x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Novi ugovori za pozivne melodije za mobitele

Tržište pozivnih melodija za mobitele i u Hrvatskoj prati svjetski trend proširenja. HDS ZAMP sklopio je s dva nova korisnika ugovore o korištenju glazbenih djela uobličenih u pozivne melodije za mobitele. Tvrtka J&J dobila je odobrenje za reprodukciju i distribuciju glazbenih djela preobličenih u pozivne melodije za mobitele putem wap stranice. Preslušavanje pozivnih melodija za mobitele i plaćanje (bez download-a) moguće i na internet stranicama na adresi www.locomoby.com. 

Tvrtka KUPREŠKIĆ d.o.o. dobila je pak odobrenje da glazbena djela reproducira i pohrani u MIDI formatu kao pozivne melodije za mobitele. Ova će tvrtka pozivne melodije pohraniti u datoteci glazbenog automata koji radi na principu isporuke temeljem poziva pod uvjetom da automat zaštiti mehanički i tehnički tako da samo ovlaštene osobe mogu pristupiti memoriji automata i slobodno raspolagati datotekom na način drugačiji od uobičajenih narudžbi pozivom. 

Oba korisnika dužna su redovito svakog mjeseca dostavljati potpune i istinite podatke o djelima koja su prodali, o čemu ovisi raspodjela prikupljenih naknad autorima. Plaćanje autorskih naknada za pozivne melodije mobitela odnose se na one koji te melodije čine dostupne javnoj uporabi. Sami korisnici koji su te melodije postavili na svojim mobitelima ne moraju plaćati naknadu budući se radi o privatnoj uporabi. HDS ZAMP dosad je potpisao nekoliko ugovora kojim se reguliraju autorska prava za ovaj oblik korištenja glazbenih djela, a neki od poznatijih su VIPNet, časopis Mobil, HT i HTmobile.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.