Page 32 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

OPĆA OCJENA
Poslovna 2011. godina protekla je mirno i u znaku daljnjeg jačanja naše suradnje s članovima, korisničkim
asocijacijama te drugim udrugama za kolektivno ostvarivanje prava u zemlji, regiji i inozemstvu, kao i
u međuinstitucionalnoj suradnji svih uključenih u provedbu prava intelektualnog vlasništva. Suradnju s
članovima posebno smo intenzivirali uvođenjem individualnih sastanaka u različitim gradovima zemlje.
Sav ovaj rad pokazao se važnim i potrebnim.
Medijska slika
U prvom kvartalu tekuće godine bili smo izloženi iznimno jakim medijskim napadima koji su nažalost
nastojali prikazati sustav kolektivnog ostvarivanja prava i HDS ZAMP u lošem svjetlu, no svi su se navodi
pokazali kao neutemeljeni, a rad HDS ZAMP-a zakonit, efikasan i transparentan. Uz redovito upravljanje i
nadzor Predsjedništva društva, Odbora za ZAMP i Nadzornog odbora te nadzore nadležnih državnih tijela,
dodatno smo, upravo radi šireg članstva, zatražili od ovlaštenog revizora revizijski nadzor poslovnog
odnosa s tvrtkom Emporion usluge d.o.o. kao i posebnu Analizu troškova zaštite u europskom i regionalnom
okviru od nezavisne kuće Zgombić i partneri d.o.o. Navedeni revizorski nadzor i posebna analiza troškova
našeg poslovanja potvrdili su da je suradnja s tvrtkom Emporion usluge sukladna međusobnom ugovoru,
uredna i bez nepravilnosti te da je visina troškova primjerena prikupljenim naknadama i troškovima
ovakvog poslovanja na usporedivim tržištima.
Financijski rezultat
Poslovna 2011. godina ponovo je u zbroju bila i financijski uspješna godina. Premda je u nekim kategorijama
zabilježen pad uzrokovan dijelom i gospodarskim prilikama, on je - uslijed porasta broja generalnih
korisnika te veće aktivnosti u turizmu - uspješno kompenziran u drugim kategorijama. Tako je ukupni
prihod autorskih naknada porastao za 4,28% dok je masa za raspodjelu porasla za preko 10%. Kategorije
prihoda po vrsti prava opširnije će biti analizirane na stranicama koje slijede, no ono što je važno jest
da je konačni rezultat dobar, ukupna masa autorskih naknada je ponovo u porastu te na takav rezultat
možemo biti ponosni. Također, sukladno poslovnoj politici HDS-a te ranije ugovorenom progresivnom
sniženju troškova s tvrtkom Emporion usluge, postotak troškova i ove je godine smanjen, a plan je u
idućih nekoliko godina smanjiti iznos troškova na 21%.
Borba protiv piratstva
Uz to, internetsko piratstvo te događanja koja su i u Hrvatskoj i diljem svijeta pokrenuta prijedlogom za
prihvaćanje sporazuma ACTA od strane EU i nekih drugih zemalja, pokazala su nužnost još većeg rada na
promociji važnosti autorskog prava te bolju spremnost za borbu s piratstvom, pogotovo onim internetskim.
Stoga je Predsjedništvo, sukladno Zakonu, a na prijedlog Odbora za ZAMP, u posebni novoosnovani Fond
za promociju autorskog prava i borbu protiv piratstva izdvojilo 1% od ukupno ubranih naknada.
Rad s članstvom
U radu s članstvom posebne rezultate bilježimo u radu s mladim autorima kao i u radu s autorima na
području Dalmacije gdje je održan dobro posjećen seminar o autorskom pravu i radu HDS ZAMP-a kao i
Plenum članstva. Ove godine taj rad nastavljamo, a prvi idući seminar održat će se za članstvo s područja
ZAŠTITA
AUTORSKIH PRAVA
(djelatnost ZAMP-a)
30 |