Page 3 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

sadržaj
UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA HDS-a (od 2008. do 2012. godine)
/02
Pozdravna riječ novog predsjednika HDS-a
/03
IZVJEŠĆE GLAVNOG TAJNIKA HDS-a
/04
UMJETNIČKE AKTIVNOSTI
/08
AUTORSKI KONCERTi
/09
JAZZ PROJEKTI
/10
48. GLAZBENA TRIBINA OPATIJA
/12
ZAGREBFESt
/14
TRIBINE
/15
MUZIČKI BIENNALE ZAGREB
/16
CANTUS ANSAMBL
/18
IZDAVAČKA DJELATNOST
/20
“CANTUS” d.o.o.
/21
financijska potpora nezavisnim projektima
/23
dobitnici godišnjih nagrada za 2011. godinu
/28
zaštita autorskih prava (djelatnost zamp-a)
/30
FINANCIJSKI REZULTATI 2011. godine
/33
GRAFIČKI PRIKAZ naplate
/34
PRAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA
/36
PRAVA MEHANIČKE REPRODUKCIJE
/37
AUTORSKE NAKNADE IZ INOZEMSTVA
/38
IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA o poslovanju u 2011. godini
/41
stručno mišljenje o primjerenosti visine troškova
/42
IZVJEŠĆE REVIZORske tvrtke
/43
| 1