x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

CISAC-ovo izvješće o globalno prikupljenim autorskim naknadama

Ukupne naknade koje je diljem svijeta u 2014. godini prikupilo 230 društava za kolektivno ostvarivanje prava iznose 7,9 milijardi € i pokazuju ukupni porast od 2,8% u odnosu na prethodnu godinu. Naime, Međunarodna konfederacija društava autora i skladatelja CISAC objavila je izvješće o prikupljenim autorskim naknadama diljem svijeta u tijeku 2014. godine, koje ponovo dokazuje ekonomsku snagu kreativnih industrija. CISAC okuplja 230 autorskih društava iz cijelog svijeta među kojima su i hrvatske udruge HDS (Hrvatsko društvo skladatelja, sa svojom Službom ZAMP) i DHFR (Društvo hrvatskih filmskih redatelja).

Gledano geografski, najviše naknada se i dalje prikuplja u Europi (61,3% svih naknada), a iza nje slijedi područje Kanade i SAD-a gdje je zabilježen najsnažniji porast naknada od 6,2%. Porast naknada u Europi iznosi 4,1% što je više o europskog porasta BDP-a. S obzirom na vrstu repertoara, glazbeni repertoar i dalje dominira i te naknade čine 87% svih prikupljenih naknada. Naknade od digitalnog korištenja s porastom od 20,2% napokon pokazuju obećavajuće znakove, dok su one od mehaničke reprodukcije i dalje padaju za 9%.

S obzirom da većina porasta naknada od digitalnog korištenja dolazi upravo iz glazbenog sektora, glavni direktor CISAC-a Gadi Oron istaknuo je: „Dok se svijet oblikuje prema digitalnom okolišu, naša društva ustraju u pronalaženju novih rješenja licenciranja sukladno zahtjevima tržišta. Prihodi od digitalnog korištenje sada čine 6,5% ukupnih prihoda, a s obzirom da 99% posto digitalnog prihoda dolazi iz glazbenog sektora, to pokazuje snažan napredak glazbenih društava, ali i veliki potencijal koji za ostala autorska društva postoji na digitalnom tržištu. Ovogodišnji podaci ukazuju na promjene na digitalnom tržištu, pomak s downloada na streaming. Dok se dakle ponašanje konzumenata razvija i mijenja, načni licenciranja mu se prilagođavaju no i dalje glavni izazov ostaje osigurati pravičnu naknadu naknadu za autore. CISAC će stoga i dalje raditi sa svojim društvima-članovima, pružateljima digitalnih usluga i političarima na ispunjenju toga cilja“.

Predsjednik CISAC-a Jean-Michel Jarre izvješće je komentirao riječima: „Putujući svijetom i imajući to zadovoljstvo biti izložen prekrasnom bogatstvu talenata - posebice kad je riječ o mladim naraštajima – stalno se podsjećam na velika očekivanja autora da budu prihvaćeni s poštovanjem i da prime poštenu naknadu za korištenje njihovih djela. Mi autori stojimo iza naših društava dok se ona prilagođavaju novim tržišnim uvjetima i novim izazovima, s ciljem porasta prikupljenih naknada“. 

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.