x

Pročitajte na jednom mjestu sva službena priopćenja i demantije HDS ZAMP-a vezana uz naše aktivnosti, relevantna događanja i medijske napise. 

Demantij navoda vodstva KUD-a Mihovljani

Reagiramo na dopis kojeg su medijima uputili predsjednik KUD-a Mihovljan, dr. sc. Predrag Kočila i predsjednik ogranka Matice hrvatske u Čakovcu, prof. Ivan Pranjić. U njemu su iznesene brojne netočnosti, proizvoljne tvrdnje i nešto uvreda.

Za početak, HDS ZAMP nije, kako navode, uzurpirao naplatu autorskih prava niti glazbeno blago tradicijske glazbe pretvorio u privatno vlasništvo zbog nečijeg profita. Nema lova u mutnom, Zakon o autorskom i srodnim pravim u svom je čl. 8, st.3 potpuno jasan:

(3) Narodne književne i umjetničke tvorevine u izvornom obliku nisu predmetom autorskog prava, ali se za njihovo priop­ćavanje javnosti plaća naknada kao za priopćavanje javnosti zaš­tićenih autorskih djela. Naknada se koristi za poticanje odgovarajućeg umjetničkog i kulturnog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi i kulturne raznolikosti u odgovarajućem umjetničkom i kulturnom području sukladno članku 167.a stavku 1. ovoga Zakona. 

Definicija „djela siročad“ koju spominju g. Kočila i Pranjić, a kako je to propisano Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, ne odnosi se na glazbena djela već isključivo na druga djela zaštićena autorskim pravom za koje je identitet i lokacija nositelja prava nepoznata – iz različitih razloga.

„Na meritum pitanja – zašto baš platiti HDS ZAMP-u i kako će se naknada proslijediti autorima (aranžerima tradicijskih djela)“ već smo odgovorili u prošlom navratu ali rado ćemo još jednom objasniti: po čl. 157 ZASPS-a, kolektivno ostvarivanje prava može obavljati udruga nositelja prava koja ima za obavljanje takve djelatnosti odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Za prava autora glazbenih djela na teritoriju RH to odobrenje ima HDS ZAMP.  

U čl. 159 istog Zakona navodi se da za kolektivno ostvarivanje prava  Zavod može izdati odobrenje samo jednoj udruzi za pojedinu vrstu nositelja prava, i to onoj koja ima najveći broj članova na temelju dobivenih punomoći.

HDS ima 366 redovnih članova i više od 9.000 pridruženih članova – autora i nositelja prava, koji su mu za kolektivno ostvarivanje svojih prava dali punomoć. Uz to, jedina je udruga glazbenih autora u RH.

Zato odobrenje Zavoda, nakon redovitih godišnjih kontrola poslovanja,  za ostvarivanje autorskih prava glazbenika dobiva upravo HDS.

O korištenju glazbe pak, čl. 160 ZAPSP-a, propisuje: „Prije početka korištenja predmeta zaštite, pravna odnosno fizička osoba dužna je podnijeti zahtjev za odobrenje korištenja određene vrste predmeta zaštite odgovarajućoj udruzi za kolektivno ostvarivanje prava. U zahtjevu se navodi vrsta i okolnosti korištenja (kao što su način, prostor i vrijeme korištenja te ostali podaci o kojima ovisi visina naknade).“

Dakle, djelovanje HDS ZAMP-a ali i obveza korisnika glazbe u potpunosti su propisani i uređeni Zakonom i tu nema mjesta proizvoljnosti kakvu spočitavaju g. Kočila i Pranjić.

Princip raspodjele naknada prikupljenih od tradicijske glazbe (bez poznatih aranžera) već smo objasnili: čl. 8 ZAPSP-a propisuje da se one koriste za poticanje odgovarajućeg umjetničkog i kulturnog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi i kulturne raznolikosti.  Zato se dodjeljuju kvalitetnim projektima vezanim za isto glazbeno područje, odabranim od stručne komisije HDS-a na natječaju Tradicional.  Tako se prikupljeni novac u potpunosti vraća u održavanje glazbene baštine.

Nadalje, KUD Mihovljani ne treba dvojiti kome će HDS ZAMP uplatiti naknadu za izvođenje pjesme „Narodil nam se Kralj Nebeski“ ako zna ime aranžera: u bazi autora HDS ZAMP-a moguće je vidjeti da su vlastite aranžmane djela pod tim naslovom prijavili i velikani (7 njih!) poput Borisa Papandopula, Rudolfa Matza ili Miroslava Miletića - neki prije više od 70 godina! Isto djelo, pod malo drukčijim imenom, „Narodi nam se“, ima čak oko 70 prijavljenih aranžmana! Honorar ćemo uplatiti točno onome (ili njegovim nasljednicima) čija verzija djela će biti izvedena, a prema podacima koje nam KUD, kao organizator događanja, dostavi. I tako to radimo već godinama tj. desetljećima.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.