x

U današnjem konkurentnom poslovnom okružju, mnogi traže nove načine kojima bi mogli unaprijediti svoje poslovanje i tako privući i zadržati klijente te poboljšati radne uvjete i okružje u kojem rade zaposlenici. Glazba može dati tu prednost!

Izvođenje i priopćavanje glazbe

Glazba je važna za vaše poslovanje, bilo da želite animirati svoje posjetitelje ili stvoriti dobru radnu atmosferu. Glazba svakako pogoduje vašem poslovanju. No glazba je proizvod koji ima svoje vlasnike, pa je zato potrebno, kao i za sve ostale proizvode koje želimo u poslu koristiti, prije njezina korištenja za to imati odobrenje vlasnika odnosno platiti određenu naknadu.

Jedna naknada za sva prava na glazbi

Glazba pripada autorima koji su je stvorili i ostalim nositeljima prava. Osim prava autora glazbenih djela, na glazbi postoje i prava umjetnika izvođača i prava proizvođača fonograma. Njihova prava također se ostvaruju kolektivno, a u Hrvatskoj ih predstavljaju udruge HUZIP (Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava) i ZAPRAF (Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava). Suradnjom svih nositelja prava na glazbenim djelima u Hrvatskoj je vrlo jednostavno, kroz Službu HDS ZAMP, doći do svih potrebnih odobrenja za korištenje glazbe. Drugim riječima, naknade za sve nositelje prava naplaćuju se u jedinstvenom sustavu i kroz jedinstvenu cijenu.

Glazbu se može iskorištavati na više načina, a najčešći oblici su:

  • primarno iskorištavanje: koncerti i zabavne priredbe, diskoteke, noćni klubovi i slično
  • prateće iskorištavanje: aerobik, plesne škole, klizanje, ritmička gimnastika, sinkronizirano plivanje i slično
  • sekundarno iskorištavanje (tamo gdje glazba nije nužna ali je korisna i ugodna): ambijentalna odnosno pozadinska glazba u ugostiteljskim objektima, trgovačkim radnjama, prijevoznim sredstvima i slično

Da bi ste ishodili potrebno odobrenje, potrebno je HDS ZAMP-u, putem obrasca prijave, dostaviti sve potrebne podatke nužne za obračun autorske naknade. Po prijavi ćemo vam dostaviti obračun s točno naznačenim razdobljem i načinom korištenja glazbe te elementima za obračun i iznosima naknada (autorske, izvođačke i proizvođača fonograma).

Ukupna masa prikupljenih autorskih naknada za javnu izvedbu glazbenih djela raspoređuje se domaćim i stranim autorima u obliku autorskih honorara, a sukladno podacima o korištenim djelima odnosno broju emitiranja njihovih djela u javnoj izvedbi.

Što je javna izvedba?

Javna izvedba glazbenog djela je svaka izvedba na javnom mjestu, mjestu koje okuplja određeni broj ljudi izvan kruga uže obitelji i poznanika. Pojam javne izvedbe odnosi se na svaku svrhu i svaki medij izvođenja u takvim prostorima. Dakle, kupnja primjerka autorskog djela na nosaču zvuka ne daje nam pravo da ga i javno slušamo - izvodimo. Za legalno javno izvođenje glazbenog djela potrebno je odobrenje HDS ZAMP-a.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers
x

Kalkulator naknade za korištenje glazbe

Izračun je informativne prirode. Za točne izračune i ponudu koja će u obzir uzeti eventualne popuste, molimo Vas da nas
izravno kontaktirate.

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.