x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Javni poziv za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva

Danas je na web stranicama Ministarstva kulture objavljen Javni poziv za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva. Cijeli tekst Poziva donosimo u nastavku:

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, 69/12, 44/13 i 91/13) raspisuje 


Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja isključivo suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2014. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu.
 
II.
Skladbe se prijavljuju u sljedećim kategorijama:
1. glazbeno-scenska djela
2. orkestralna djela
3. vokalno-instrumentalna djela (velike forme)
4. komorna djela
5. solistička djela
6. zborska djela a cappella ili u pratnji manjeg ansambla
7. elektronička djela.
 
III.
Prijavi se obvezno prilaže:
1. partitura (digitalni zapis za elektroničke i multimedijalne skladbe)
2. izjava o godini nastanka i trajanju djela
3. informacija o kategoriji u kojoj se djelo prijavljuje
4. izjava da za prijavljeno djelo nije primljena autorska naknada.
 
IV.
Jedan skladatelj ili skupina skladatelja mogu prijaviti najviše dvije skladbe. Skladatelji dostavljaju radnu snimku skladbe ako je posjeduju.
 
V.
Prijavljene skladbe ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje imenuje ministar kulture. U svakoj kategoriji iz točke II. moguće je dodijeliti više poticajnih iznosa. Ako u nekoj od navedenih kategorija nema prijavljenih skladbi ili prijavljene skladbe ne udovoljavaju kvalitetom, moguće je povećati broj poticaja u ostalim kategorijama. Nedovršene skladbe, djela didaktičke naravi, skladbe iz područja zabavne glazbe, studentski radovi, obrade/aranžmani te prijave koje se dostave izvan natječajnoga roka neće se razmatrati.
 
VI.
Pravo prijave na temelju ovoga Poziva imaju državljani Republike Hrvatske.
 
VII.
Skladbe, uz koje se obvezno prilaže dokumentacija iz točke III. Poziva, treba predati ili poslati preporučeno na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom „Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva“. Partiture i materijali se ne vraćaju.
 
VIII.
Rok za podnošenje prijava jest 20 dana od objave u sredstvima javnoga priopćavanja.


Zagreb, 3.4.2015.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.