Page 23 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

“CANTUS” d.o.o.
1.)
26. Muzički biennale Zagreb
7. – 17. travnja 2011.
Organizacija i produkcija
2.) 48. Glazbena tribina Opatija 2011.
3.-6. studenoga 2011.
Organizacija i produkcija
3.) Autorski koncerti
Organizacija i produkcija, a popraćeni su katalogom o autorima:
19. svibnja 2011.
Anđelko Klobučar i Ruben Radica
u Preporodnoj dvorani
palače Narodnog doma
27. listopada 2011.
Generacija 40: Sanda Majurec, Antun Tomislav Šaban,
Frano Đurović
u Muzeju Mimara
4.) Festivali
Organizacija
Zagrebfest 2011.,
25. studenoga 2011. u kino dvorani Studenskog centra
Chansonfest 2011.,
11. studenoga 2011. u Gradskom kazalištu Komedija
5.) Organizacija za ostale naručitelje:
1.
XVIII. Hrvatski dječji festival - Zagreb 2011.
Djeca nose svjetove na dlanu
Izrada nosača zvuka i notnog materijala Festivala.
2.
18. dodjela Diskografske nagrade
Porin 2011
.:
PORIN CLASSIC
- Zagreb, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog,
9. svibnja 2011.
PORIN PREDPRIJENOS
- Biograd na Moru, Sportska dvorana, 15. svibnja 2010.
PORIN
- Biograd na Moru, Sportska dvorana u subotu, 15. svibnja 2011.
7391
pridruženih
i redovnih
članova
117
autora ostvaruje
godišnji honorar
koji se kreće
između minimalne i
prosječne godišnje
hrvatske plaće
| 21