Page 43 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

U Zagrebu, 10.05.2011.
Nadzorni odbor HDS:
Davor Bobić, predsjednik
Jelena Vuković, član
Miroslav Buljan, član
Izvještaj nadzornog
odbora hrvatskog
društva Skladatelja
o poslovanju u
2011. godini
Nadzorni odbor održao je sjednicu 10. svibnja 2012.
u prostorijama HDS-a, Berislavićeva 9. Sjednici su
prisustvovali svi članovi NO, te glavni tajnik HDS-a Antun
Tomislav Šaban.
Prije sjednice članovima NO dostavljene su preslike
zapisnika sjednica Predsjedništva sačinjenih u periodu
od posljednje Skupštine, te preslika zapisnika same
Skupštine.
Na samoj sjednici, Glavni tajnik predočio je članovima
NO sve dokumente, izvješća i ostale priloge vezane uz
poslovanje Društva, a također je usmeno odgovarao na
upite članova NO, dodatno ih informirajući.
Nadzorni odbor ocjenjuje da je Predsjedništvo radilo u
skladu sa Statutom te u interesu Društva. NO također
izražava zadovoljstvo što su održane dvije zajedničke
sjednice Predsjedništva i NO, što bi mogla postati
povremena praksa i ubuduće, a posebno u kriznim
situacijama ili prilikom donošenja značajnih odluka.
Nadzorni odbor pregledao je račun prihoda i rashoda za
2011. godinu. Članovi NO posebno su proučili financijska
izvješća umjetničkih projekata HDS-a. Glavni tajnik je
članove NO dodatno usmeno informirao o umjetničkim
projektima.
Članovi NO zaključili su da je financijsko poslovanje
tih projekata vođeno marom dobrog gospodara i da
su sredstva utrošena sukladno Statutu i odlukama
Predsjedništva. Manjak koji je nastao na projektu
Muzičkog biennala sukladno uobičajenoj proceduri
prenosi se u naredne godine.
Članove NO zanimao je Sporazum o suradnji koji su
neke institucije u kulturi potpisale s HRT-om vezano
uz osmišljavanje programa i proizvodnju programskih
sadržaja za Treći program Hrvatske televizije (HTV3).
Glavni tajnik je pojasnio da se radi o nizu kulturnih i
obrazovnih institucija (Zagrebačko sveučilište, Matica
Hrvatska, Društvo hrvatskih književnika, HAZU, dok
glazbu predstavlja IHG) koje će sudjelovati u kreiranju
novog programa čiji će se programski sadržaj sastojati
od obrazovnih, znanstvenih, filmskih, dokumentarnih,
glazbenih i drugih programskih sadržaja koji promiču
ponajprije hrvatsku te europsku i svjetsku kulturu,
umjetnost, znanost i obrazovanje. Takav program HRT je
dužan pokrenuti do kraja ove godine.
Članovi NO podržali su takav način suradnje jer otvara
nove mogućnosti kreiranja programske politike HRTa,
no naglasili su važnost odabira kvalitetnih predstavnika
HDS-a u tijelu koje će se time baviti.
Članovi NO pregledali su dokument o reformi Odbora za
ZAMP kojeg je usvojilo Predsjedništvo. Dobrim su ocijenili
jači angažman i proširenjeaktivnosti Odbora. Preporučuju
da se u novom Odboru angažiraju prvenstveno članovi
koji najveći dio svojih prihoda ostvaruju od autorskih
tantijema, ali da se sastav odbora izbalansira i članovima
drugačijeg profila, sukladno prijedlogu.
Članovi NO naglasili su potrebu licenciranja glazbe u
digitalnom segmentu, koje zasada u Hrvatskoj nije
odgovarajuće riješeno. Glavni tajnik je informirao NO
da se vrlo skoro očekuje Direktiva EK o kolektivnom
ostvarivanju prava, koja se izrađuje već nekoliko godina
i koja bi trebala dati dugoročne smjernice djelovanja
društava za kolektivnu zaštitu. Taj bi dokument trebao
regulirati i pitanje digitalnog segmenta. Glavni tajnik
je naglasio da on osobno i direktor ZAMP-a već nekoliko
godina obnašaju funkcije u europskim asocijacijama koje
se bore za prava autora (CISAC, CIAM, ECSA), tako da
izravno ili posredno sudjeluju u dijalogu s predstavnicima
EK koji izrađuju direktivu, te da su kao vodeći ljudi HDS-a
dobro informirani o tim zbivanjima. Članovi NO izrazili
su zadovoljstvo što predstavnici HDS-a sudjeluju u tim
važnim procesima koji će definirati poziciju autorskih
prava i ulogu društava za kolektivno ostvarivanje prava
u narednom dugoročnom periodu.
| 41