x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Pozitivna medijska slika HDS ZAMP-a u 2019.

Drugu godinu zaredom, stručna služba HDS ZAMP bilježi pozitivne medijske odjeke svog poslovanja i brojnih projekata u kojima sudjeluje kao organizator ili partner.

Prema analizi agencije Press Clipping d.o.o., u 2019. je ukupno zabilježeno 679 medijskih objava vezanih za stručnu službu ZAMP od čega je 61% afirmativno, 37% neutralno te svega 2% negativno intoniranih tekstova.

Većina objava odnosi se na internetske portale i tiskane medije, a teme koje najviše dominiraju su one u kojima se ZAMP navodi kao relevantan izvor po pitanju autorskih prava te aktivnosti ZAMP-a kao sponzora/partnera humanitarnih koncerata i priredbi.
Podsjetimo, uz rast prikupljene autorske naknade, prošlu godinu stručne službe Hrvatskog društva skladatelja obilježile su i aktivnosti oko konačnog izglasavanja EU Direktive o autorskom pravu, organizacija uspješne Međunarodne autorske kreativne konferencije MAKK te brojni projekti edukacije i promocije autora, naših članova i njihovog stvaralaštva.

„HDS ZAMP nije samo kolektivna organizacija za autorsko pravo, već i motor pokretač domaće kulturne i kreativne industrije u čijem su središtu kreativci i njihovo stvaralaštvo. Naša zadaća je, između ostalog, promocija njihovog rada te osiguravanje uvjeta za nesmetani nastavak tog rada, pritom poslujući korektno i društveno odgovorno. Ova pozitivna medijska slika odraz je zdravog sustava kolektivnog ostvarivanja glazbenih prava u Hrvatskoj na čemu nam priznanje odaju i brojna svjetska društva i organizacije“, naglasio je glavni direktor HDS ZAMP-a, Nenad Marčec, osvrnuvši se i na važnu ulogu članova Društva: „Zahvalio bih svim autorima, redovnim i pridruženim članovima HDS-a u čije ime obavljamo djelatnost i s kojima smo imali uspješnu suradnju na brojnim projektima i aktivnostima tijekom godine. Pred nama je izazovna godina implementacije EU Direktive u nacionalni zakon o autorskom pravu i vjerujem da ćemo zajedničkim incijativama uspjeti osigurati još bolji tretman autora i njihovog rada u kulturnom i ekonomskom smislu“.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.