Page 33 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

Slavonije. Intenzivniji rad s članstvom, širenje usluga i podizanje kvalitete usluga te individualni sastanci
u gradovima diljem zemlje kao i uključivanje autora u promociju autorskih prava i ove je godine jedan
od ciljeva u radu s članstvom.
KROZ GODINU
Premda je sami početak godine obilježen napadom na jednoga našeg riječkog terenskog zastupnika u
tijeku obilaska terena, ovo je ipak bio izolirani incident kakvih je iz godine u godinu sve manje, pa se na
2011. godinu ne može primijeniti izreka da je godina onakva kako je započela. Uistinu, tijek te poslovne
godine bio je zapravo izrazito miran.
Proljeće 2011. godine obilježeno je provedbom akcije Stop krivotvorinama i piratstvu na zagrebačkom
Cvjetnom trgu. Akcija je priređena u sklopu međuagencijske suradnje, a organizirali su je Državni zavod
za intelektualno vlasništvo, Carinska uprava Ministarstva financija, Ministarstvo unutarnjih poslova,
Ministarstvo pravosuđa, Državni inspektorat, kao i udruge nositelja prava intelektualnog vlasništva HDS
ZAMP, BOA, BSA i drugi. Svrha ove akcije je podizanje razine javne svijesti o negativnim društvenim
posljedicama krivotvorenja i piratstva te o sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva. Osim što
se pokazala izrazito korisnom i medijski dobro prihvaćenom, ovu je akciju i Europska komisija ocijenila
najboljom praksom u području kampanja za podizanje razine javne svijesti o važnosti poštivanja prava
intelektualnog vlasništva. Akcija je nastavljena i u ovoj godini u više hrvatskih gradova.
U proljeće smo započeli i pregovore s različitim skupinama DJ-a vezano uz novi model obračuna naknade
koju DJ-i plaćaju za privremeno reproduciranje (umnožavanje) autorskih djela, a koja je uvedena 2010.
godine. Ovi pregovori potrajali su nekoliko mjeseci, u tijeku kojih smo napravili sveobuhvatnu analizu
tržišta i modela naplate kako u RH tako i u drugim državama Europe, Australiji i Kanadi te zajednički,
sukladno argumentima različitih skupina DJ-a, osmislili novu sistematizaciju naknade prema broju
umnoženih djela i novi model obračuna naknade. Sukladno tom od 2012. godine licence se izdaju za
tekuću godinu, a za kategorije do 4.000, do 6.000 i do 10.000 djela. Pregovore je dijelom produžila i
činjenica da DJ-i nisu bili udruženi u svoju krovnu ili krovne udruge, no u mobilizaciji DJ-a posebno su
pomogli upravo naši članovi koji su autori elektronske glazbe i DJ-i. Vjerujemo da će se naša suradnja s
ovim dijelom članstva pokazati uspješnom i u drugim segmentima.
Krajem proljeća u Bruxellesu je održan Svjetski summit o autorskom pravu koji organizira naša krovna
organizacija CISAC u čiju organizaciju smo i mi, a kao društvo koje je aktivno u tijelima CISAC-a,
uključeni. Summit u Bruxellesu bio je vrlo uspješan, okupio je mnoge autore, predstavnike industrije
i političare EU i SAD-a, a jedan od glavnih govornika na Summitu bio i hrvatski predsjednik i skladatelj
dr. Ivo Josipović koji je istaknuo da je i raznoliko kulturno tržište jedno od ključnih ciljeva njegova
mandata. Josipović se osvrnuo i na izrazito slabu ponudu glazbenih djela na Internetu u Hrvatskoj i diljem
jugoistočne Europe, zaključivši da uzrok slabe ponude ne leži u glazbenicima, niti u njihovim udrugama
već u slabom interesu investitora. Stoga je upozorio i na važnost stvaranja uvjeta za učinkovitu borbu s
visokim stopama internetskog piratstva koje je u cijeloj Europi jedan od glavnih uzroka slabije legalne
ponude djela putem Interneta.
U kasno ljeto pokrenuli smo i razgovore s međunarodnim glazbenim servisima. Naime, svjesni činjenice
da je kvalitetna legalna glazbena ponuda u zemlji svakako u interesu našeg članstva, kao i da su građani
željni takve ponude, stupili smo u kontakt s međunarodnim glazbenim servisima, s pitanjem zašto ih u
našoj zemlji nema i pozivom da dođu i u Hrvatsku. Popularni iTunesi na naš su upit vrlo kratko odgovorili
da zasad dolazak u Hrvatsku nije u njihovu planu. To je ujedno bio i jedini kontakt koji smo ikada s njima
imali. Streaming servisi pak poput Spotify-a i Deezer-a s nama su više komunicirali, te izrazili određeni
interes za dolaskom na ovo tržište. No, uz to su nezaobilazno išla pitanja o stopi piratstva u zemlji,
veličini tržišta, angažmanu državnih institucija na suzbijanju piratstva koje izravno šteti razvoju legalne
ponude, navikama građana odnosno potrošača itd. Vezano uz neka od ovih pitanja, a u svrhu stvaranja
boljih uvjeta za dolazak ovih servisa, osigurali smo da je procedura pribavljanja svih potrebnih odobrenja
vrlo jednostavna i rješava se na jednom mjestu. Osigurali smo i međunarodnu suradnju na regionalnoj
| 31
224348
broj korištenih djela u 2011.
93723
domaćih i stranih
nositelja prava