Page 7 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

Berislav Šipuš, dugogodišnji umjetnički voditelj Muzičkog biennala Zagreb i Cantus Ansambla imenovan
je krajem godine za zamjenika ministrice kulture, radi čega je odstupio s funkcija koje je obnašao
u HDS-u. Umjetničkim voditeljem Biennala imenovan je Krešimir Seletković, a njegovim savjetnikom
Frano Đurović. Što se tiče Cantus Ansambla, Predsjedništvo je prihvatilo imenovanje umjetničkog savjeta
(Mislav Pavlin, Danijel Martinović, Ivan Novinc i Nina Čalopek), dok su većinu planiranih programa od
Berislava Šipuša preuzeli drugi dirigenti, poglavito Ivan Josip Skender.
ZAKLJUČAK
Na kraju valja odati priznanje i iskazati zahvalnost svima onima koji su proteklih godina sudjelovali u radu
Društva: zaposlenicima Matice, ZAMP-a i Službe muzičkih materijala; članovima Predsjedništva i Nadzornog
odbora; svim članovima Društva koji su djelovanjem u raznim odborima, komisijama i povjerenstvima
ili na drugi način doprinijeli uspješnoj provedbi zadataka i ciljeva Društva. Zahvalu zaslužuju i svi oni
pojedinci, članovi i ostali, koji su službeno ili neslužbeno istupali u javnosti i zalagali se za prava autora
i glazbenika te za funkcioniranje sustava Zaštite. Posebno priznanje i pohvalu zaslužuje Predsjednik
Hegedušić koji je u četiri godine svog mandata sve dužnosti svoje zahtjevne funkcije uvijek shvaćao kao
prioritete i uvijek se beskompromisno odazivao na sve zadatke i misije.
Novoizabrano Predsjedništvo HDS-a, koje će od ovogodišnje Skupštine imati čast i odgovornost voditi
Društvo iduće četiri godine, preuzet će jedan stabilan i operativan sustav koji je od neprocjenjive važnosti
za egzistenciju hrvatske glazbe i glazbenika, ali koji ima i svoju važnu ulogu u nacionalnoj kulturi. Za
godinu dana Hrvatska će postati punopravnom članicom Europske unije, čime će se ta kulturna uloga
HDS-a, poglavito na području očuvanja hrvatskog jezika (kako književnog tako i brojnih narječja!), ali
i hrvatske glazbe svih žanrova (glazbene baštine, tradicijske i narodne glazbe, umjetničke glazbe, te
konačno i komercijalne hrvatske glazbe kao temelja glazbene industrije), postati još važnija.
Teško je i nezahvalno predviđati razvoj događaja, no uz malo sreće i uz jedinstvo i potporu članova nije
nerealno očekivati da taj stabilan i operativan sustav ostane takav i u budućnosti. To ovisi o mnogim
faktorima, ali ponajviše od svih nas članova!
Antun Tomislav Šaban,
glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja
Drago nam je da možemo istaknuti činjenicu da je
Glavni direktor HDS ZAMP-a Nenad Marčec imao čast
ponovo biti jednoglasno izabran za predsjedavajućeg
Europskom vijeću CISAC-a kroz koju i funkcionira među-
narodni sustav kolektivnogostvarivanja prava, tenam
omogućava da smo uvijek u tijeku događanja i spremni
na sve eventualne promjene.
| 5