Page 24 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

Cantus d.o.o. - Izdavaštvo
Diskografska izdanja
1. ANĐELKO KLOBUČAR, autorski album
2. DAVORIN KEMPF, dvostruki autorski album
3. ZLATKO TANODI, autorski album
4. PASSO SEMPIO, Ivo Josipović, opus za klavir i čembalo,
svira Katarina Krpan
5. MUSICAL MOMENTS, autorski album Viktorije Čop
6. TRADICIJA GLAGOLJAŠKOG PJEVANJA U HRVATSKOJ
7. ZABORAVLJENI PJEVI, Hrvatska vokalna baština,
Katja Markotić, mezzosopran
8. 102% TUBA, XL kvartet tuba
9. HRVATSKI SKLADATELJI U OZRAČJU TAMBURE,
70 godina Tamburaškog orkestra HRTa
10. SNOVIĐENJA, Vokalna lirika Hrvatskih skladatelja,
Klasja Modrušan, sopran
11. DUBROVAČKE IMPRESIJE, Ludomir Michal Rogowski
12. XVIII. Hrvatski dječji festival - DJECA NOSE
SVJETOVE NA DLANU - Zagreb 2011.
13. 58. ZAGREBFEST ‘11
14. MORE, VINO I GITARE, Miho i prijatelji
15. TURKI PARTY Live
PROMO IZDANJA: ZAMP PROMO CD 2011.
Knjižna izdanja
1. STANKO HORVAT, razni autori
2. RIJEČ IZMEĐU TONOVA, Erika Krpan
ARS CROATICA 2011.
Prihodi:
Prihod od prodaje
1.150,30
Ministarstvo kulture
146.000,00
Gradski ured za kulturu Zagreba:
50.000,00
HDS
187.412,96
Ukupni svi prihodi:
383.412,96
Rashodi:
Prijepis
25.114,75
Autorski honorari: urednik, redaktor 108.811,00
Tisak, dizajn
204.632,00
Cantus: organizacija i produkcija
44.855,21
Ukupno svi rashodi:
383.412,96
Novine Cantus
Prihodi:
Prihod od prodaje
3.000,00
Ministarstvo kulture
10.000,00
Gradski ured za kulturu
10.000,00
HDS
220.831,62
Ukupno svi prihodi:
243.831,62
Rashodi:
Tisak novina
76.141,24
Dizajn, fotografiranje
37.365,00
Autorski honorari
88.660,00
Poštarina
41.665,38
Ukupno svi rashodi:
243.831,62
Diskografija
Prihodi:
Ministarstvo kulture
120.000,00
Prihod od prodaje
15.192,55
HDS
187.499,88
Ukupno svi prihodi:
322.692,43
Rashodi:
Proizvodnja
119.842,34
Produkcija (otkup snimki,
mastering, graf. prijelom)
46.350,00
Distribucija
13.962,40
Urednički troškovi
46.246,74
Tisak, dizajn, fotografiranje
49.500,00
Autorska prava (HDS ZAMP)
5.613,85
Cantus: organizacija i produkcija
41.177,10
Ukupno svi rashodi:
322.692,43
53
autora ostvaruje
godišnji honorar
jednak ili veći od
prosječne godišnje
hrvatske plaće
22 |