Page 35 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

FINANCIJSKI REZULTATI
2011. godine
UKUPNE
UKUPNO
TROŠKOVI*
%
ZA RASPODJELU ODBITCI ZA
%
NETO ZA
%
AUTORSKE
NAPLAĆENO
(A-B)
SOCIJALNU I
RASPODJELU
NAKNADE
KULTURNU
(D-E)
2011.
NAMJENU
(1) PRAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA
Radijske postaje
16.907.295,38 4.238.338,02 25,07% 12.668.957,37 1.266.895,74 10,00% 11.402.061,63 67,44%
Televizijske postaje
24.456.263,06 5.700.088,77 23,31% 18.756.174,29 1.875.617,43 10,00% 16.880.556,86 69,02%
Kabelska retransmisija 8.470.139,91 1.468.854,59 17,34% 7.001.285,32 700.128,53 10,00% 6.301.156,79 74,39%
Koncerti zabavne i
seriozne glazbe
5.730.363,59 1.031.465,45 18,00% 4.698.898,14
0,00
0,00%
4.698.898,14 82,00%
Hoteli, klubovi,
ugostitelji, trgovački
objekti i dr.
36.728.043,76 11.457.313,25 31,19% 25.270.730,51 2.527.073,05 10,00% 22.743.657,46 61,92%
UKUPNO
92.292.105,70 23.896.060,08 25,89% 68.396.045,63 6.369.714,75 9,31% 62.026.330,88 67,21%
(2) PRAVA MEHANIČKE REPRODUKCIJE
Klasična diskografija
1.565.729,42 281.831,30 18,00% 1.283.898,12
0,00
0,00%
1.283.898,12 82,00%
Melodije za mobitele
224.046,89
40.328,44
18,00%
183.718,45
0,00
0,00%
183.718,45 82,00%
MP3 džuboksi
654.436,11
117.798,50 18,00%
536.637,61
0,00
0,00%
536.637,61 82,00%
DJ-i
491.817,94
88.527,23
18,00%
403.290,71
0,00
0,00%
403.290,71 82,00%
Privatno kopiranje
3.145.034,36 581.831,36 18,50% 2.563.203,00 768.960,90 30,00% 1.794.242,10 57,05%
UKUPNO
6.081.064,72 1.110.316,83 18,26% 4.970.747,89 768.960,90 15,47% 4.201.786,99 69,10%
(3) VELIKA I SINKRONIZACIJSKA PRAVA
UKUPNO
36.649,63
7.329,93
20,00%
29.319,70
0,00
0,00%
29.319,70 80,00%
(4) INOZEMSTVO
Prihod iz inozemstva 6.010.266,71 601.026,67 10,00% 5.409.240,04
0,00
0,00% 5.409.240,04 90,00%
UKUPNO (1+2+3+4) 104.420.086,76 25.614.733,51 24,53% 78.805.353,26 7.138.675,65 9,06% 71.666.677,61 68,63%
TABLICA TOP 10 autora abecednim redom
01
Ante Pecotić
02
Arsen Dedić
03
Boris Đurđević
04
Husein Hasanefendić – Hus
05
Jasenko Houra
06
Miro Buljan
07
Nenad Ninčević
08
Neno Belan
09
Tonči Huljić
10
Zlatan Stipišić - Gibonni
| 33
* Od ove godine uz troškove poslovanja temeljem odluke Predsjedništva i preporuke Odbora za ZAMP 1% ukupno naplaćenih naknada izdvaja se u poseban Fond za promociju
autorskog prava i borbu protiv piratstva.