Politika kvalitete i transparentnost

Temelji je poslovne politike HDS ZAMP-a su:

  • potpuno zadovoljavanje potreba i želja naših klijenata – autora glazbenih djela – u obavljanju usluge ostvarivanja njihovih autorskih prava;
  • promicanje važnosti zaštite i valorizacije intelektualnog vlasništva;
  • zadovoljstvo korisnika glazbenih djela u poslovanju;
  • zadovoljstvo ostalih poslovnih partnera s kojima surađujemo.

Naša misao vodilja jest savjesno ostvarivanje prava autora u njihovu najboljem interesu na način da prepoznamo i zadovoljimo njihove potrebe, a nadamo se i premašimo očekivanja. Naš rad je transparentan, javan i neprofitan, a kvalitetu rada jamčimo stručnošću naših djelatnika kao i prihvaćanjem svih propisa i međunarodnih pravila koji se odnose na kolektivno ostvarivanje prava.

U korisnicima glazbenih djela u javnosti vidimo ravnopravna partnera s kojim želimo njegovati profesionalan i transparentni odnos te vjerujemo da korektnošću, dosljednošću i susretljivošću naših djelatnika to i postižemo.

Naši djelatnici naš su alat, a njihova stručnost, bogatstvo ideja, motiviranost i zadovoljstvo ključ su našeg uspjeha. Smatramo da jedino otvorenom komunikacijom unutar kuće, jasno postavljenim ciljevima i zadacima kao i sustavom nagrađivanja te neprestanim podizanjem vještina i znanja dajemo dobar ulog u našu budućnost.

S ciljem osiguranja kvalitetnog rada u uvjetima razvoja tehnologija koji omogućavaju ubrzano stvaranje novih načina korištenja glazbenih djela, njegujemo razmjenu iskustava i suradnju sa sestrinskim društvima u svijetu, kao i našim partnerima u zemlji. Aktivno sudjelujemo u svim nacionalnim i međunarodnim stručnim događanjima.

Stručnu i opću javnost informiramo uvijek otvoreno i objektivno o našim uslugama, cijenama, poslovnim događanjima i postignućima, uvijek posebno ističući važnost zaštite i valorizacije intelektualnog vlasništva – pokretača razvoja svakog društva.

Pouzdanošću naše kuće, dostupnošću našim klijentima i partnerima, i ulaganjem u razvoj djelatnika i poslovne tehnologije ostvarujemo dobre poslovne rezultate, a kvalitetu koja je prisutna u svim segmentima našeg poslovanja neprekidno ćemo poboljšavati.

Glavni direktor HDS ZAMP-a:  Nenad Marčec

 

IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2020. GODINU

Izvješće o transparentnosti za 2020. godinu sastoji se od 3 dokumenta koje možete preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće za 2020.

Financijsko izvješće za 2020.

Izvješće o činjeničnim nalazima - naplata i raspodjela 2020.

 

IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2019. GODINU

Izvješće o transparentnosti za 2019. godinu sastoji se od 3 dokumenta koje možete preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće za 2019.

Financijsko izvješće za 2019.

Izvješće o činjeničnim nalazima - naplata i raspodjela 2019.

 

IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2018. GODINU

Izvješće o transparentnosti za 2018. godinu sastoji se od 3 dokumenta koje možete preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće za 2018.

Financijsko izvješće za 2018. 

Izvješće o činjeničnim nalazima - naplata i raspodjela 2018.

 

IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2017. GODINU

Izvješće o transparentnosti za 2017. godinu sastoji se od 3 dokumenta koje možete preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće za 2017. 

Financijsko izvješće za 2017.

Izvješće o činjeničnim nalazima - naplata i raspodjela 2017.