x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Autori: Zadovoljni smo suradnjom s HDS ZAMP-om!

Interna anketa koju je stručna služba ZAMP Hrvatskog društva skladatelja provela među svojim članovima pokazala je zavidne brojke i činjenice – 82,05% članova zadovoljno je suradnjom s HDS ZAMP-om, a 69,42% njih smatra kako su pravodobno i pravovaljano informirani o poslovanju službe.

Graf 1. - Zadovoljstvo članova suradnjom koju ostvaruju s HDS ZAMP-om

Odgovori na anketu pristigli su od 108 autora glazbenin djela (od kojih su 75 istovremeno i izvođači). Prema prikupljenim podacima, čak 40,54% nositelja prava tvrdi da im je sasvim jasno funkcioniranje sustava kolektivnog ostvarivanja prava, dok njih 51,25% navodi kako im je više-manje jasno funkcioniranje sustava kolektivnog ostvarivanja prava – zajedno čine iznimno visok udio od čak 91,79%, članova koji razumiju funkcioniranje sustava kolektivnog ostvarivanja prava.

Graf 2. - Informiranost nositelja prava o funkcioniranju sustava kolektivnog ostvarivanja prava

Veliki udio od 69,42% članova smatra kako primaju dovoljno informacija o cjelokupnom poslovanju HDS ZAMP-a, gotovo 50% članova kvalitetu službenih informacija (pristiglih s različitih kanala) ocijenilo je s odličnim, te njih više od 30% s vrlo dobrim.

Gotovo 66% članova smatraju da djelatnici HDS ZAMP-a iznimno kvalitetno obavljaju svoj posao, preko 21% njih ocijenilo je kvalitetu poslovanja s vrlo dobrom ocjenom. Brzinom poslovanja u direktnom kontaktu s djelatnicima HDS ZAMP-a iznimno je zadovoljno preko 61% članova, a veoma zadovoljno njih još gotovo 25%. Uslužnošću djelatnika HDS ZAMP-a iznimno je zadovoljno gotovo 75% članova, dok je preko 17% njih ovu osobinu djelatnika ocijenilo s ocjenom vrlo dobar - zanimljivo primjetiti kako niti jedan ispitanik uslužnost djelatnika nije ocijenio kao nezadovoljavajuću.

Anketom se ispitivalo i zadovoljstvo online uslugom Osobni profil koju svakodnevno ili povremeno koristi gotovo 75% članova, a njih 78% uglavnom ili izrazito zadovoljno uslugom.

Milan Majerović-Stilinović, voditelj komunikacija HDS ZAMP-a, zadovoljan je rezultatima ankete: „Ove brojke govore o načinu na koji službi obavlja svoj posao. Uz rast prikupljenih naknada svake godine, rastu i prihodi većine autora, a pritom se troškovi poslovanja iz godine u godinu snižavaju. Godišnje se u ZAMP učlani oko 300 do 400 novih autora i nositelja prava, što je također broj koji dovoljno govori sam za sebe. Veseli i zadovoljstvo autora suradnjom s HDS ZAMP-om čiji su djelatnici, naglašavam, na raspolaganju svakodnevno u poslovnici, telefonom, faksom, e-mailom, putem Osobnog profila ili društvenih mreža. Rezultate ove ankete i dodatne konstruktivne prijedloge ispitanika iskoristit ćemo za unapređenje rada službe i u budućnosti“. 

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.