Održana radionica o digitalnim servisima za nezavisne diskografe

Nakon prve uspješne radionice "Autorska djela na digitalnim servisima", u prostorijama HDS ZAMP-a održana je i druga po redu edukativna radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici nezavisnih diskografskih kuća.

ZAMP-ovi stručnjaci iz digitalnog odjela, Franka Tikulin Pustišek i Miro Tabak, upoznali su ih s poslovanjem digitalnog odjela te potencijalima optimizacije upload procesa s ciljem boljeg prepoznavanja djela i, u konačnici, kvalitetnijom monetizacijom sadržaja.

Uz predstavljanje novih cjenika vezanih za korištenje autorskih djela na internetu, ciklusa obrade i isplate autorskih honorara, a poseban je naglasak stavljen na važnost pravovremene prijave djela i razmjene metapodataka. Riječ je o koraku koji se, pogotovo s obzirom na dinamiku digitalne konzumacije sadržaja, nameće kao presudna karika u lancu prikupljanja i distribucije autorskih honorara s online izvora.

U prošloj godini HDS ZAMP zabilježio je i obradio streamanje gotovo 64 tisuće glazbenih djela pod zaštitom HDS-a, a broj streamova istih tih djela naših članova na teritorijima više od 40 zemalja na kojima ostvarujemo digitalna prava prešao je 52 milijarde! "Iako još uvijek nije riječ o značajnijim iznosima, digitalna prava bilježe kontinuirani rast u ukupnim prihodima autora, a na ovakvim radionicama uspostavljamo komunikaciju s uploaderima glazbenih sadržaja kako bi se optimizirala monetizacija te pritom i dalje kvalitetno brinulo o zaštiti autorskih prava", navode Tikulin Pustišek i Tabak.

Nastavak edukativnih radionica "Autorska prava na digitalnim servisima" najavljuje se na jesen i to za predstavnike indie labelova, kao i autore koji su istovremeno i samostalni izdavači.