Page 20 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

CANTUS ANSAMBL
Cantus Ansambl je u 2011. godini održao sveukupno 17 koncerata. Ciklus CANTUS
&
LISINSKI na zagrebačkoj
pa čak i hrvatskoj glazbenoj sceni još uvijek je jedini koncertni ciklus posvećen isključivo tzv. Novoj glazbi,
a njegova potreba i popularnost vidljiva je iz njegovog vlastitog kontinuiteta (sa sezonom 2011./2012. ušli
smo u 6. sezonu odvijanja ovog ciklusa), ali i privrženosti i sve većoj brojnosti publike (pogotovo mlade).
Ipak, broj koncerata je u godini 2011. smanjen na 5 koncerata, iako je, usuđujemo se reći kvaliteta i
raznolikost istih samo rasla:
31. siječnja – KAISER CANTUS,
9. ožujka – SFUMATO CANTUS, u suradnji s Glazbenom proizvodnjom HRT i Ciklusom Sfumato,
17. travnja – MBZ CANTUS, u koprodukciji s HNK Zagreb,
15. svibnja – FOREVER CANTUS – svečani koncert povodom obilježavanja 10. godišnjice djelovanja ansambla,
7. studenoga – INSIDER/OUTSIDER.
Posebno u godini 2011. treba istaknuti izvedbu antologijskog, ali rijetko sviranog Ligetijevog koncerta za
violinu u izvrsnoj izvedbi mladog Martina Draušnika. Ansambl je proslavio i svoju 10. obljetnicu koncertom
unutar ciklusa Lisinski subotom 15. svibnja 2011. u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog na kojem je
praizveo kompozicije Frane Paraća i Beneta Casablancasa uz antologijska djela Paula Hindemitha
i Arnolda Schönberga. Na koncertu je gostovao i svjetski priznati hornist Radovan Vlatković. Također,
treba istaknuti angažman ansambla u izvedbi baleta Air skladatelja Krešimira Seletkovića u koprodukciji
Hrvatskog društva skladatelja – Muzičkog biennala Zagreb i Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb.
Ansambl je imao 12 gostovanja i to 6 u Hrvatskoj (Hrvatsko narodno kazalište Šibenik i Zadar, Osorske
glazbene večeri, Samoborska glazbena jesen, Glazbena tribina Opatija, Ciklus autorskih koncerata HDS-a)
te 6 u inozemstvu.
Treba istaknuti vrlo bitno gostovanje u Parizu u ciklusu koncertne dvorane Doma invalida, u Tonhalle
Düsseldorf i na festivalu Ensemblia u Mönchengladbachu s kompletnim hrvatskim programom (Cipra,
Kelemen, Gagić, Horvat i dr.) te gostovanje u suradnji s Muzejom i fondacijom Paul Klee u Bernu.
Navodimo određene statističke podatke u koje su uključeni i koncerti ciklusa CANTUS
&
LISINSKI, ali i
gostovanja u Hrvatskoj i u inozemstvu:
17 koncerata:
U HRVATSKOJ: 11
Zagreb
: 4 koncerta ciklusa Cantus
&
Lisinski 2010./2011., 1 koncert ciklusa Cantus
&
Lisinski
2011./2012., ciklus autorskih koncerata HDS-a: Generacija 40 Sanda Majurec – Frano Đurović – Antun
Tomislav Šaban
Šibenik: Hrvatsko narodno kazalište Šibenik
Zadar:
dvorana Sveučilišta Zadar, u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta Zadar
Osor:
Osorske glazbene večeri
Samobor:
Samoborska glazbena jesen
Opatija:
Glazbena tribina
U INOZEMSTVU: 6
Udine
(Italija): Amici della Musica
Pariz
(Francuska): koncert unutar ciklusa Dome de invalides (tema ciklusa Željezna zavjesa)
Bern
(Švicarska): Paul Klee Zentrum
Düsseldorf
(Njemačka): Düsseldorf Tonhalle
Mönchengladbach
(Njemačka): festival Ensemblia
Trst
(Italija): Trieste prima
18 |