x

Pročitajte na jednom mjestu sva službena priopćenja i demantije HDS ZAMP-a vezana uz naše aktivnosti, relevantna događanja i medijske napise. 

Stopa PDV-a od 25% ostavit će Hrvatsku u koncertnoj izolaciji

Budući da je Ministarstvo financija RH odbilo prijedlog Ministarstva kulture RH da se stopa PDV-a na ulaznice za koncerte izjednači sa stopom PDV-a na ulaznice za kino predstave, Institut hrvatske glazbe kao udruga koju su osnovali Hrvatsko društvo skladatelja, Hrvatska glazbena unija i Hrvatska diskografska udruga, sa ciljem zastupanja interesa svih segmenata glazbene scene, reagira ovim priopćenjem. 

Neprihvatljiva je argumentacija Ministarstva financija kako bi „smanjenje stope poreza na dodanu vrijednost sa 25% na 5% za navedene ulaznice uzrokovalo nedoumice kod poreznih obveznika i poreznog nadzora, pospješilo poreznu evaziju i utjecalo na povećanje troškova ubiranja poreza, te bi time došlo do smanjenja prihoda državnog proračuna“. Nije jasno zašto isto rezoniranje nije vrijedilo prilikom donošenja odluke o povlaštenoj stopi od 5% za kino ulaznice, ili kako to da se takva argumentacija ne odnosi na nultu stopu PDV-a kada koncerte organizira Koncertna direkcija Zagreb. Evidentan je, dakle, nesklad u Zakonu o PDV-u. Naime, Člankom 11 je propisano da su PDV-a oslobođene usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara javnih ustanova u kulturi ili drugih organizacija u kulturi koje se takvima smatraju prema propisima Republike Hrvatske, i to: muzeja, galerija, arhiva, knjižnica, kazališta, orkestara i drugih glazbeno-scenskih te konzervatorskih i restauratorskih ustanova, ustanova za zaštitu spomenika kulture, umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika. 

Sukladno tom članku koncertna djelatnost npr.Koncertne Direkcije Zagreb, KD Vatroslava Lisinskog ili Studentskog Centra je oslobođena PDV-a, dakle na ulaznice za događaje koje priređuju spomenute institucije ne plaća se porez na dodanu vrijednost. Makar smatramo nužnim da država pozitivnim propisima podržava rad kulturnih institucija, napominjemo kako se tako provodi diskriminacija organizatora kulturnih događanja, s naglaskom na koncerte, budući su povlašteni isključivo neki, na štetu većine. Takvo zakonsko uređenje zasigurno je protivno odredbama čl. 3, čl. 5 i čl. 49 Ustava RH. Na spomenutu nelogičnost i nepravednost ukazuje i uređenje prodaje kino ulaznica, gdje za ulaznice za prikazivanje svih filmova, kako onih najbanalnijih tako i remek djela vrijedi stopa PDV-a od 5%, dok se na ulaznicu za npr. dobitnika nagrade Porin za životno djelo poput Arsena Dedića ili  vrhunskog stranog umjetnika Rogera Watersa uredno mora platiti PDV po stopi od 25%. 

Budući da sam Ustav RH propisuje da država mora poticati i pomagati razvitak znanosti, kulture  i umjetnosti; štititi znanstvena, kulturna i umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote i jamčiti zaštitu moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenog, kulturnog, umjetničkog, intelektualnog i drugog stvaralaštva, predloženo smanjenje stope držimo u potpunom skladu s takvom temeljnom državnom ulogom. 

Europska unija predviđa mogućnost da se za određeni broj dobara i usluga uvede  povlaštena stopa PDV-a, pa tako i za „ulaznice na priredbe, kazališne predstave, cirkuske ulaznice, sajmove, zabavne parkove, koncerte, muzeje, zoološke vrtove, kina, izložbe i slične kulturne događaje“. 

Pregledom stopa PDV-a u Europskoj uniji uvidjeli smo da većina zemalja članica ima povlaštene stope PDV-a za ulaznice na kulturna događanja.

Navodimo neke od njih:

Zemlja

Povlaštena stopa PDV-a na ulaznice za kulturna događanja

Standardna stopa PDV-a

Njemačka

7%

19%

Francuska 

7%

19,6 %

Španjolska 

8%

16%

Švedska

6%

25%

Finska

9%

22%

Nizozemska

6%

15%

Italija

10%

21%

Austrija

10%

20%

Slovenija

8,5%

20%

Rumunjska

9%

4%

Poljska

8%

23%

Belgija

6%

21%

 

Ponavljamo kako nije nimalo mudro Hrvatsku ostaviti u okruženju zemalja koje imaju osjetno manju stopu PDV-a na ulaznice za koncerte, jer je očigledno kako će svaki koncert inozemnog izvođača vjerojatno prije biti održan izvan granica naše države. U situaciji gdje se mora jačati poduzetnička klima i u kojoj moramo posebno brižno paziti da svako ulaganje i svaki poslovni poduhvat bude podržan od strane institucija, ovakva zakonska regulativa je, osim što je protuustavna radi prije spomenutih razloga, apsurdna i štetna. 

Zbog svega navedenog još jednom apeliramo na Vladu RH, Ministarstvo financija, te Sabor RH da razmotre i usvoje prijedlog Ministarstva kulture da se za sve ulaznice za koncerte primjenjuje povlaštena stopa PDV-a od 5%. 

Predsjednik IHG-a
Goran Končar

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.