x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Peticija europskih glazbenika Make the Internet fair

Autor si? Kreativac? Želiš živjeti od svojeg kreativnog rada? Pridruži se tisućama europskih kreativaca i potpiši peticiju „Make the Internet Fair“ kojom se europske političare i ostale koji donose ključne odluke poziva da jedinstveno digitalno tržište urede vodeći računa i o kreativcima. Naime, u EU upravo je u tijeku reforma autorskog prava u segmentu digitalnog tržišta te su u EU parlamentu u tijeku rasprave o prijedlogu Direktive koja se upravo bavi pitanjima autorskog prava i njegove zaštite na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Premda je Europska komisija prepoznala gospodarsku važnost kulturnih i kreativnih industrija kao i probleme kreativaca te izradila prijedlog Direktive kojom bi se (premda minimalno!) dokinulo obezvrjeđivanje rada autora i kreativaca na Internetu, ishod glasanja u parlamentu gotovo je nemoguće predvidjeti. Trenutno naime važeći propisi (za čiji opstanak mnogi lobiraju) omogućavaju da velika internetska carstva poput YouTubea, Googlea, Facebooka i sl. na prometu kreativnim sadržajima (filmovi, glazba, fotografije) te klasifikacijom sadržaja i prodajom oglasnog prostora, zgrću ogromnu financijsku korist a da autori i tvorci tog sadržaja za to primaju gotovo nikakvu ili nikakvu naknadu. Izlika internetskih platformi jest da oni ne koriste sadržaj kreativaca nego samo korisnicima omogućuju da ga na njihove platforme postave. No, tu nije riječ samo o poslu koji ni na koji način ne koristi autorski sadržaj koji krajnji korisnici postavljaju, već upravo suprotno!

Takvim obezvrjeđivanjem rada autora koji stvaraju taj kreativni sadržaj na kojem počiva veliki dio digitalnog tržišta stvara se prijenos vrijednosti jer oni koji stvaraju sadržaj na kojem sve počiva za njegove korištenje ne primaju pravednu naknadu. Prijenos vrijednosti ključan je problem koji dovodi do blokiranja razvoja kulturnih i kreativnih industrija jer one ostaju bez povrata uloženog u svoj rad koji je u samom temelju razvoja digitalnog tržišta. Tako dolazi do tržišne distorzije koja ometa daljnji razvoj tržišta i njegovu održivost. Prijedlog Direktive o autorskom pravu koji je u Europski parlament proslijedila Europska komisija, ničime ne ugrožava prava i poslovanje ostalih igrača na digitalnom tržištu, već predstavlja dobro izbalansirano rješenje kojim se ispravlja tržišna nepravilnost i jamči provedba prava kreativaca i pravedno tržišno okružje. Jedino se tako može osigurati rast i razvoj digitalnog tržišta.

Bez sadržaja, nema ni digitalnog tržišta! Europska komisija to je prepoznala, no pitanje je hoće li isto prepoznati i ostali europski političari. Potpiši peticiju, neka se glas autora i kreativaca čuje što glasnije.

Link za peticiju: http://www.makeinternetfair.eu/

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.