x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Europski autori u borbi za svoja prava na Internetu

Ostalo je nekoliko tjedana do konačnog glasanja o EU Direktivi o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu kojom će se urediti i pitanje naknada za korištenje djela na Internetu. Autori diljem Europe ponovno su peticijom http://makeinternetfair.eu/en podigli svoj glas za pravedan Internet.

Naime, dosadašnji zakoni i praksa omogućavaju velikim internetskim igračima da za korištenje djela autorima plaćaju ništa ili tek mrvice, poput YouTube-a. Tako oni grade svoja velika financijska carstva na leđima autora i na račun njihovih djela i zadovoljstvo krajnjih korisnika a bez da u tom lancu sreće autori budu pravedno plaćeni za svoj rad. I tu priči nije kraj, naime niti oni servisi koji bi željeli pošteno poslovati i refundirati autorima za korištenje njihovih djela ne mogu poslovati i opstati uz ovakvu konkurenciju. Autori diljem Europe ponovno su podigli su svoj glas protiv ovakve prakse i zakona, svjesni štete koja već nastaje ali i one koja bi znatno onemogućila kreativni rad budućih generacija. Peticijom traže od europskih institucija da zaustave ovu praksu i omoguće autorima da od svojeg rada žive. One pak trenutno s vrlo podijeljenim stavovima raspravljaju o prijedlogu koji ide u smjeru rješavanja ovog problema i očuvanja prava kreativaca. Mogu li autori biti dovoljno jaki i glasni i uspješno se suprotstaviti velikim gigantima – internetskim poslovnim carstvima? Ako želimo i dalje uživati u djelima koja naš svijet čine ljepšim i boljim, moraju. Ako si autor i želiš u budućnosti osigurati vrijednost svojeg rada, odmah se na http://makeinternetfair.eu/en pridruži tisućama europskih i hrvtaskih autora.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.