Page 39 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

raspodjela autorskih naknada
temeljem prava mehaničke reprodukcije
PRAVA MEHANIČKE REPRODUKCIJE
Prihodi od prava mehaničke reprodukcije već su treću
godinu zaredom u padu, no treba istaknuti činjenicu
i da je od početka 2011. godine tendencija pada u
segmentima klasične diskografije, pozivnih melodija
za mobitele i naknada za privatno kopiranje
ublažena. To u zbroju s porastom prikupljenih
autorskih naknada u kategoriji mp3 jukebox-a od
49,27% kao i s novom autorskom naknadom koja
se temeljem ovih prava prikuplja od DJ-a rezultira
ukupnim padom od svega 1,46%. Kao i prethodnih
nekoliko godina tako je i u 2011. godini internetsko
piratstvo gorući problem kako za glazbene autore
tako i za cjelokupnu glazbenu industriju. S obzirom
da je ovdje riječ o širem društvenom problemu
koji se može suzbiti dugotrajnim promotivnim i
edukacijskom aktivnostima, jedan od naših važnijih
zadataka svakako je jačanje aktivnosti usmjerenih
prema suzbijanju ove vrste piratstva.
mehanička reprodukcija 2004. - 2011.
Privatno
kopiranje
Klasična
diskografija
MP3
džuboksi
Melodije za
mobitele
51,72
%
25,75
%
18,85
%
3,68
%
10.000.000,00 kn
12.000.000,00 kn
8.000.000,00 kn
6.000.000,00 kn
4.000.000,00 kn
2.000.000,00 kn
godina
2004.
4.561.227,03 kn
5.608.431,31 kn
6.376.280,44 kn
6.667.005,55 kn
10.752.538,80 kn
8.820.292,15 kn
6.170.883,08 kn
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
6.081.064,72 kn
2011.
18,85
%
51,72
%
3,68
%
25,75
%
TABLICA TOP 10 pozivnih melodija hrvatskih autora
Djelo
Autori (C/A/ARR)
Izvođač
01 BIŽUTERIJA
TONČI HULJIĆ/VJEKOSLAVA HULJIĆ/REMI KAZINOTI
JELENA ROZGA
02 AJME MENI NIJE MI DOBRO
IVO PETRIĆ, MARIN MRVA/IVO PETRIĆ, MARIN MRVA/
SEXYMOTHERFUCKERS
IVO PETRIĆ, MARIN MRVA
03 NEVIDLJIVO BLAGO
ANTE PECOTIĆ/ANTE PECOTIĆ
KIM VERSON
04 KEMIJA
TONČI HULJIĆ/VJEKOSLAVA HULJIĆ/FEDOR BOIĆ
MAGAZIN GRUPA
05 VJERUJEM U SNOVE
DENIS DUMANČIĆ/FAYO/IGOR IVANOVIĆ
HTZ BAND
06 ZORA BILA
PERO KOZOMARA/SANJA TAFRA/REMI KAZINOTI
TOMISLAV BRALIĆ, KLAPA INTRADE
07 RUŽA VJETROVA
ANTE PECOTIĆ/ANTE PECOTIĆ
BOJAN JAMBROŠIĆ
08 ANARKIŠTA (ROBIJA)
TONČI HULJIĆ/VJEKOSLAVA HULJIĆ
TONČI HULJIĆ, GORAN BREGOVIĆ, PETAR GRAŠO,
MADRE BADESSA GRUPA
09 ŠTO ME NOĆAS ODAJEŠ
ANTE PECOTIĆ/ANTE PECOTIĆ
GORAN KOS
10 KAKO ĆU JOJ REĆ DA VARIN
ERNEST PELAIĆ/NIKŠA KRPETIĆ/ERNEST PELAIĆ
ČEDO MARTINIĆ, KLAPA SV. FLORIJAN
| 37
2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
2009. 2010. 2011.