Page 14 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

četvrtak, 3. studenoga
17:00
Hotel Imperial – Zlatna dvorana
Grupa za Novu glazbu Glazbenog učilišta
Elly Bašić
Dirigent: Josip Nalis
Program:
Terry Riley, Danijel Legin
19:30
Hotel Imperial – Zlatna dvorana
Svečano otvorenje
Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga
Republike Hrvatske
Dirigent: Tomislav Fačini
Solisti: Mia Elezović, klavir, Monika Cerovčec /
Ilijana Korać / Ana Lice, sopran
Program:
Mladen Tarbuk, Stanko Horvat, Antun Tomislav
Šaban, Krešimir Seletković, Marko Ruždjak, Luka
Marohnić*, Tomislav Fačini**
22:00
Hotel Bristol
Jazz koncet – Fingersnap trio
petak, 4. studenoga
11:00 – 13:00
Hotel Imperial – Aperitiv bar
Predstavljanje novog koncepta Muzičkog
salona Studentskog centra u Zagrebu
Voditeljica: Davorka Begović
48.
GLAZBENA
TRIBINA
OPATIJA
GLAZBENA TRIBINA 2011.
Prihodi:
Ministarstvo kulture
60.000,00
Gradski ured za kulturu Zagreb
28.000,00
Grad Opatija
40.000,00
HDS
312.097,46
Ukupni svi prihodi:
440.097,46
Rashodi:
Umjetnički honorari
131.750,00
Prijevoz (autobusi)
16.269,36
Smještaj i prehrana
100.959,76
Autorska prava (HDS ZAMP)
2.255,00
Najam instrumenata i opreme
52.353,17
Programski katalozi i plakati
52.750,17
Cantus: organizacija i produkcija
80.000,00
Najam prostora
3.760,00
Ukupno svi rashodi:
440.097,46
“Nisam nikada bio u radnom odnosu i moja plaća,
odnosnosredstvazaživotdolazilasuodautorskih
prava. Zahvaljujem svima koji poštuju autorska
prava i omogućuju meni i ostalim glazbenicima da
i dalje stvaramo.”
alfi kabiljo
12 |