Sama zadaća HDS ZAMP-a određuje njegovo aktivno djelovanje u borbi protiv piratstva. Zato ulažemo mnogo truda u promociju glazbenih vrijednosti i osvješćivanje stručne i opće javnosti glede važnosti zaštite i poštivanja autorskih djela i prava.

Općenito o piratstvu

Piratstvo je odavno u svijetu prepoznato kao opasna kočnica razvoju društva i kriminalna djelatnost koja osim kreativnoj zajednici i državama pa tako i svim građanima nanosi ogromne materijalne štete.

Piratstvom se općenito naziva svako neovlašteno korištenje autorskih djela. Za pojedine vrste takvog neovlaštenog korištenja djela koriste se pobliži nazivi kao što je npr. sivo piratstvo ili internetsko piratstvo.

Internetsko piratstvo

Neovlašteno korištenje (davanje na korištenje, skidanje, distribuiranje) audio i audiovizualnih djela na internetu naziva se internetskim piratstvom.

Sivo piratstvo

Sivo piratstvo jedan je od oblika audiopiratstva koji se odnosi na neovlašteno iskorištavanje autorskih glazbenih djela u javnosti zbog materijalne ili druge koristi.

Crno piratstvo

Crno piratstvo odnosi se pak na neovlašteno umnožavanje i stavljanje u promet zvučnih snimki te uglavnom šteti diskografskoj industriji ali i izvođačima i autorima budući oni imaju svoj udio u svakom prodanom legalnom nosaču zvuka. Crno piratstvo javlja se u nekoliko različitih oblika.

Piratstvo stricto sensu koje se odnosi na umnožavanje originala na način koji ne kopira originalni proizvod u cjelini, a najčešće se javlja u obliku piratskih nosača zvuka. Na njih je kopiran sadržaj nekog legalnog nosača zvuka, no jasno je da je riječ o piratskom proizvodu.

Counterfeiting piratstvo jest oblik piratstva kod kojeg je piratski nosač zvuka (CD, DVD) gotovo potpuno identičan originalu. Takav oblik piratstva još uvijek je prisutan u Hrvatskoj, posebice korištenjem novih digitalnih tehnologija. Takvi piratski proizvodi vrlo često sadrže izdanja najvećih svjetskih zvijezda, ali i domaćih uspješnih edicija. Poseban oblik ovog piratstva u kojem proizvod ne samo da izgleda kao originalan, već to i jest, je onaj u kojem pojedine diskografske kuće proizvode više nosača zvuka od broja koji prijavljuju organizaciji za zaštitu autorskih prava.

Bootlegging piratstvo neovlašteno je snimanje žive izvedbe ili one koja se prenosi radio i TV difuzijom, ili s neobjavljene studijske trake ili demo snimke te njihovo komercijalno iskorištavanje.

Glavni problem borbe protiv piratstva kod nas i u svijetu nije u zakonima, već u njihovoj nedosljednoj primjeni te u činjenici da svijest građana, a ponegdje i državnih ustanova, o štetnosti piratstva nije potpuno razvijena u pravcu njegova prepoznavanja kao ozbiljne kriminalne djelatnosti i kočnice intelektualnog i društvenog razvoja.

Sama zadaća HDS ZAMP-a određuje njegovo aktivno djelovanje u borbi protiv piratstva koja se, kao i u svim zemljama, vodi na dvije razine: pravnoj i izvanpravnoj. Izvanpravna borba - čiji je cilj podizanje društvene svijesti o važnosti intelektualnog vlasništva i štetnosti piratstva, u svijetu je prepoznata kao čak i važnija. Stoga i HDS ZAMP mnogo truda ulaže u promociju glazbenih vrijednosti i osvješćivanja stručne i opće javnosti glede važnosti zaštite autorskih djela.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.