x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Autori glazbe kroz svoja europska društva kreću u novu borbu za bolji položaj na tržištu streaminga

Nova europska studija o glazbenom streamingu ukazuje na nužnu potrebu boljeg prepoznavanja vrijednosti autora i skladatelja na tom rastućem digitalnom tržištu. Europska autorska društva okupljena u svoju krovnu organizaciju GESAC objavila su „Studiju o mjestu i ulozi autora i skladatelja na europskom tržištu glazbenog streaminga“ koja pruža odličan prikaz i detaljnu analizu uskih grla i neravnoteža na tom tržištu, a što onda onemogućava održiviji tržišni rast prihoda za autore i skladatelje. Stoga je i jedan od glavnih fokusa studije kako za autore i druge nositelje autorskog prava povećati udio od prihoda koji se u glazbenoj industriji generiraju s tržišta glazbenog streaminga te kako osigurati pravedniji glazbeni ekosustav koji je prilagođen autorima. Studija upravo i kreatorima europskih politika pruža vrlo koristan uvid u tržište, kao i konstruktivan pristup prema izgradnji održivog ekosustava glazbenog streaminga koji je više prilagođen autorima i kulturnoj raznolikosti, posebice europskoj.

Sažetak studije na hrvatskom jeziku s ključnim informacijama, podacima i zaključcima dostupan je na linku.

Glazbeni streaming danas je nedvojbeno dominantan način uživanja i bavljenja glazbom. Građanima nudi jednostavan i visokokvalitetan pristup najvećem mogućem repertoaru u bilo koje vrijeme, s bilo koje lokacije, online ili offline. Ograničenje koje je proizašlo iz COVID-19 pandemije u posljednje dvije godine ubrzalo je digitalnu transformaciju tržišta i rast streaminga kao primarnog oblika potrošnje glazbe. Glazbeni streaming danas čini 68% cjelokupnog glazbenog angažmana, ima više od 524 milijuna pretplatnika i nudi više od 70 milijuna glazbenih zapisa. Ipak, prihodi s tog tržišta za autore glazbenih djela još su uvijek vrlo niski. Studija utvrđuje glavne razloge zašto ovo uspješno i rastuće tržište trenutačno ne uspijeva generirati odgovarajuće prihode za autore i skladatelje te ocrtava njihove brige i očekivanja u pogledu boljeg prepoznavanja njihova doprinosa na streaming tržištu.

Objavu studije, koja ocrtava i prilike u Hrvatskoj, komentirao je i glavni direktor HDS ZAMP-a Nenad Marčec: „I HDS ZAMP je kao član GESAC-a sudjelovao u izradi ove studije jer je ta tema i za naše članove, autore glazbenih djela, izrazito važna. Niti jedan autor u RH ne ostvaruje nažalost značajan prihod od streaminga. U ukupnim prihodima HDS ZAMP-a od glazbenih licenci, udio online servisa iznosi oko 6 posto, pa u tom smislu toliko iznosi i udio koji autori prosječno dobiju prilikom raspodjele honorara od online servisa u odnosu na ostale honorare. To jest više negoli ranije, ali i dalje bitno manje od objektivne vrijednost koju tako masovno korištenje njihovih djela zaslužuje. Problem je i netransparentnost algoritama platformi, ali i slaba vidljivosti manjih nišnih repertora. Zato ćemo se zajedno s našim europskim, ali i svjetskim kolegama boriti za bolje uvjete ugovora sa streaming platformama, bolji položaj autora i raspodjelu prihoda na tom tržištu. Različitim studijama poput ove i drugim istraživanjima pokušat ćemo potkrijepiti svoje tvrdnje i tražiti odgovarajuću političku podršku na svjetskoj, europskoj i nacionalnoj razini“.

Ne možemo više prihvatiti ekonomski model koji, unatoč eksponencijalnom porastu korisnika i ponude, nije u stanju za autore glazbenih djela generirati pravedan prihod. Zato moramo povećati ukupni kolač prihoda i riješiti sustavne neravnoteže i disfunkcije u radu online platformi tako da autori i skladatelji mogu imati više koristi od uspjeha ovog rastućeg tržišta”, istaknuo je na predstavljanju studije predsjednik austrijskog društva skladatelja AKM, a ujedno i predsjednik GESAC-a, Gernot Graninger.

Glavna direktorica GESAC-a, Véronique Desbrosses, tom je prilikom pozvala i europske institucije i kreatore politika da se studijom informiraju o nepravilnostima i disfunkcijama tržišta glazbenog streaminga koje zanemaruje same tvorce sadržaja s kojim se na tom tržištu trguje, ali i da se informiraju o mogućnostima doprinosa europskih institucija i politika rješavanju ovog problema. „Vrijeme je da razmislimo o uravnoteženijem i održivijem tržištu koje ne ostavlja postrance autore koji zapravo pokreću ovo uspješno gospodarstvo. Zahvaljujući autorima i njihovim društvima, usluge streaminga nude pristup golemom katalogu glazbe na pojednostavljen i jednostavan način. Međutim, nikako ne ispunjavaju očekivanja autora i skladatelja u pogledu naknade i priznanja“, kazala je.

Pri izradi GESAC-ove „Studije o mjestu i ulozi autora i skladatelja na europskom tržištu glazbenog streaminga“ provedena je opsežna analiza tržišta na temelju postojećih ekonomskih studija, istraživanja tržišta, kao i intervjua i izravnih kontakata sa širokim spektrom profesionalaca iz glazbenog sektora, kreatora i glazbeno-tehnoloških poduzeća.

Sažetak studije na hrvatskom jeziku dostupan je na linku. Studiju na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.