x

Pročitajte na jednom mjestu sva službena priopćenja i demantije HDS ZAMP-a vezana uz naše aktivnosti, relevantna događanja i medijske napise. 

HDS o mogućim pritiscima na Nadzorni odbor HRT-a

Vezano uz informacije da su policijski istražitelji obavili obavijesne razgovore s članovima Nadzornog odbora HRT-a u sklopu istrage, a na temelju navoda iz televizijske emisije 'Bujica' da je na njih vršen pritisak kako bi odobrili trogodišnji ugovor HRT-a i ZAMP-a vrijedan 67 milijuna kuna sklopljen prošle godine, Hrvatsko društvo skladatelja i njegova stručna služba ZAMP žele javno istaknuti kako nisu sudjelovali ni u kakvim mogućim pritiscima.

Ističemo da je sklapanje novog Ugovora o emitiranju autorskih glazbenih djela između HRT-a i  HDS-a obavljeno bez ikakvih pritisaka, sukladno dobroj poslovnoj praksi. Važno je znati da se u slučaju ugovora s HRT-om radilo o obnavljanju već postojećeg ugovora -  na istim principima i istim zakonskim osnovama koje se primjenjuju zadnjih dvadesetak godina, između iste dvije poslovne strane.  Javnost želimo informirati da je za korištenje glazbe u radijskim i tv programima HRT-a nužno pribaviti odobrenje i platiti naknadu sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (čl.27.st.1. i 2.,  dalje ZAPSP).  Te odredbe nisu specifičnost za RH već proizlaze iz međunarodnih ugovora i EU direktiva čiji je RH potpisnik.

Kao jedan od priloga u korist svojih potraživanja i visine naknade tijekom pregovora HRT-u smo poslali dokument „Analiza načina za određivanje naknade“. U toj su  analizi korišteni vodiči UNESCO-a i WIPO-a o kolektivnom ostvarivanju prava; istraživanje CISAC-a o visini naknada za autorska prava na javnim televizijama te rezultati vještačenja programa HTV-a. Cilj je analize bio utvrditi realnu i pravičnu visinu naknade za korištenje autorskih djela u sustavu HRT-a, kako bi se mogao predložiti pravičan i realan ugovor za obje strane.

HDS, dodajemo, ima regulirane ugovorne odnose s HRT-om od 1992. godine kada je zaključen prvi ugovor te je navedeni ugovor nadopunjavan čak s 13 dodataka u proteklih više od 20 godina.
Taj je osnovni ugovor s navedenim dodacima razvojem tehnologije zastario jer je upotreba autorskih glazbenih djela u novije vrijeme  značajno proširena na nove tv kanale - HTV3 i HTV4, nove satelitske kanale (Europa i Bliski istok), nove internet  sadržaje (internetsko emitiranje 2 TV kanala i 12 radijskih kanala te čitav niz pojedinačnih emisija „na zahtjev“) te potrebu za digitalnim arhiviranjem programa.  Iz navedenih razloga smatramo sasvim razumnim i po HRT povoljnijim nego dosad novi jedinstveni ugovor kojim se rješavaju sva potrebna prava (osjetno više njih nego dosad) i definira odgovarajuća naknada (isti iznos kao dosad).

Naime, u medijima se problematizirala visina naknade od 67 milijuna kuna za 3 godine, odnosno cca 22 milijuna kuna godišnje. Međutim, ističemo da HRT već 1 desetljeće plaća upravo isti taj iznos - između 21 i 22 milijuna kuna godišnje (jer se prihod HRT-a koji je osnovica za izračun naknade nije značajno mijenjao zadnjih 10 godina). Sugerira se i da je „sumnjivo“ zaključenja ugovora na 3 godine. Praksa HDS ZAMP-a je da sve poslovne ugovore zaključuje na najmanje 3 godine radi stabilnosti, pravne sigurnosti te vrlo složenog procesa pregovaranja koji često nažalost traje i više od godinu dana. Radimo to zbog autora i nositelja prava koje zastupamo i to nije nimalo neuobičajeno za sve koji poznaju poslovne odnose.

U ugovoru koji je s HRT-om potpisan, dodajmo na kraju, nema ničega tajnog ni skandaloznog: visina naknade HRT-a definirana je važećim osnovnim ugovorom te dodatno i javno objavljenim cjenikom (NN 1/97) te iznosi 1,8% prihoda od TV pristojbe + 4,4% prihoda od radio pristojbe + 1% prihoda od marketinga. I tako bez izmjena zadnjih 15 godina!

Način obračuna definiran je ZAPSP-om (u postotku od prihoda - čl.165.st.1.). Važno je reći da je sama naknada niža od europskog prosjeka te opravdana brojnim vještačenjima programa HRT-a. Novi ugovor, još jednom, definira identičnu visinu naknade kao i u osnovnom ugovoru. 

Za bolje razumijevanje iznosa naknade koji HRT plaća (mjesec za mjesec, a ne unaprijed za 3 godine!) ističemo da se ne radi samo o naknadi za glazbu iz glazbenih spotova već o svoj domaćoj i stranoj glazbi iz filmova, serija, dokumentaraca, crtića, špica, najava, odjava, te svih ostalih televizijskih emisija i oblika programa. I to  za sve domaće i strane autore i nositelje autorskih prava -  i tako za 4 televizijska programa, 12 radijskih, satelitske programe, Internet itd.
Koliko je složen i opsežan sustav naplate i raspodjele autorskih prava koje u RH provodi HDS ZAMP oslikat ćemo i podatkom da je u zadnjoj raspodjeli autorskih naknada sudjelovalo više od 98.000 domaćih i stranih autora i nositelja prava te više od 230.000 autorskih glazbenih djela.

Zaključujemo da je sukladno svemu gore navedenom novi ugovor, na kojeg je NO dao suglasnost 23.6.2014. godine, uobičajen nastavak poslovne suradnje između HDS-a i HRT-a, temeljen na zakonskim osnovama i najboljoj europskoj praksi.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.