x

Pročitajte na jednom mjestu sva službena priopćenja i demantije HDS ZAMP-a vezana uz naše aktivnosti, relevantna događanja i medijske napise. 

Reakcija na tekst Jutarnjeg lista: HDS nije tijelo javne vlasti

Objavljujemo reakciju HDS-a na tekst „ZAMP je tijelo javne vlasti i mora ustupiti informacije o poslovanju“, objavljenom u Jutarnjem listu, 3. prosinca 2014.

Hrvatsko društvo skladatelja je ovih dana bilo iznenađeno kad je iz dnevnih novina doznalo da je „tijelo javne vlasti“. Zato članovima i javnosti želimo – bez uredničkog senzacionalizma, kraćenja i stavljanja naših rečenica u unaprijed negativan kontekst   – pojasniti svoje postupanje i stav.

HDS je građanska/privatna udruga svojih članova. Ono, kao niti jedna od osam udruga za kolektivno ostvarivanje prava koje djeluju u RH, ne može biti tijelo javne vlasti. Na Društvo nisu prenesene javne ovlasti, ono ne donosi rješenja ili odluke protiv kojih se može izjaviti žalba u upravnom postupku ili pokrenuti upravni spor. Osnivač Društva nije RH ni lokalna samouprava već hrvatski skladatelji. Društvo se ne financira iz proračuna RH ili lokalne samouprave, niti RH ili jedinice lokalne samouprave u njemu imaju većinsko vlasništvo. HDS se ne može smatrati tijelom javne vlasti kako taj pojam definira Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o općem upravnom postupku jer HDS ne prikuplja nikakva javna sredstva.

HDS je udruga građana koja u ime svojih članova-autora glazbenih djela, izdaje odobrenja za korištenje glazbe korisnicima koji u svom poslovanju koriste njihova autorska djela (npr. ugostitelji, radio i TV postaje, kabelski operateri, koncertni organizatori itd.). Pri tome su autorska djela isključivo vlasništvo njihovih stvaratelja (autora), čime i sredstva prikupljena od njihovog korištenja predstavljaju isključivo prihod autora, te nije riječ o javnim sredstvima. HDS se tako financira od strane svojih članova čija privatna prava ostvaruje. Društvo kontroliraju i nadležne institucije Republike Hrvatske: od Porezne uprave do Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo koje nadzire rad svih sličnih udruga.
 
Djelatnost Hrvatskog društva skladatelja, kao uostalom i svih drugih udruga za kolektivno ostvarivanje autorskih i autorskom pravu srodnih prava u RH, regulirana je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (dalje: ZAPSP), a koji u cijelosti slijedi europsku pravnu stečevinu na području intelektualnog vlasništva, u koji su implementirane brojne Direktive donesene od strane Europskog parlamenta. Europska direktiva 2006/123/EC o uslugama definira udruge za kolektivnu zaštitu prava kao pružatelje usluga.

Kontaktirali smo i sestrinska europska društva koja svoju zadaću obavljaju po istom principu. Niti jedno od njih dosad nije odgovorilo da ima javne ovlasti. Oni koji su odgovorili bili su izričiti – niti njihov status u njihovim zemljama ne uključuje javne ovlasti.

Svjesni specifičnosti materije vezane uz kolektivno ostvarivanje prava i djelatnost udruga koja ta prava ostvaruju u korist svojih članova, zamolili smo sastanak s Povjerenicom, gđom Anamarijom Musom, kako bismo joj ovu djelatnost po potrebi detaljnije pojasnili. Drago nam je što je Povjerenica taj poziv prihvatila. U svom zadnjem medijskom istupu izjavila je da i sama smatra kako je riječ o kompleksnom pitanju: "To je kompleksno pitanje koje nismo riješili. Ne može se izlaziti s paušalnim definicijama već se treba pravno argumentirati što su to javne ovlasti“.

Kad dobijemo definiran službeno rješenje ove nedoumice, obavijest ćemo o njemu članove i javnost. Poštujemo sve pozitivne propise RH i prihvatit ćemo svaku službenu odluku nadležnih tijela, ali dužnost nam je učiniti sve što možemo da ona bude donesena na činjenicama i dobroj informiranosti o specifičnosti pozicije HDS-a.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.