x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Objavljen natječaj ElectroCro 2015

Hrvatsko društvo skladatelja po prvi put raspisuje natječaj za stimulaciju glazbenih manifestacija, projekata i glazbenog stvaralaštva s područja elektronske glazbe. Fond natječaja prikuplja se iz sredstava naknada za privremeno reproduciranje (umnožavanje) autorskih glazbenih djela od strane DJ-a, a o dobitnicima natječaja odlučivat će stručno povjerenstvo: Zvonimir DusperBoris Đurđević i Darko Juranović, redom priznati autori s područja elektronske glazbe.

Natječaj traje do 15. studenog 2015., a tekst natječaja prenosimo u nastavku:

Hrvatsko društvo skladatelja

dana 15. listopada 2015. raspisuje

 NATJEČAJ

Za stimulaciju glazbenih manifestacija, projekata i glazbenog stvaralaštva s područja elektronske glazbe iz Fonda sredstava prikupljenih od naknada za privremeno reproduciranje (umnožavanje) autorskih glazbenih djela od strane DJ-a.

1. Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih glazbenika, glazbeno stvaralaštvo i glazbene manifestacije iz sredstava prikupljenih na ime prava na naknadu za reproduciranje sukladno članku 19. Zakona o autorskom i srodnim pravima (NN 127/14).

2. Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo u područjima elektronske glazbe, na način kojim se stimulira kvaliteta i izvrsnost.

3. Cilj iz članka II. ostvarit će se:

– Sufinanciranjem postojećih umjetničkih relevantnih festivala, događanja, projekata i natjecanja koji u zemlji i/ili inozemstvu promoviraju glazbu hrvatskih skladatelja koja je predmet ovog Natječaja.

– Sufinanciranjem novih projekata ili natjecanja koja rezultiraju dodjelom nagrada i/ili značajnijom promocijom u zemlji i/ili inozemstvu i/ili objavom novih skladbi hrvatskih skladatelja elektronske glazbe.

– Dodjeljivanjem sredstava autorima/glazbenicima/DJ-ima za sudjelovanje na glazbenim manifestacijama u zemlji i inozemstvu, a da se njihov repertoar za tu prigodu u značajnoj mjeri (50% i više) sastoji od elektronske glazbe hrvatskih skladatelja čija su djela prijavljena pri HDS ZAMP-u.

4. Pravo prijave na natječaj imaju pojedinci koji su redovni ili pridruženi članovi HDS-a i/ili DJ-i s važećom licencom registriranom pri HDS ZAMP-u te manifestacije, projekti i događanja čiji je barem jedan direktor/umjetnički ravnatelj/odgovorna osoba redovni ili pridruženi član HDS-a i/ili DJ s važećom licencom registriranom pri HDS ZAMP-u.

5. Prilikom odlučivanja o dobitnicima sredstava vodit će se računa o stilskoj raznolikosti i ravnomjernoj zemljopisnoj zastupljenosti natjecatelja. Natjecatelji se moraju pridržavati propisa i zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava.

6. Natjecatelji su dužni podnijeti HDS-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže sufinanciranje zaključno s 15. studenim 2015. godine, s naznakom Za natječaj ElectroCRO na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu:Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb. Svi materijali čuvat će se najviše 15 dana nakon objave rezultata.

Osnovni kriterij za dodjelu sredstava je detaljno i kvalitetno predstavljen projekt koji sadrži jasno definiranu namjenu i ciljeve projekta, životopise i/ili glazbene reference ključnih sudionika,  medijske objave (za već postojeće projekte) i ostale materijale iz kojih stručno povjerenstvo može donijeti zaključak o relevantnosti projekta.

7. Pojedinci i/ili projekti dobitnici sredstava iz Natječaja dužni su u svim medijskim i drugim predstavljanjima vezanim uz stimulirani projekt istaknuti logo i potporu HDS ZAMP-a.

8. HDS može uvjetovati dodjelu potpore određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju, dodjeli nagrade i slično.

9. Fond Natječaja iznosi 35.000,00 kuna koji će se raspodijeliti na ne manje od 2, ali ne više od 7 projekata. HDS pridržava pravo da ne raspodijeli cijeli iznos. Isplata potpore moguća je najranije 30 dana prije početka projekta. Dobitnici potpore dužni su HDS-u dostaviti financijsku i programsku dokumentaciju najkasnije 30 dana po završetku projekta.

10. Odluku o dobitnicima potpore donijet će Predsjedništvo HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja/redovnih članova HDS ZAMP-a i/ili drugih umjetnika odgovarajućeg područja najkasnije do 18. prosinca 2015. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem Interneta i komunikacijskih kanala HDS-a/HDS ZAMP-a.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.