Page 6 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

UVOD
Uspješna politika zaštite interesa i prava hrvatskih autora ali i cijele svjetske glazbene kreativne zajednice
na teritoriju RH; dobro osmišljena kulturna politika umjetničkih projekata koje samostalno organiziramo
ili financijski podupiremo, a kojom se promiče glazbeno stvaralaštvo svih vrsta glazbenih izričaja (od
ozbiljne, jazz, popularne, rock, urbane glazbe itd.); opsežan i sve uslužniji servis i redovnih i pridruženih
članova koji obuhvaća pravnu, administrativnu i tehničku potporu i pomoć; jačanje ugleda Društva u
regiji i široj međunarodnoj zajednici. Ovo su glavne odrednice našeg Društva pa tako i smjerovi našeg
djelovanja u 2011. godini.
Proteklu godinu obilježio je i napredak u zaštiti i naplati autorskih prava, kako ulaskom u nove segmente
ostvarivanja zaštite, tako i povećanjem broja korisnika te povećanjem urednosti plaćanja naknada. Tako
je HDS, na zadovoljstvo svih nositelja prava, u 2011. zabilježio porast prihoda u odnosu na prethodnu
godinu. Ovaj trend prisutan je u većini europskih zemalja, tako da određeni broj naših sestrinskih društava
u Europi također bilježi porast prihoda, što je dodatno pojačano migracijom sredstava od fizičke prodaje
glazbe u digitalnu distribuciju. Kod nas je tomu svakako doprinijela i dobra turistička sezona. U takvim
okolnostima Predsjedništvo je vodilo politiku stabilnosti i umjerenosti, jer bez obzira na dobre rezultate,
za predvidjeti je da godine koje dolaze donose određenu neizvjesnost.
OPĆE TEME
Fond solidarnosti HDS-a je i tijekom 2011. godine bio važan izvor hitne financijske potpore redovnim
članovima Društva u teškim životnim situacijama. Tijekom 2011. godine Predsjedništvo je, temeljem
preporuke Povjerenstva fonda, odobrilo pomoć za pet članova. U tu svrhu utrošeno je ukupno 88.625
kuna.
U ožujku 2011. u Nairobiju je održan Kongres CIAM-a (Vijeća autora pri CISAC-u) gdje je HDS treći put
uzastopce izabran u Upravni odbor. Time je nastavljena višegodišnja međunarodna aktivnost Društva i
njegovih predstavnika kroz koju se gradi međunarodni ugled, ali i sudjeluje u donošenju odluka u ime
čitave međunarodne autorske zajednice.
U međunarodne aktivnosti također spada učešće HDS-a kao partnera u projektu “New Music: New
Audiences”. Radi se o projektu koji je nastavak projekta “Re: New Music” u kojem je HDS također
sudjelovao, a koji je bio sufinanciran iz Fondova EU. Nositelj novog projekta je ponovo Dansko društvo
skladatelja, u projektu sudjeluje 16 partnera iz 15 zemalja, a vrijeme projekta je predviđeno u razdoblju
od jeseni 2012. do jeseni 2014. godine. I ovaj je projekt sufinanciran iz fondova EU. Radi se o projektu koji
ima težište na stvaranju i edukaciji publike, što je svakako jedna od važnijih tema u glazbenom biznisu.
17. listopada u Splitu je po prvi puta održan Plenum za redovne članove Društva s područja Dalmacije.
Odaziv članova bio je vrlo dobar, uz dobru atmosferu i otvorene razgovore. Evidentno je da su članovi s
područja Dalmacije vrlo dobro prihvatili ovu inicijativu pa valja razmotriti mogućnost da se takvi skupovi
održavaju redovito svake godine, i to u različitim dijelovima Hrvatske.
izvješće glavnog
tajnika hds-a
4 |