ Sekcije u 2019. u visini od 7,5% popusta, a umjesto na temelju utvrđenja broja licenciranih članova HGU DJ Sekcije u 2020. u visini od 5% popusta.

Za sve dodatne informacije i savjete obratite nam se na mail zamp@hds.hr ili telefonski:

Centrala: 01/6387-000, Poslovnica Zagreb: 01/6387-003

Poslovnica Rijeka: 051/686-547 

- Poslovnica Osijek: 031/200-722 

- Poslovnica Split: 021/317-639 

 RANIJE ZAMP-ove mjere za ugostitelje i uslužne djelatnosti:

KORISNICI: UGOSTITELJSKI OBJEKTI, HOTELI, USLUŽNE DJELATNOSTI, TERETANE, SALONI I SLIČNI KORISNICI 

Sukladno ranijim informacijama da ćemo korisnicima glazbe izaći u susret i pružiti potporu u vidu rasterećenja, u ovim teškim vremenima za sve dionike, niže su informacije o  našim najnovijim poslovnim odlukama:

 • Od 28. studenog 2020. za one skupine korisnika koji sukladno najnovijim mjerama neće biti u mogućnosti raditi ili će biti zatvoreni za javnost, obustavit će se naplata naknade za javno korištenje glazbe za razdoblje trajanja mjera - NOVO! 
 • Od rujna 2020. godine svim korisnicima kojima je mjerama Stožera Civilne zaštite RH ograničeno radno vrijeme do vremena koje bi utjecalo na vrstu njihove mjesečne licence, automatski je obračunat iznos jeftinije licence 
 • Za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2020. godine primjenjuje se:
  1.      10% popusta na mjesečne paušalne naknade za mehaničko korištenje glazbe od 01.06. do 30.09.2020.
  2.      10% popusta na sve naknade za koncerte i priredbe od ukidanja mjera Stožera civilne zaštite RH do 30.09.2020.
 • Za razdoblje od datuma ukidanja mjera do 31. svibnja odobravamo popust od 25%. Nadalje, korisnički objekti koji su na području Grada Zagreba potresom oštećeni u mjeri da ne mogu nastaviti s radom, izuzeti su u potpunosti od plaćanja naknade. Pozivamo sve objekte na koje se odnosi ova odluka, da nas kontaktiraju pismeno na mail posl-zg@hds.hrSvi objekti koji su prestali s radom sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ne trebaju nas pojedinačno kontaktirati da su prestali sa radom jer je HDS ZAMP automatski proveo sve obustave poslovanja sukladno toj odluci i za sve objekte na koje se ona odnosi.
 • Za razdoblje od 1. svibnja do datuma ukidanja mjera za pojedine skupine korisnika naknada se ne naplaćuje.
 • Za mjesec travanj naknada se ne naplaćuje.
 • Korisnici: ugostiteljski objekti, hoteli, teretane, uslužne djelatnosti i slični korisnici za mjesec ožujak ostvarit će solidarne pogodnostiImajući u vidu posebnu situaciju u kojoj se nalaze korisnici glazbe, ali i sve gori položaj svojih članova, glazbenika koji su među prvima i najteže pogođeni nastalom krizom, objavljujemo: za razdoblje od 15.3.* nadalje, u kojem navedeni korisnici u Hrvatskoj ne posluju i ne koriste glazbena djela, nema zaduženja niti obveze plaćanja naknade za glazbenu licencu.

 • Za prvih 14 dana ožujka, u kojima su ugostiteljski i drugi objekti (hoteli, obrti, teretane, saloni itd.) u zemlji radili otežano, za licencu gore navedenim korisnicima odobravamo popust od 50%.
 • Kako bismo im dodatno olakšali povratak u normalno poslovanje po završetku izvanrednih Vladinih mjera, taj umanjeni iznos naknade za mjesec ožujak moći će platiti u 3 mjesečne rate. Napominjemo, radi se ukupno o 22,6%* iznosa u odnosu na redovno zaduženje kakvo je bilo za npr mjesec veljaču u kojoj se poslovalo normalno.

Vjerujemo da su ove posebne mjere dovoljan dokaz kako u korisnicima vidimo partnere i u najgorem razdoblju za poslovanje svih subjekata u zemlji.

Za sve informacije i pomoć ovoj skupini korisnika stojimo na raspolaganju na mailu zamp@hds.hr i brojevima telefona:

- Centrala: 01/6387-000, Poslovnica Zagreb: 01/6387-003

- Poslovnica Rijeka: 051/686-547 

- Poslovnica Osijek: 031/200-722 

- Poslovnica Split: 021/317-639 

 


KORISNICI: LOKALNE RADIJSKE I TV POSTAJE (HURIN, udruga Jadranskih radija, NUT...)

* OBAVIJEST od 17. travnja 2020.: dodatno je snižena akontacijska rata za travanj za 40% (s dospijećem 31. srpnja). Ovo je novost u mjerama pomoći lokalnim radijskim i TV postajama (ranije smo već odobrili produljeni rok dospijeća plaćanja obaveza od ožujka, na 90 dana od dospijeća računa). Spremni smo izaći ususret svakoj postaji s problemima u poslovanju, stoga vas molimo da nas u slučaju većih problema kontaktirate na zamp@hds.hr, 01/6387-000, kako bismo pronašli zajedničko rješenje.

Zagreb, 26. ožujka 2020.

Glazbene udruge autora, izvođača i diskografa kao kriznu mjeru pomoći radijskim i TV postajama produljuju dospijeće računa za ožujak i sljedeće mjesece 2020. godine, za akontacije naknada za autorska i srodna prava, na 90 dana od dospijeća računa. Ova se odluka donosi do opoziva, o čemu ćemo vas pravovremeno izvijestiti.

Mjeru odgode plaćanja donijeli smo kao prvu hitnu mjeru kako bi osigurali radijskim nakladnicima da apsolutno ništa ne moraju platiti HDS ZAMP-u iduća tri mjeseca. Smatramo to korektnom partnerskom mjerom koja u konačnici ide u cijelosti na teret glazbene industrije. Račune za travanj planiramo izdati tek početkom svibnja. Dakle, imamo dovoljno vremena pričekati razvoj situacije, i donijeti odgovarajuće odluke, te probleme u kojima smo se svi našli, ma koliko teški bili, riješiti zajednički i partnerski.

O svim poduzetim mjerama dana 26.3.2020. izvijestili smo službenim dopisom udruge: Hrvatska udruga radijskih nakladnika, Udruga Jadranskih radija i Agencija za elektroničke medije. 

O ovoj novosti u mjerama pomoći dana 17. travnja 2020. izvijestili smo službenim dopisom sve lokalne radijske i TV postaje.​


KORISNICI: DJ LICENCE 

OBAVIJEST od 27. studenog 2020.

Zbog novih epidemioloških mjera Stožera Civilne zaštite RH kojima je ugostiteljskim objektima i klubovima zabranjen rad, automatski se produljuje i važenje Godišnje fiksne DJ licence koja se odnosi na kalendarsku godinu 2020.

Godišnje DJ licence važeće od 15. ožujka 2020. godine do konačnog ukidanja epidemioloških mjera automatski se produljuju za broj dana u kojima je u tijeku 2020. i 2021. godine ugostiteljskim objektima bio zabranjen rad temeljem odluke Stožera Civilne zaštite RH i Vlade RH.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju na broju telefona 01/6387-000 i mailu posl-zg@hds.hr .

O svim poduzetim mjerama dana 26.3.2020. izvijestili smo udrugu: HGU DJ Sekcija

___________________________________________________________________________________________________________________

KORISNICI: OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

Hrvatsko društvo skladatelja odriče se prava na naknadu i odobrava za sve vrijeme trajanja mjera donesenih zbog epidemije COVID-19 besplatno korištenje glazbenih djela u okviru i u svrhu održavanja online nastave. Odobrenje se odnosi i na sve oblike korištenja koji nisu obuhvaćeni zakonskim iznimkama za korištenje u sklopu redovne nastave, a koja je HDS ovlašten regulirati.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju na mailu zamp@hds.hr i broju telefona 01/6387-000.

O ovoj smo odluci dana 09.04.2020. izvijestili Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.