Page 5 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

Novoizabrano Predsjedništvo:
Zoran Juranić (predsjednik), Ante Pecotić (dopredsjednik), Mladen Tarbuk, Zlatko Tanodi, Frano Đurović, Miro
Buljan, Alfi Kabiljo, Darko Bakić, Jelena Vuković, Jana Haluza, Jakša Fiamengo i Aquarius Music Publishing.
Novoizabrani Nadzorni odbor:
Boris Đurđević, Davor Bobić i Ivan Živanović
U ovom trenutku Društvo broji aktivnih 331 redovnih članova te oko 5.500 pridruženih. Od posljednje
Skupštine zauvijek smo se oprostili od redovnih članova Antona Čeha, Ljube Stipišića, Dinka Fia, akademika
Marka Ruždjaka, Dalibora Paulika i Živana Cvitkovića.
U istom periodu u redovno članstvo primljeni su: Andrej Kljaković, Bianca Ban, Zvonko Presečki, Ivo Jagnjić,
Matko Jelavić, Tomislav Oliver, Ivica Badurina, Goran Karan, Marijan Ban, Miroslav Drljača – Rus, Davor
Jendrašić, Ivan Mikulić, Vanja Lisjak i Helena Novak Penga.
Pozdravna riječ
novog predsjednika
hds-a
| 3
Zahvaljujući kolegicama i kolegama na ukazanoj časti, preuzimam odgovornu dužnost predsjed-
nika Hrvatskog društva skladatelja sa željom i nadom da ćemo svi zajedno čuvati i unaprijeđivati
ugled koji naše Društvo uživa kako u našoj kulturnoj javnosti, tako i među srodnim udrugama
diljem Europe i svijeta. Iako je i prošle godine, uslijed dobre poslovne politike Službe ZAMP i
većeg broja korisnika pad prikupljenih naknada u određenim segmentima kompenziran porastom
u drugim, teško je u današnjim okolnostima i u budućnosti očekivati rast. No, vjerujem da ćemo
i u buduće vođenjem dugoročne i pažljive poslovne politike uspjeti amortizirati eventualne nega-
tivne trendove.
Skorim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i pred našim će se Društvom naći novi izazovi; vjerujem
da ćemo, analizirajući iskustva srodnih europskih udruga, pronaći načine da u novoj konstelaciji
odnosa koju će nam Europa donijeti zadržimo ne samo ugled koji smo u proteklom razdoblju
stekli, nego i poslovnu konkurentnost koja će ulaskom na liberalizirano međunarodno tržište biti
izložena mnogim iskušenjima.
Na kraju, želja mi je da inicijativama Predsjedništva motiviramo članstvo da u što većem broju
sudjeluje u radu Društva. U tom smo pravcu već predvidjeli niz plenuma po sekcijama, na
kojima će se pretresati konkretni problemi s kojima se skladatelji susreću pri ostvarivanju svojih
prava; svaka nova sugestija ili prijedlog bit će dobrodošao doprinos u izgradnji što kvalitetnijeg
sistema zaštite, kao i homogenosti Društva u cjelini. U tom smislu apeliram posebno na mlađe
članove iz moje, “ozbiljne” sekcije, da novim inicijativama unaprijede kako postojeće akcije i
manifestacije, tako i nove vidove promocije tzv. nekomercijalne glazbe.
Zoran Juranić