Page 34 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

“Glazba mi je od moje rane mladosti sve...
...i mislim da mi je glazba pomogla da
opstanem u životu, da postanem netko i nešto...
...a i koristim priliku da se zahvalim HDS ZAMP-u zato
što mi daje nekakvu sigurnost. Hvala im!”
Goran bare
razini gdje smo dogovorili jedinstvene uvjete kako bi zajednički, kao veće regionalno tržište, nastupili
prema ovim servisima. Iako visoka stopa internetskog piratstva očito predstavlja veliki problem i sigurno
zahtijeva sveobuhvatnu suradnju, državnih institucija i udruga za kolektivno ostvarivanje prava, kao i
edukaciju građana, unazad nekoliko mjeseci servis Deezer dostupan je i u Hrvatskoj i to putem Facebooka.
Uskoro očekujemo završetak pregovora s ovim servisom, a koje smo vodili ispred svih društava regije.
Kad govorimo o novim ponudama i novim tržištima, svakako treba istaknuti da se, sukladno događanjima
na tržištu, i naša djelatnost širi na nova područja pa smo tako prošle godine pokrenuli i pregovore oko
reguliranja prava kod korištenja djela putem usluge “video na zahtjev”, odnosno “tv snimalice”.
U jesenskim mjesecima dogovorili smo suradnju s finskim društvom Teosto posredstvom kojeg smo na
raspolaganje dobili finski edukacijski program o autorskom i srodnim pravima namijenjen djeci nižih i
viših razreda osnovne škole. Slijedom toga u Agenciji za odgoj i obrazovanje zatražili smo informacije o
mogućnosti uvođenja ovog programa u hrvatske škole te u ovom trenutku upravo finaliziramo edukacijski
projekt koji ćemo predati Agenciji na razmatranje.
Međunarodna događanja, posebice ona europska po pitanju Direktive o kolektivnom ostvarivanju prava i
dalje su poprilično neizvjesna. Direktivu Europske komisije još uvijek očekujemo; prvi prijedlog najavljen
je za ljeto ove godine, a iza nas su godine previranja, analiza i više studija utjecaja Direktive. Poznato
je da će se Direktiva sastojati od tri segmenta, upravljanje, transparentnost i on-line ostvarivanje prava.
Sva događanja na području EU s posebnom pažnjom pratimo.
Sukladno globalnim događanjima, a posebice onima u Europi, i naša krovna organizacija CISAC se
konsolidira i sprema za novo razdoblje, a i u ove smo promjene kao društvo uključeni. Upravo činjenica
da se i nas, kao malo društvo, pitalo za mišljenje i očekivanje daje nam vjeru da će CISAC – nakon
razdoblja previranja - uspjeti izgraditi još jaču zajednicu društava kojoj će svakako jedan od temelja biti
i solidarnost.
Sukladno promjenama koje se naziru, godinu mira iskoristili smo za analizu vlastitih poslovnih procesa, a s
ciljem podizanja naše učinkovitosti i spremnosti na eventualne promjene ulaskom Hrvatske u EU. Sukladno
dosad utvrđenom do kraja 2012. pokrenut ćemo i novu web stranicu ZAMP-a na kojoj ćemo i članstvu
pružiti nove usluge te se aktivnije uključiti u život na društvenim mrežama. Naime, u komunikacijskom
smislu jedan od većih zadataka koji nam predstoji jest otvorenost prema novim tehnološkim trendovima i
on-line zajednici, kao i stvaranje autorske on-line zajednice koja će jasno i spremno komunicirati važnost
poštivanja autorskog prava.
NENAD MARČEC,
glavni direktor službe ZAMP
“Mislim da je najvažniji segment kada su u pitanju
autorska prava i intelektualno vlasništvo upravo
edukacija jer gubici u budućnosti mogu biti daleko
bitniji od finaNcijskih, dovest ćemou pitanje kvalitetu
djela, umjetničke slobode i samnaš identitet.”
Dražen
Turina - Šajeta
32 |