x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada HDS-a za 2015. godinu

Na temelju članka 43. Statuta Hrvatskog društva skladatelja, Predsjedništvo Hrvatskog društva skladatelja objavljuje

Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada za 2015. godinu

Nagrade se prijavljuju u sljedećim kategorijama:

  1. Nagrada „Boris Papandopulo“ (autorsko stvaralaštvo u području ozbiljne glazbe)
  2. Nagrada „Vatroslav Lisinski“ (izvedbeno stvaralaštvo i promocija hrvatske glazbe – solisti, ansambli, organizacije)
  3. Nagrada „Josip Andreis“ (glazbena publicistika, muzikologija i srodne znanosti)
  4. Nagrada „Milivoj Körbler“ (autorsko stvaralaštvo u području zabavne glazbe)
  5. Nagrada „Miroslav Sedak Benčić“ (autorsko stvaralaštvo u području jazza)
  6. Nagrada „Franjo Ksaver Kuhač“ (autorsko stvaralaštvo na temeljima tradicijske glazbe)
  7. Nagrada „Adalbert Marković“ (afirmacija položaja skladatelja i autorskih prava)

I.

Nagrade pod brojevima 1 do 6 se dodjeljuju najboljim umjetničkim dostignućima hrvatskih glazbenih stvaralaca koja su bila ostvarena, prikazana ili objavljena tijekom protekle godine. Mogu se dodijeliti pojedincu ili skupini za zajednička umjetnička ostvarenja. Nagrada pod brojem 7 dodjeljuje se društveno angažiranim pojedincima. Prijedloge mogu davati ustanove, udruge i druge organizacije, te fizičke osobe, no ne mogu predložiti sami sebe. Nagrade se načelno dodjeljuju državljanima Republike Hrvatske.

II.

Prijedlozi trebaju sadržavati: područje za koje se predlaže nagrada, opis i obrazloženje predloženog ostvarenja, priložene snimke, partiture, knjige ili druge materijale tiskane u različitim medijima.

III.

Predsjedništvo Hrvatskog društva skladatelja odluku donosi temeljem Pravilnika o nagradama, a na prijedlog Stručnog povjerenstva. Odluke se objavljuju na Godišnjoj skupštini Hrvatskog društva skladatelja. Hrvatsko društvo skladatelja može odlučiti da se pojedine nagrade ne dodijele.

IV.

Prijedlozi se predaju osobno ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb, Berislavićeva 9, s naznakom „Za Natječaj“.

V.

Rok za podnošenje potpunih prijava je 18. ožujka 2016. godine.

Zagreb, 26. siječnja 2016

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.