x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Konačno dogovor europskih institucija o propisu koji treba urediti autorsko pravo na digitalnom tržištu

Tri europske institucije: Europska komisija, Parlament i Vijeće postigle su sporazum o Direktivi o autorskom pravu na digitalnom jedinstvenom tržištu. To je veliki korak prema konačnom usvajanju Direktive od strane Vijeća i Europskog parlamenta. Ovakav razvoj, društva autora i kreativaca diljem Europske unije, dočekala su s neskrivenim zadovoljstvom. Naime, konačno dolazi do posljednje faze prihvaćanja propisa koji će urediti digitalno tržište utemeljeno na autorskim djelima: glazbi, filmovima, fotografijama, vijestima itd.

Glavni direktor Službe ZAMP Hrvatskog društva skladatelja Nenad Marčec pozdravio je ovaj dogovor oko konačnog teksta ove Direktive: „Prema prvim informacijama, riječ je uistinu o direktivi koja ide za uspostavom uređenog digitalnog tržišta na kojem se i kreativci i usluge mogu dalje razvijati, a da se pritom korisnicima Interneta pruži više pravne sigurnosti pa i više mogućnosti korištenja autorskih djela. Mislim da ja ovo za kreativce diljem EU pa tako i za sve članove Hrvatskog društva skladatelja, ali i članove ostalih udruga kreativaca u Hrvatskoj, propis koji će im omogućiti da u budućnosti mogu i na digitalnom tržištu od svojeg vlastitog rada živjeti. Nadamo se i vjerujemo da će na kraju cijelog višegodišnjeg procesa ovaj kompromisni tekst Direktive biti potvrđen i od strana država članica, pa tako i Hrvatske, te da će za njega glasati i hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu.

Anders Lassen, predsjednik krovne europske udruge društava autora i skladatelja  GESAC, tim je povodom izjavio: “Ova je Direktiva u našem sektoru dugo čekana. Još uvijek moramo pažljivo procijeniti njezin konačni tekst, ali njegovo usvajanje šalje jasan signal da velike platforme koje dominiraju tržištem internetskog sadržaja nauštrb stvaralaca moraju prestati s izbjegavanjem odgovornosti u odnosu na autorsko pravo. Vjerujemo da će države članice i Europski parlament sada prihvatiti Direktivu i bez daljnjeg odgađanja dati svoje konačno odobrenje za ovaj povijesni napredak."

Véronique Desbrosses, generalna direktorica GESAC-a, dodala je: “Zahvalni smo europskim dužnosnicima na postizanju dogovora o ovom složenom i osjetljivom propisu. Unatoč pritisku tehnoloških divova do samog kraja, tekst, koji još treba detaljno procijeniti, veliki je uspjeh. To će omogućiti autorima i kreativcima da budu pravedno plaćeni od strane velikih internetskih platformi koje danas na njihovim djelima i bez primjerene kompenzacije, grade ogromna financijska carstva“.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.